Yazım Kuralları

Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Dergisi

Yazarlar İçin Rehber

1.         Giriş

Burada çalışmanızı tanıtın. Paragraf için ilk satır girintisi 0.5 cm olmalıdır. Bölüm başlıkları numaralar ile belirtilmiş olup yazı tipi Times New Roman olmalıdır. Ayrıca kalın yazılmalı ve yazı boyutu 12 punto olmalıdır. Alt başlıklar ise yine aynı yazı tipinde olmalıdır ayrıca kalın yazılmalı ve yazı boyutu 10 punto olmalıdır. Bunlarla birlikte metinin yazı tipi Times New Roman olmalı ve iki yana yaslı olacak şekilde 10 punto kalınlığında yazılmalıdır. Diğer özellikler için aşağıdaki talimatları takip ediniz.

1.1.          Yapı

Dosyalar yalnızca MS Word’de olmalı ve sağlanan fotoğraf baskı kopyası (CRC) MS Word kullanılarak doğrudan baskı için biçimlendirilmelidir. Şekiller ve tablolar gömülmeli ve ayrı olarak verilmemelidir.

Lütfen belgelerinizde mümkün olduğunca normal yazı tiplerini kullandığınızdan emin olun. Uzak Doğu’da (Japonca, Çince, Korece vb.) kullanılan yazı tipleri gibi özel yazı tipleri, işleme sırasında sorunlara neden olabilir. Gereksiz hataları önlemek için, MS Word’un “yazım denetleyicisi” işlevini kullanmanız önemle tavsiye edilir. Makaleleri yazarken bu sırayı takip edin: Başlık, Yazarlar, Bağlantılar, Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Materyal ve yöntemler, Sonuçlar, Teşekkür, Referanslar ve Ekler. Bilgilendirmeleri makalenin sonunda ayrı bir bölümde belirtin ve başlık sayfasına ya da başka bir şekilde dipnot olarak dahil etmeyin.

Lütfen bu şablon belgesinde oluşturulan biçimlendirme ve stil düzenlerini değiştirmeyin. Şablonda belirtildiği gibi, sayfalar, 192 x 262 mm boyutlarında kesilerek kağıt üzerine doğrudan baskıya uygun tek kolon formatında hazırlanmalıdır. Basım esnasında sayfa numaraları ayrı ayrı ekleneceğinden lütfen sayfa numarası eklemeyin. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakınız. Gerekli tüm stil şablonları, “ISVOS Örnek Formatı” dosyasında, uygun isimlerle birlikte verilmiştir.

1.2.          Referansların Yazımı

Referanslar mutlaka sayfa sonunda belirtilmelidir. Gerekli olmadıkça kesinlikle yeni sayfadan referansları yazmaya başlamayınız. Yazarlar metin içinde referansları mutlaka belirtmelidir.

Referanslar IEEE veya APA 6th Edition stilinde olmalıdır. Yazarlar, teknik disiplinler (ör. Mühendislik) için IEEE stilini kullanmalıdır. Diğer disiplinler için (ör. Eğitim bilimleri), APA 6th Edition stilini kullanmalıdır. Yazarlar referanslarını IEEE formatında yazıyorlarsa metin içerisinde atıfları [1] veya [1, 2] veya [1-4] şekilde göstermeliler. Eğer yazarlar referanslarını APA 6th Edition formatında yazıyorlarsa metin içerisinde atıfları Clark et al. (1962) or Deal and Grove (2009) or Fachinger (2006) şekilde göstermeliler

Referanslarınızın nasıl listelenmesi gerektiğine dair bazı örnekler, referans listenizi doğru format ve yazı tipi boyutuna göre birleştirmenize olanak tanıyan “Referanslar” bölümünde bu şablonun sonunda verilmiştir.

1.3.          Bölüm Başlıkları

Bölüm başlıkları kalın harflerle yazılmalıdır. Başlıktaki tüm kelimelerin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Yazı tipi olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazı boyutu 12 punto olmalıdır. Bölüm başlıkları 1., 2. vb. şekilde numaralandırılmalıdır. Başlıklar ile paragraf arasında 1.5 satır boşluk bırakılmalıdır.

Alt bölüm başlıkları kalın harflerle yazılmalıdır. Başlıktaki tüm kelimelerin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Yazı tipi olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazı boyutu 10 punto olmalıdır. Bölüm başlıkları 1.1., 1.2., vb. şekilde numaralandırılmalıdır. Başlıklar ile paragraf arasında 1.5 satır boşluk bırakılmalıdır.

Zorunlu olmadıkça ilk bölüm başlığının ismi Giriş olmalıdır. Başlıkların numaralandırması için en fazla iki liste düzeyi kullanılmalıdır.

1.4.          Çalışmanın Hazırlanması için Genel Kurallar

Herhangi bir satırın sonunda tireleme kullanmaktan kaçının. Vektörleri ve/veya matrisleri ifade eden semboller kalın yazıyla belirtilmelidir. Skaler değişken isimleri normal yazı tipinde ve italik kullanılarak ifade edilmelidir. Ağırlıklar ve ölçüler SI biriminde ifade edilmelidir. Standart olmayan tüm kısaltmalar veya simgeler, ilk bahsedildiğinde veya belirtilen bir sözlükte tanımlanmalıdır.

1.5.          Dosya Adlandırma ve Gönderimi

Lütfen dosyalarınızı bu sırayla adlandırın: “ISVOS - Başlık - Yazarların soyadı”. Hem kaynak dosyayı hem de PDF dosyasını editöre gönderin.

1.6.          Dipnotlar

Mümkünse dipnotlardan kaçınılmalıdır. Gerekli dipnotlar, ardışık üst simge numaraları[1] ile metinde belirtilmelidir. Dipnotlar, tek aralıklı ve daha küçük tip büyüklükte (8 punto), belirtildikleri sayfanın dibinde yazılmalı ve ana metinden sütunun dibine uzanan tek satırlık bir boşlukla ayrılmalıdır. Els-dipnote stili, dipnot metni için MS Word’de mevcuttur.

Lütfen şablonun kenar boşluklarını değiştirmeyin. Çünkü bu durum yazdırma aralığının dışında kalan dipnotla sonuçlanabilir.

2.         Şekiller

Tüm şekiller Şekil 1., 2., 3., vb. olarak numaralandırılmalıdır. Her şekil için bir başlık olmalıdır. Tüm fotoğraflar, şemalar, grafikler ve diyagramlar şekil olarak belirtilmelidir. El çizimleri kaliteli taramalar ile taranmalı veya gerçek elektronik çıktı olarak aktarılmalıdır. Düşük kaliteli taramalar kabul edilmeyecektir. Şekiller metne gömülmeli ve ayrı olarak verilmemelidir. Şekiller MS Word ile uygun şekilde numaralandırılmalıdır. Tercih edilen şekil formatı PNG, JPEG, GIF vb. şeklindedir. Şekiller, metin içerisinde ilgili oldukları bölümlerde açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Şekiller mümkün olduğunca sayfanın en üstündeki veya altındaki bir yere konulmalıdır. Lütfen tüm şekillerin 300 DPI çözünürlükte olduğundan emin olun, çünkü bu iyi bir çıktıyı kolaylaştıracaktır.

Şekil yazısı şekillerin altında olmalıdır. Yazı tipi Times New Roman ve yazı boyutu 9 punto olmalıdır. Şekil yazısı sayfaya ortalı bir şekilde yerleştirilmelidir. Şekil yazı kalın harflerle yazılmalıdır. Eğer iki şekil birbiri ile ilgili ise, dosyada yer kazanmak adına iki şekil arasında bir boşluk bırakılarak şekiller yerleştirilir. 

3.         Tablolar

Tüm tablolar numaralandırılmalıdır. Her tablonun bir başlığı olmalıdır. Başlıklar, tabloların üstüne ve sayfaya ortalı olacak şekilde yerleştirilmelidir. Tablodaki sütun başlıklarını tablonun gövdesinden ayırmak için yatay çizgiler kullanılmalıdır. Tablolar metne gömülmeli ve ayrı olarak verilmemelidir. 

4.         Denklemler

Denklemler ve formüller MS Word eklentisi Mathtype aracılığı ile yazılmalıdır. Denklem numaraları parantez içerinde olacak şekilde sağa dayalı olmalıdır. Denklemler ise sayfayı ortalamalıdır.

Eğer yazar Mathtype kullanmayı bilmiyor ise, denklemler için mutlaka çizgileri görünmeyen tablo kullanmalıdır. Tablo iki sütun ve bir satırdan oluşmalıdır. Tablo sayfayı kaplayacak şekilde yerleştirilmelidir. İkinci sütun 0.5 cm genişliğinde olmalıdır. İkinci sütuna denklem numarası yazılmalıdır. İlk sütuna ise denklem yazılmalıdır. Denklem için kullanılan tablolara kesinlikle isim verilmemelidir.

Bilgilendirmeler

Bilgilendirme ve Referanslar bölüm başlıkları, başlık numaraları olmadan yazılmalıdır. Başlıkların ilk harfi büyük gerisi küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Yazı tipi Times New Roman ve yazı boyutu 12 punto olmalıdır. Başlıklar sola dayalı bir şekilde yazılmalıdır.

Ek A. - Örnek Bir Ek

Ek bölüm koyacak yazarlar, bölümü referanslardan önce koymalıdır. Başlıklar için gerekli yazım kuralı yukarıda verilmiştir. Başlıklar A, B, C, …. Diye devam etmelidir. Paragraf metni normal olarak devam etmelidir.

Örnek makale için tıklayınız