Bilimname

ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://www.bilimname.com.tr
Kapak Resmi

50.155

14.591

bilimname: Düşünce Platformu

CC: BY-NC-ND

Önemli Uyarı: Nisan sayısı için makale kabulu sona ermiştir. Son sayı yayınlandıktan sonra başvuru yeniden açılacaktır.

bilimname, yılda en az iki defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir.

Bir çalışmanın yayınlanabilmesi için 200-250 kelimelik Türkçe öz ile birlikte en az 750 kelimelik İngilizce geniş öz (extended abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anakhtar kelimeler içermesi gerekmektedir.

* Dergimize makale gönderme sürecini anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Cilt 2017 - Sayı 34 - Ara 2017
 1. Hanefilerin Amelî Farz Kavramına Dair
  Sayfalar 7 - 29
  Osman BAYDER
 2. Uzak Bir Mananın Ayetlerdeki Vakf Yerine Etkisi -A‘râf Sûresi’nin 188. Ayeti Örneği-
  Sayfalar 31 - 96
  Mustafa KARAGÖZ
 3. Muhammed Gazali (1917–1996) Ve Et-Tefsîru'l-Mevzûî Li Suveri'l-Kur'âni'l-Kerîm İsimli Eserindeki Tefsir Metodu
  Sayfalar 97 - 119
  Şahin GÜVEN
 4. Modern Batı Dünya Görüşünün Tanrı Ve İnsan Tasavvuru Açısından Tahlil Ve Eleştirisi
  Sayfalar 121 - 143
  Latif TOKAT
 5. Kur’ân’daki Bazı İdgâmlı Kelimelerin Yapı Ve Anlam Yönünden İncelenmesi
  Sayfalar 145 - 226
  Abdulkadir BAYAM
 6. Kuzey Afrika Tasavvuf Düşüncesinde Semâ
  Sayfalar 227 - 246
  Hamide ULUPINAR
 7. Siyahî Senkretik Bir Dinî Hareket Olarak Rastafarilik
  Sayfalar 247 - 286
  Kadir ALBAYRAK
 8. İbn Raşîk El-Kayravânî Ve Belâgat İlmine Etkisi
  Sayfalar 287 - 316
  Muhammet Vehbi DERELİ
 9. Celâleddîn Es-Suyûti’nin Merâsidu’l-Metâli’ Fî Tenâsübi’l-Mekâtı’ Ve’l-Metâli’ İsimli Eseri Bağlamında Sûrelerin Başı İle Sonu Arasındaki Münasebet
  Sayfalar 317 - 339
  Şahin GÜVEN
 10. Yesevi Tarikatının Devlet Yönetiminden Uzaklaştırılmasıyla Türk Devlet Yönetim Sisteminin Çöküşü
  Sayfalar 341 - 364
  Zikiriya JANDARBEK, Zhakhangir NURMATOV
 11. Kur’ân’da “قَبْل” ve “بَعْد” Kelimelerinin Kullanımı ve Mânâya Etkisi
  Sayfalar 365 - 412
  Muhammed Bahaeddin YÜKSEL
 12. Arap Dilinde Ses Anlam İlişkisi
  Sayfalar 413 - 442
  Musa ALP
 13. Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Hexaco İle Ölçülmesi
  Sayfalar 443 - 463
  Yrd.Doç.Dr. Mustafa ULU, Dr. Meryem Berrin BULUT
 14. İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Benimsedikleri Sınıf Yönetimi Yaklaşımı
  Sayfalar 465 - 498
  Muhammed Esat ALTINTAŞ
 15. XIII. Yüzyıl Avrupa’sında Gazâlî İmajı
  Sayfalar 499 - 510
  Özcan AKDAĞ
 16. Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Devrinde Mezhep Politikaları
  Sayfalar 511 - 532
  Abdullah Ömer YAVUZ
 17. Divan-I Hümâyûnda Alınan Kararların Şeriyye Sicillerine Yansımalarına Örnekler
  Sayfalar 533 - 554
  Savaş YILMAZ
 18. İsrâ Ve Mi’râc Hâdisesi Üzerine Bir Giriş Denemesi
  Sayfalar 555 - 601
  Arslan KARAOĞLAN
 19. Dinler Ve Küreselleşme
  Sayfalar 603 - 613
  Hatice GÜL
 20. Starting With Locke
  Sayfalar 615 - 620
  Tahsin ÖLMEZ