Kabul Edilmiş Makaleler

 • ALKALİ ÇÖZELTİ İLE KARBONDİOKSİT TUTMA VERİMİ ÜZERİNE ALKİL AMİNLERİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
  M.Hakan morcali, Elifcan YOZCU, Neslihan TAŞDEMİR 6 Tem 2018
 • Bitlis İlindeki Günlük Maksimum ve Minumum Sıcaklık Değişimlerinin Copula Metodu ile Modellenmesi
  ayşe metin karakaş 12 Tem 2018
 • Çekme Yükü Altında Gömülü Tek Tesirli Yama İle Yapıştırılarak Birleştirilmiş Kompozit Parçaların Gerilme Analizi
  İsmail Yasin SÜLÜ 12 Tem 2018
 • Investigation of Adsorption of Cu (II) Heavy Metal with Bentonite
  halil şenol, Ünsal AÇIKEL 10 Ağu 2018
 • İğde Çekirdeğinden Elde Edilen Aktif Karbon Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Pb(II) Adsorpsiyonun İncelenmesi: İzoterm ve Kinetik
  ORHAN BAYTAR, ayhan abdullah ceyhan, ömer şahin 6 Eyl 2018
 • Mersin İlindeki Bir Otelin Soğutulması için Güneş Enerjisi Destekli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi Tasarımı ve Teorik Analizleri
  Bengi ŞANLI, Elif TURNA DİLSEL 7 Eyl 2018
 • Arum elongatum Türünden Elde Edilen Ekstraktların Antimikrobiyal, Antioksidan ve DNA Koruyucu Aktivitelerin İncelenmesi, Fenolik Madde İçeriğinin HPLC ile Belirlenmesi
  Yusuf ALAN 13 Eyl 2018
 • Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma
  HAYRİYE ESRA AKYÜZ 14 Eyl 2018
 • Minkowski-3 Uzayında Timelike Rasyonel Bezier Eğrilerinin Eğrilikleri Üzerine
  Hatice KUŞAK SAMANCI 24 Eyl 2018
 • Tek fazlı köprüsüz düşürücü GFD konvertörleri için PQ tabanlı yeni bir denetleyici
  yasemin önal 1 Eki 2018
 • Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Belirlenmesi
  Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Tülin AVCI HANSU 5 Eki 2018
 • 4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları
  Kamuran Saraç 8 Eki 2018
 • Dizel Bir Motorda Al2O3 İlaveli Cr2O3 Termal Bariyer Kaplamaların Egzoz Emisyonlarına Etkisi
  Erdinç Vural, Serkan Özel 9 Eki 2018
 • Yanma Odası Elemanları Bor Kaplı Bir Dizel Motorun Cr3C2 Kaplı Egzoz Borusu Üzerine Etkisi
  SERHAT ŞAP, Hanbey HAZAR, Emine şap 10 Eki 2018
 • Teknik Olmayan Enerji Kayıplarının Azaltılmasında PLC Sayaçlarının Önemi
  Behçet KOCAMAN 10 Eki 2018