Bilimname
Kapak Resmi
ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://www.bilimname.com.tr

bilimname

CC: BY-NC-ND

Önemli Uyarı: Ekim sayısı için makale kabulu devam etmektedir.

bilimname, yılda en az iki defa yayımlanan alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir.

Bir çalışmanın yayınlanabilmesi için 200-250 kelimelik Türkçe öz ile birlikte en az 750 kelimelik İngilizce geniş öz (extended abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler içermesi gerekmektedir.

* Dergimize makale gönderme sürecini anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Bilimname

ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://www.bilimname.com.tr
Kapak Resmi

61.219

20.926

bilimname

CC: BY-NC-ND

Önemli Uyarı: Ekim sayısı için makale kabulu devam etmektedir.

bilimname, yılda en az iki defa yayımlanan alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir.

Bir çalışmanın yayınlanabilmesi için 200-250 kelimelik Türkçe öz ile birlikte en az 750 kelimelik İngilizce geniş öz (extended abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler içermesi gerekmektedir.

* Dergimize makale gönderme sürecini anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Cilt 2018 - Sayı 35 - Nis 2018
 1. Sisifos Miti ve Bir Hermenötiğin Hermenötiği
  Sayfalar 9 - 49
  Ramazan ADIBELLİ
 2. Ahlaki Rölativizm Eleştirisi
  Sayfalar 51 - 72
  Ahmet YILDIZ
 3. Hiciv Oklarını “Kur’ân” Sadağından Çeken Âmâ: Basralı Nüktedan Ebü’l-‘Aynâ
  Sayfalar 73 - 95
  Muhammed EFİL, Şener ŞAHİN
 4. Tefsir İlminin Bir Alt Disiplini Olarak “Makâsıdu's-Süver”
  Sayfalar 97 - 126
  Şahin GÜVEN
 5. Avrupalı Türklerin Dindarlık Anlayışlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 127 - 144
  Cengiz KANIK
 6. Benlik Saygısı, Dini Dünya Görüşleri ve Hayatın Amacının Ölüm Kaygısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 145 - 173
  Meryem Berrin BULUT, Ali KUŞAT
 7. İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Materyal Geliştirme Durumları
  Sayfalar 175 - 216
  Mehmet KORKMAZ
 8. Türkiye’de Dini Hayatın Sosyo-Tarihsel Boyutları ve Dindarlığın Dönüşen Görünümleri (1960-1980)
  Sayfalar 217 - 251
  Celaleddin ÇELİK
 9. Boşanma Sonrası Başa Çıkmada Dini ve Manevi Etkilerin İncelenmesi
  Sayfalar 253 - 282
  Fatma BAYNAL
 10. İsa ve Musa Yasası (Νόμος Μωυσῆ) Meselesi
  Sayfalar 283 - 304
  Zafer DUYGU
 11. Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri Felsefe ve Din Bilimleri Bölümlerinde Lisansüstü Tez Çalışmaları ve Bazı Yöntembilimsel Sorunlar
  Sayfalar 305 - 320
  Abdulvahap TAŞTAN
 12. Vakf-ı Câizin Mahiyeti - Secâvendî’nin Eseri ve İlgili Ayetlerin Manası Çerçevesinde-
  Sayfalar 321 - 362
  Mustafa KARAGÖZ
 13. Lilith: Yahudi Mitolojisinde Ana Tanrıça'nın Düşüş ve Şeytana Dönüşüm Serüveni
  Sayfalar 363 - 395
  Aynur ÇINAR
 14. Üslûbu'l-Kur'ân ve Tefsir İlmi
  Sayfalar 397 - 432
  Sıddık baysal
 15. Sâinüddin İbn Türke’nin Temhîdü’l-Kavâid Adlı Eserinin Tasavvuf Metafiziğindeki Yeri
  Sayfalar 433 - 457
  Mesut SANDIKÇI
 16. Adalet Nedir? Mahiyet ve Keyfiyet
  Sayfalar 459 - 476
  Hacı Yunus APAYDIN
 17. İnsan Kelimesinin Kur'an'daki Genel ve Özel Kullanımları Bağlamında Meallere Eleştirel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 477 - 504
  Süleyman NAROL
 18. Prometheus’den Halife’ye… Doğu ve Batı’nın İnsan Tasavvurları
  Sayfalar 505 - 534
  Esra HACIMÜFTÜOĞLU
 19. İslam Felsefesi ve Kelâm Açısından Başkasıyla Zorunlu Mümkün Varlık Terimi
  Sayfalar 535 - 570
  Sibel KAYA