Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, Sayfalar 1 - 11 2017-06-30

2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli

Halil ŞENOL [1] , Emre Aşkın ELİBOL [2] , Ünsal AÇIKEL [3] , Merve ŞENOL [4]

501 861

Dünya sahip olduğu geleneksel doğal enerji kaynaklarının tükenebilir nitelikte oluşu, önümüzdeki yıllarda tükenme boyutlarına ulaşması, insanları yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları olarak güneş, rüzgar, biyokütle vb. enerji kaynakları kullanılmakta ve kullanımı artarak devam etmektedir. Biyogaz yenilenebilir enerji kaynakları statüsünde yer alan dünya enerji ihtiyacına alternatif bir çözüm kaynağıdır. Biyogaz bütün organik atıklardan üretilebilir. Organik atıklar çevre kirliliği açısından oldukça zararlıdır. Biyogaz üretimi enerji ihtiyacına çözüm yolu bulmasının yanında atıkları bertaraf etmesinden dolayı önem kazanmaktadır. Günümüzde biyogaz teknolojisi uygulamaları ekonomik ve çevresel yararlarından dolayı dünya genelinde gittikçe artma eğilimindedir. Bundan dolayı, son yıllarda organik madde atıklarının biyogaz potansiyelinin belirlenmesiyle ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Kanatlı hayvan atıklarından oksijensiz fermantasyon ile biyogaz üretimi önemli derecede bir enerji kaynağıdır.  Ayrıca, biyogaz üretimi ile kanatlı hayvan gübresi fermente gübre haline dönüştürülebilir. Bu çalışmada biyogaz, biyogaz üretimi, biyogazın arıtılması ve ülkemizde mevcut kanatlı hayvan gübresinden oluşturulabilecek biyogaz üretim potansiyeli incelenmiştir
Biyogaz, Organik atık, Yenilenebilir enerji, Oksijensiz fermantasyon
 • 1. Eleroğlu H., Yıldırım A. 2011. Tavukçuluk Katı Atıklarının Tavuk Gübresine İşlenerek Çevre Kirliliğinin Azaltılması, 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, pp 494-503,7-10 Eylül, KKTC.
 • 2. Koç T. 2002. Bandırma İlçesinde Tavukçuluğun Çevresel Etkisi, Ekoloji Dergisi, 11(43): 11-16.
 • 3. Karaman S. 2006. Hayvansal Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Olanakları, Journal of Science and Engineering, 9(2): 133-139.
 • 4. Yetilmezsoy K. 2010. Tavuk Çiftliklerinden Kaynaklanan Atıkların Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi, 2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, pp 132-136.4-5 Kasım, İstanbul.
 • 5. Şahin S., Altunal N., 2008. Etlik Piliç Dışkılarının Gübre Olarak Değerlendirilmesi ve Önemi, Veteriner Tavukçuluk Derneği Dergisi, 6(3): 6-7.
 • 6. TUİK.2017. http://www.tuik.gov.tr/Start.do. (Erişim tarihi: 02.02.2017).
 • 7. Kossmann W., Pönitz U. 1999. Basics Volume I, Information and Advisory Service on Appropriate Technology (ISAT)’’, GATE in DeutscheGesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), GmbH, Eschborn, Federal Republic of Germany.
 • 8. Gül, N. 2006. ‘’Tavuk Gübresinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Araştırılması’’ , Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,57s, Isparta.
 • 9. Ghosh, S. 1997. Anaerobic Digestion For Renewable Energy And Environmental Restoration. The 8th International Conference on Anaerobic Digestion,pp 50-55, 12-15 Haziran, Japonya.
 • 10. Speece R.E. 1996. ‘’Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters.’’Vanderbilt University, Arachae Press.
 • 11. Karim K., Klasson T., Hoffmann R., Al-Dahhan M.H. 2005. Anaerobic digestion of animal waste: Effect of mixing, Bioresource Technology, 96: 1607–1612.
 • 12. Demir İ., Öztürk İ. 1989. Havasız Çamur Yataklı Reaktörlerin Kinetik Modellenmesi’’ 5.Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Kongresi, pp18-23, 13-15 Haziran, Adana.
