Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki defa (Mayıs ve Kasım) yayımlanan uluslararası katılımlı, hakemli, disiplinlerarası akademik bir dergidir.

Dergi’nin amacı tarih, edebiyat, felsefe, ilahiyat, kamu ve sosyal bilimlerin ilgili diğer alanlarında özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir. 
Cilt 7 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Haz 2017