Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-4634 | e-ISSN 2148-2071 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM |

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan uluslararası katılımlı, hakemli, disiplinlerarası akademik bir dergidir.

Dergi’nin amacı tarih, edebiyat, felsefe, ilahiyat, kamu ve sosyal bilimlerin ilgili diğer alanlarında özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-4634 | e-ISSN 2148-2071 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM |
Kapak Resmi

76.964

223.260

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan uluslararası katılımlı, hakemli, disiplinlerarası akademik bir dergidir.

Dergi’nin amacı tarih, edebiyat, felsefe, ilahiyat, kamu ve sosyal bilimlerin ilgili diğer alanlarında özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.