Cilt 2 - sayı 2 yayında.


Yayın anlaşmasıII.ULUSLARARASI İLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ


28 Haziran ve 08 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ürgüp, Nevşehir’de yapılacak kongrede sunulan bildiriler, yazarların istemesi halinde, dergimizde hakem değerlendirme sürecine alınacaktır. Hakem değerlendirme süreci sonucuna göre uygun bulunacak makaleler dergimizde yayınlanacaktır. Makalelerin yayınlanmasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 16 Temmuz 2018 tam metin gönderme son tarihi olarak belirlendi.