Sorumlu Müdür

Doç. Dr. Koray KÖKSAL

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Baş Editör

Dergi Yöneticisi

Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Fatih Ahmet ÇELİK

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı


Dr. Mehmet AKYÜZ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı