EditörDr. Ertuğrul ÇAM
Kırıkkale Üniversitesi


Asistan Editör


Dr. Murat LÜY

Dr. Canan Başlak

Kırıkkale Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Editör Kurulu


Dr. Ertuğrul ÇAM
Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Murat LÜY
Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Mevlida Operta
Saraybosna Üniversitesi
Dr. Özgür Alparslan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Özlem Toprak
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Şükrü Apaydın
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Özlem Afacan
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Munise Didem Demirbaş
Erciyes Üniversitesi
Dr. Canan Başlak
Selçuk Üniversitesi
Dr. Uğur Çavdar                     
İzmir Demokrasi Üniversitesi


Dr. Fatih Polat                      
Gaziosmanpaşa Ünivesitesi
Dr. İsmail Tuna
Gaziosmanpaşa Ünivesitesi 
Dr. Yılmaz Seçgin
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Güldener Albayrak
Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi
Dr. Sami Baskın
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Haluk YücelDüzce Üniversitesi
Dr. Fatih Sakallı
Gazi Üniversitesi
Dr. Recep Ekici
Erciyes Üniversitesi
Dr. Bilal Şenol
İnönü Üniversitesi
Dr. Nermin Kahveci
Kırıkkale Üniversitesi


Dr. Alper Bideci  
Düzce Üniversitesi
Dr. Neslihan Özbek 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Boniface Nworgu
Nijerya Nsukka Üniversitesi
Dr. Aydın Keskinrüzgar
Adıyaman Üniversitesi


Dr. Recep Ekici Erciyes Üniversitesi   
Dr. Ahu Simla Değerli Adnan Menderes Üniversitesi

Sekreterya


Umut Saray     
umutsaray@gmail.com , isvosjourmal@gmail.com
Tolga Yücehan
tolgayucehan@gmail.com , isvosjournal@gmail.com