Dergi Hakkında

Bilge International Journal of Science and Technology Research yılda 2 kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan çift körleme sistemi kullanılan hakemli bir dergidir.

2017 yılında faaliyete başlayan bu dergi fen bilimleri alanında özgün katkılar yapan makaleleri yayınlamaktadır. Dergimize gönderilen tüm makaleler intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yazılım tarafından üretilen benzerlikler doğrultusunda, editörler kurulu tarafından makalenin hakem değerlendirmesine alınmasına veya doğrudan reddedilmesine karar verilmektedir.


Derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ayrıca yazarlardan başvuru ve basım ücreti altında herhangi bir ücret alınmaz.

Derginin yayım dilleri İngilizce ve Türkçe'dir.


Derginin impact factor değeri Cosmos Impact Factor tarafından 0.46 olarak hesaplanmıştır (https://www.eduindex.org/2017/11/bilge-international-journal-of-science.html).