Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, Sayfalar 31 - 41 2017-06-30

Emisyon Kontrol Uygulamalarında Saf Ponza Taşı Kullanabilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması

Doğan ŞİMŞEK [1] , Niyazi Yılmaz ÇOLAK [2]

240 475

Bu çalışmada, tek silindirli bir dizel motorda egzoz emisyonlarına katalizör olarak saf ponza taşının kullanılabilirliği ve egzoz emisyonlarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Egzoz emisyon karakteristiklerini belirlemek amacıyla motor tam gaz konumunda, değişik motor yüklerinde teste tabi tutulmuştur.  Yapılan çalışma ile atmosferi kirleten ve sera gazı etkisi gösteren emisyonları filtre etmede ponza madeninin etkisi araştırılmış olup sonuçlar grafik olarak verilmiştir. Dizel motordan kaynaklanan zararlı gaz emisyonlarındaki değişim izlenmiştir. Elde edilen sonuçlarda standart katalizör kullanıldığında HC, CO, NOX ve is emisyonlarında sırası ile %49, %48, %49 ve %26 oranında bir azalma olduğu, katalizör olarak ponza kullanımında ise, %19, %6, %2-3 ve %12-44 oranında bir azalma olduğu görülmüştür.  Bu sonuçlar neticesinde ponza madeni oksitleyici ve NOX indirgeyici özelliğe sahip metal ve soy metaller ile desteklenmesi ile daha iyi sonuçlar elde edilebileceği görülmüştür.

Ponza, Emisyon, Dizel Motor, katalizör
 • 1. Alkaya B., Yıldırım M.A. 2000. Taşıt Kaynaklı Kirleticilerin Azaltılma Yöntemleri, Ekoloji Çevre Dergisi, 9 (34): 15-20.
 • 2. Işıksoluğu M.A. 1997. Dizel Motorlu Taşıtların Egzoz Gazındaki Duman Koyuluğu ve Ölçümünde Karşılaşılan Sorunlar, Mühendis ve Makine Dergisi, 453 (7): 21-25.
 • 3. Çakıroğlu M. 1996. Motorlu Taşıt Trafiğinde Egzoz Emisyonları, I. Ulusal Ulaşım Sempozyumu, İstanbul.
 • 4. Haşimoğlu C., İçingür Y., Öğüt H. 2002. Dizel Motorlarında Egzoz Gazları Re sirkülasyonunun (EGR) Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Analizi, Tübitak Dergisi, 26, 127-135
 • 5. Kelen F. 2014. Motorlu Taşıt Emisyonlarının İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerine Etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19 (1-2): 80-87.
 • 6. Kutlar A., Ergeneman M., Arslan H., Mutlu M. 1998. Taşıt Egzozundan Kaynaklanan Kirleticiler. Birsen Yayınevi, İstanbul.
 • 7. Dinler N., Yücel N. 2003. Karbüratörlü Bir Motora Üç Yollu Katalitik Konvertör Uygulanması, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18 (1): 57-70.
 • 8. Gökmen M.S. 2014. Yanma - Emisyon Modellerinin İncelenmesi ve Diesel Motorlarda SCR Sistemleri, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Semineri, Konya.
 • 9. Özkan Ş.G., Tuncer G. 2001. Pomza Madenciliğine Genel Bir Bakış, 4. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 200-207
 • 10. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. 2001. Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu Yapı Malzemeleri III Çalışma Grubu Raporu, Ankara.
 • 11. Köse H., Pamukçu Ç., Yalçın N., Seçer T. 1997. Pomza ve Yapı Malzemesi Olarak Kullanım Olanakları, 2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir.
 • 12. Baskar A., Senthilkumar A. 2016. Effects of Oxygen Enriched Combustion on Pollution and Performance Characteristics of a Diesel Engine, Engineering Science and Technology, An International Journal, 19 (1): 438–443.
 • 13. Özsezen A.N., Eyidoğan M., Türkcan A., Alptekin E., Şanlı A., Çanakcı M., Kılıçaslan İ. 2009. Binek Tipi Bir Taşıtta Katalitik Konvertör Veriminin Deneysel Olarak İncelenmesi, Electronic Journal of Vehicle Technologies, 1 (1): 1-7.
 • 14. Keskin A., Sağıroğlu S. 2010. Dizel Motorlarından Kaynaklanan Egzoz Emisyonları Ve Kontrol Yöntemleri. Mühendis ve Makina, Cilt: 51, Sayı: 606.
 • 15. Aydoğan B. 2008. Biyodizel Kullanılan Dizel Motorlarda NOx Emisyonlarının ve NOx Emisyonları Azaltma Yöntemlerinin İncelenmesi. PAÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 81s, Denizli.
 • 16. Heywood J.B. 1988. Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill, New York, A.B.D.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid:
Yazar: Doğan ŞİMŞEK
E-posta: dgnsimsek@gmail.com
Kurum: BITLIS EREN UNIV
Ülke: Turkey


Orcid: NYÇ
Yazar: Niyazi Yılmaz ÇOLAK
E-posta: nycolak@beu.edu.tr
Kurum: BITLIS EREN UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bitlisfen288636, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, address = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {31 - 41}, doi = {10.17798/bitlisfen.288636}, title = {Emisyon Kontrol Uygulamalarında Saf Ponza Taşı Kullanabilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması}, key = {cite}, author = {ÇOLAK, Niyazi Yılmaz and ŞİMŞEK, Doğan} }
APA ŞİMŞEK, D , ÇOLAK, N . (2017). Emisyon Kontrol Uygulamalarında Saf Ponza Taşı Kullanabilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6 (1), 31-41. DOI: 10.17798/bitlisfen.288636
MLA ŞİMŞEK, D , ÇOLAK, N . "Emisyon Kontrol Uygulamalarında Saf Ponza Taşı Kullanabilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 (2017): 31-41 <http://dergipark.gov.tr/bitlisfen/issue/30042/288636>
Chicago ŞİMŞEK, D , ÇOLAK, N . "Emisyon Kontrol Uygulamalarında Saf Ponza Taşı Kullanabilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 (2017): 31-41
RIS TY - JOUR T1 - Emisyon Kontrol Uygulamalarında Saf Ponza Taşı Kullanabilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması AU - Doğan ŞİMŞEK , Niyazi Yılmaz ÇOLAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.288636 DO - 10.17798/bitlisfen.288636 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 41 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.288636 UR - http://dx.doi.org/10.17798/bitlisfen.288636 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Emisyon Kontrol Uygulamalarında Saf Ponza Taşı Kullanabilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması %A Doğan ŞİMŞEK , Niyazi Yılmaz ÇOLAK %T Emisyon Kontrol Uygulamalarında Saf Ponza Taşı Kullanabilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması %D 2017 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 6 %N 1 %R doi: 10.17798/bitlisfen.288636 %U 10.17798/bitlisfen.288636