Kabul Edilmiş Makaleler

 • Hücre Dışı Polimerik Maddeler
  Engin Gürtekin, Selman BULAK, Ergin TAŞKAN 18 Oca 2018
 • Farklı nükleer potansiyeller ile 11Be+d reaksiyonunun incelenmesi
  Murat Aygun 19 Oca 2018
 • Evaluation of Inhibition Effects of Some Cardiovascular Therapeutics on Human Erythrocyte Carbonic Anhydrase Isoenzymes
  Namık Kılınç, Zuhal Alım, Bülent Şengül, Mehmet Mustafa İşgör, Şükrü Beydemir 25 Oca 2018
 • Momentlerin Sayısal Hesabı
  Samim Dündar 7 Şub 2018
 • Bitlis İlindeki Kaba Yem Üretim Potansiyelinin Hayvan Varlığına Göre Yeterliliğinin Belirlenmesi
  Emre BIÇAKÇI, Semih AÇIKBAŞ 19 Şub 2018
 • Elazığ İli Tıbbi Atık Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi ve Mali Sürdürülebilirlik
  MELTEM GÖZEGİR 22 Şub 2018