Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, Sayfalar 51 - 60 2017-06-30

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Mehmet YALÇIN [1] , Mustafa Şamil ARGUN [2]

262 380

Bu çalışmada Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokul öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarının saptaması amaçlanmıştır. Araştırmaya Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinden toplam 120 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler, ‘SPSS 22.0 for windows’ paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde Ki-kare (χ2) testi kullanılmıştır.

Araştırmaya katılan 120 öğrencinin % 50.8’i bayan, % 49,2’si erkektir. Öğrencilerin yaş ortalaması 21.12 ±2.528, beden kitle indeksi ortalaması ise 21.61±2.504dır. Öğrencilerin % 73.3’ü sütü sevdiğini belirtmiş olmakla birlikte sadece % 20’si her gün süt tüketmektedir. Her gün süt tüketen öğrencilerin; % 12.5’i 1 su bardağından az, % 62.5’ i 1 su bardağı, % 25’i ise 2 su bardağı süt içmektedir. Öğrencilerin % 8.3’ü sütten nefret etiklerini ve hiç süt içmediklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin en çok sevdiği süt ürününün ayran (% 25.8) olduğu ondan sonra peynir ( % 23.3) ve yoğurt (% 23.3) geldiği belirlenmiştir. En çok tercih edilen peynir çeşidi % 62.5 oranıyla beyaz peynirdir. Araştırmada, süt içmeyen öğrencilerin % 13.6’sı rahatsız ettiklerinden dolayı sütü içmediklerini, % 3’ü kokusundan dolayı sütü içmediklerini, % 60.6’sı alışkanlığının olmamasından dolayı sütü içmediklerini, % 18.1’i tadından dolayı sütü içmediklerini, % 4.5’i de fiyatından dolayı süt içmediklerini belirtmişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin büyük bir kısmı süt içme alışkanlıklarını okul öncesi (% 30.8) ve okul döneminde (% 21.7) kazandıkları belirlenmiştir. Ayrıca en önemli süt içmeme nedeninin “alışkanlığın olmaması” olduğu tespit edilmiştir. Bu veriler gösteriyor ki okul öncesi dönemde çocuklara süt içme alışkanlığının kazandırılması ileriki dönemde süt içme oranının arttırılması için büyük önem taşımaktadır. 

Sağlık Yüksekokulu, Süt ve Süt Ürünleri, Tüketim Alışkanlığı
 • Karagözlü N., Karagözlü C., Karaca S., Eren S., 2005. Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları Ve Beslenme Bilinçleri Üzerine Bir Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Örneği. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 1,2 101-108.
 • Türk Gıda Kodeksi Yönetmenliği. Çiğ süt ve ısıl işlem görmüş içme sütleri tebliği. 14.02.2000-23964nolu Resmi Gazete. 2016/6 Nolu Tebliğ.
 • Kelebek Ö. 2010. Üniversite Öğrencilerini Süt ve Ürünlerini Tüketim Düzeyleri ile Beden Kitle İndeksleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü. 2015. Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi. http://www.bdb.hacettepe.edu.tr/TOBR_ kitap.pdf. Ankara. (Erişim tarihi: 16.03.2017).
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations 2015. Milk Talk – The role of milk and dairy products in human nutrition. http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/288359/ (Erişim tarihi: 08.03.2017).
 • Çetinkaya A. 2010. Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 5 (2): 73-84.
 • Toptaş Bıyıklı E. 2011. Konya İli 10-15 Yaş Aralığındaki İlköğretim Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlığı, Laktoz Sindirim Güçlüğü ve İntoleransı Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Beslenme Eğitimi Bilim Dalı, Konya.
 • Baysal A. 2014. Beslenme. Hatipoğlu, Yayınevi, Ankara.
 • Yasan Ataseven Z., Gülaç Z.N. 2014. Durum ve Tahmin, Süt ve Süt Ürünleri Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. http://www.tepge.gov.tr/Dosyalar/Yayinlar/ (Erişim tarihi: 16.03.2017).
 • Şimşek B., Açıkgöz İ. 2011. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi YYÜ Tar Bil Derg. 21(1):12-18.
 • Uzunöz M., Gülşen M. 2007. Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 60240, Tokat. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 15-21
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet YALÇIN
E-posta: samilargun@gmail.com
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa Şamil ARGUN
E-posta: samilargun@gmail.com
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bitlisfen305219, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, address = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {51 - 60}, doi = {10.17798/bitlisfen.305219}, title = {Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ARGUN, Mustafa Şamil and YALÇIN, Mehmet} }
APA YALÇIN, M , ARGUN, M . (2017). Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6 (1), 51-60. DOI: 10.17798/bitlisfen.305219
MLA YALÇIN, M , ARGUN, M . "Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 (2017): 51-60 <http://dergipark.gov.tr/bitlisfen/issue/30042/305219>
Chicago YALÇIN, M , ARGUN, M . "Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 (2017): 51-60
RIS TY - JOUR T1 - Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi AU - Mehmet YALÇIN , Mustafa Şamil ARGUN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.305219 DO - 10.17798/bitlisfen.305219 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 60 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.305219 UR - http://dx.doi.org/10.17798/bitlisfen.305219 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi %A Mehmet YALÇIN , Mustafa Şamil ARGUN %T Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi %D 2017 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 6 %N 1 %R doi: 10.17798/bitlisfen.305219 %U 10.17798/bitlisfen.305219