Dergi Hakkında

Odak ve Kapsam

Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Dergisinde, tüm alanlarla ilgili özgün araştırma makalelerine ve kapsamlı bir biçimde değerlendiren derleme çalışmalarına yer verilecektir.

Yayın Dili

ISVOS'un yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılmış olan çalışmalar da yayım kurulunun uygun görmesi halinde yayımlayabilir.

Yayın Sıklığı

ISVOS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergi yönetiminin kararları doğrultusunda özel ya da ek sayılar da yayımlanabilir.

Yayın Ücreti

ISVOS makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için herhangi bir ücret talep etmemektedir.


Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır.

ISVOS tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

ISVOS'a gönderilen çalışmalara isim veya yazarın kimliğini deşifre edebilecek herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Hakem sürecinden geçerek yayımlanması uygun görülen yazıların yazarlarına ait bilgiler yayım aşamasında editör ve dergi sekretaryası tarafından eklenmektedir.

ISVOS'a gönderilen her çalışma, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayım ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

Yazım ilkelerine uygun olmayan çalışmalar hakeme gönderilmez.

Yazım ve yayım ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan çalışmalar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her çalışmanın değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alanda uzmanlıkları bulunan kişiler arasından seçilir.

Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

Hakemlerin kendilerine gönderilen çalışmayı değerlendirme süreleri azami 15 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen çalışma için yeni bir hakem tayin edilir.

Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan çalışma yayımlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir ve çalışmanın yayımlanıp yayımlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir. Hakemlerin düzeltme önerileri sisteme kaydedilir.

Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından 15 gün içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

Hakemler, düzeltme istedikleri çalışmayı yayımlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.

Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin veya hakemlerin görüşlerine başvurulabilir.

ISVOS'un elektronik sistemine gönderilen çalışmaların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

Yayın kurulu, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri dikkatle takip eder. Bu doğrultuda, editörler makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına veya reddedileceğine karar verebilir.