Bitki Koruma Bülteni
Kapak Resmi
ISSN 0406-3597 | e-ISSN 1308-8122 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1952 | Yayıncı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.gov.tr/bitkorb

Bitki Koruma Bülteni, 1952 yılından bu yana Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır. Yılda 4 sayı olarak yayınlanan dergide bitki koruma ve bitki sağlığı alanlarında yapılmış orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe dillerinde yayınlanmaktadır. Bülten, bitki ve bitkisel ürünlerde zarar oluşturan hastalık, zararlı ve yabancı ot ile doğal düşmanları konularında yapılan biyolojik, ekolojik, fizyolojik, epidemiyolojik, taksonomik çalışmalar ve mücadele yöntemleri ile ilgili araştırmaları kapsar. Ayrıca dergide zirai mücadele ilaçlarının kalıntı, toksikoloji ve formülasyonları ile zirai mücadele alet ve makinaları konularında yapılan çalışmalara da yer verilmektedir.

Makale değerlendirme süreci çift kör hakemlik sistemine göre yapılan dergi, açık erişimli olarak yayınlanmaktadır. Dergide tek yıllık biyolojik çalışmalar, short comunication, first report, editöre not ve derlemeler yayınlanmamaktadır.  


Bitki Koruma Bülteni

ISSN 0406-3597 | e-ISSN 1308-8122 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1952 | Yayıncı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.gov.tr/bitkorb
Kapak Resmi

117.041

316.863

Bitki Koruma Bülteni, 1952 yılından bu yana Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır. Yılda 4 sayı olarak yayınlanan dergide bitki koruma ve bitki sağlığı alanlarında yapılmış orijinal araştırma makaleleri İngilizce veya Türkçe dillerinde yayınlanmaktadır. Bülten, bitki ve bitkisel ürünlerde zarar oluşturan hastalık, zararlı ve yabancı ot ile doğal düşmanları konularında yapılan biyolojik, ekolojik, fizyolojik, epidemiyolojik, taksonomik çalışmalar ve mücadele yöntemleri ile ilgili araştırmaları kapsar. Ayrıca dergide zirai mücadele ilaçlarının kalıntı, toksikoloji ve formülasyonları ile zirai mücadele alet ve makinaları konularında yapılan çalışmalara da yer verilmektedir.

Makale değerlendirme süreci çift kör hakemlik sistemine göre yapılan dergi, açık erişimli olarak yayınlanmaktadır. Dergide tek yıllık biyolojik çalışmalar, short comunication, first report, editöre not ve derlemeler yayınlanmamaktadır.  


Cilt: 58 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 58 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Bağ Küllemesi Hastalığının (Erysiphe necator Schw.) Mücadelesinde Farklı İlaçlama Zamanlarını İçeren Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 199 - 206
  Selahattin Albayrak, Yılmaz KARABIÇAK, Serdar TUNCER, İsmail ALASERHAT, Birol KARADOĞAN, Nalan Nazan KALKAN, Özkan KAYA, Harun ALICI
 2. Mısır Yaprakbiti, Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)’in Üç Farklı Mısır Çeşidi Üzerinde Gelişimi
  Sayfalar 207 - 214
  Şerife KÜÇÜKBALLI, Şenay ARZUMAN, İsmail KARACA
 3. Survey for Grapevine leafroll viruses (GLRaVs) in Malatya region
  Sayfalar 215 - 220
  Hatice Diğdem OKSAL, Songül AYDIN, Hikmet Murat SİPAHİOĞLU
 4. Bazı kavuzsuz arpa çeşit ve hatlarının Cochliobolus yaprak lekesi hastalığına karşı fide dönemi tepkilerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 221 - 226
  Sevil Balcı, Aziz Karakaya, Arzu Çelik Oğuz, Namuk Ergün, İsmail Sayim, Sinan Aydoğan
 5. Batı Palearktik Bölgesi için yeni bir kayıt, Adialytus veronicaecola (Starý,1978) (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae)
  Sayfalar 227 - 230
  Özlem Çetin Erdoğan, Serdar Akar
 6. Çeltik Ekim Alanlarında Sorun Olan Cyperus difformis L. (Kız Otu)’ in Genetik ve Morfolojik Çeşitliliğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 231 - 246
  Emine Kaya Altop, Hüsrev Mennan
 7. Beyaz yağın turunçgil unlubiti parazitoiti Leptomastix dactylopii Howard (Hymenoptera: Encyrtidae)’nin davranışı üzerine etkileri
  Sayfalar 247 - 254
  Zühal Saçtı, Neşet KILINÇER
 8. Bazı Bitki Ekstraklarının In Vitro Koşullarda Botrytis cinerea Pers.’ya Antifungal Aktivitesinin Belirlenmesi
  Sayfalar 255 - 266
  Gamze Esin KILINÇ, F. Sara DOLAR