 • 13. Çeken H.B. 1997. ‘’Biyogaz Üretim Sistemi Tasarımı ve Uygulaması’’, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,108s, Afyon.
 • 14. Demir İ. 1993. Hayvan Atıklarından Biyogaz Eldesi. Türk Devletleri Arasında 2. İlmi İşbirliği Konferansı, pp179-186, 2-3 Kasım, Kazakistan.
 • 15. Ardıç İ., Taner F. 2004. Tavuk Gübresindeki Katı Maddenin Sudaki Çözünürlüğüne Asidik Önişlemlerin Etkileri, Ekoloji dergisi, 14(53): 39-43.
 • 16. Öztürk, M. 2005. ‘’Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimi’’, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • 17. Casey T.J. 1986. Requirements and methods for mixing in anaerobic digesters. Anaerobic Digestion of Sewage Sludge and Organic Agricultural Wastes, Elsevier App. Sci. Pub, 90–103.
 • 18. Lee S.R., Cho N.K., Maeng W.J. 1995. Using the pressure of biogas created during anaerobic digestion as the source of mixing power. J. Ferment. Bioengng. 80 (4): 415–417.
 • 19. Mosey F.E., Foulkes M. 1984. ‘’Control of the Anaerobic Digestion Process’’, In Swage Sludge Stabilization and Disinfaction, Ed. A.M. Bruce.
 • 20. Halalsheh M., Koppes J., Elzen J., Zeeman G., Fayyad M., Lettinga G. 2005. Effect Of SRT And Temperature On Biological Conversions And The Related Scum-Forming Potential, Water Research, 39: 2475–2482.
 • 21. Yıldız Ş., Balahorli V., Sezer K. 2010. Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projes, Su ve Çevre Dergisi, 33; 90-105.
 • 22. İlkılıç C., Deviren H. 2011. Biyogazın Oluşumu ve Biyogazı Saflaştirma Yöntemleri, 6 th International Advanced Technologies Symposium, pp150-155, 16-18 Mayıs, Elazığ.
 • 23. G. Koçar, A. Eryaşar, Ö. Ersöz, Ş. Arıcı, A. Durmuş. 2010.Biyogaz Teknolojileri, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • 24. Eyidoğan M. 2008. Biyogazın Saflaştırılması ve Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılması, Makine ve mühendis, 584 (49): 18-24.
 • 25. McNamara CJ., Anastasiou CC., O’Flahert V., Mitchell R. 2008. Bioremediation of olive mill wastewater. İnternational Biodeterioration & Biodegradation 61: 27–134.
 • 26. IEA Bioenergy. 2005.Biogas upgrading and utilization. Task 24; Energy from Biological Conversion of Organic Waste, Report, 4-18.
 • 27. Walsh J.L., Ross C.C., Smith, M.S., Harper S.R. 1989. Utilization of Biogas, Biomass, 20: 277-290.
 • 28. Kobya, M. 1992. Sığır Gübresinden Biyogaz Üretimi ve Erzurum Koşulları İçin Bir Biyogaz Tesisi Tasarımı,Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek lisans Tezi, 68s, Erzurum.
 • 29. EKSİS.2017. ‘’Biyogaz Enerji Hesabı’’ http://www.kurutma.net/biogaz_enerji_hesabi.html.( Erişim tarihi 25.01.2017).
 • 30. Nadaisa H., Capelaa I., Arrojaa L., Duarteb A. 2005. Anaerobic Treatment Tecnology. Water Research. 39 (2005): 1511–1518.
 • 31. Enerji. 2016. http://www.enerjiatlasi.com/haber/2017-yili-elektrik-fiyatlari-belirlendi. (Erişim tarihi: 01.02.2017)
 • 32. Eleroğlu H., Yıldız S., Yıldırım A. 2013. Tavuk Dışkısının Çevre Sorunu Olmaktan Çıkarılmasında Uygulanan Yöntemler, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 2: 14-24.
 • 33. Ilgar R. 2012. Hayvan Varlığına Göre Çanakkale Biyogaz Potansiyelinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi ABD.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Halil ŞENOL
E-posta: halilsenol1990@hotmail.com
Ülke: Turkey


Yazar: Emre Aşkın ELİBOL
E-posta: emreaskınelibol@gmail.com
Ülke: Turkey


Yazar: Ünsal AÇIKEL
E-posta: unsal.acikel@gmail.com
Ülke: Turkey


Yazar: Merve ŞENOL
E-posta: senolmerve28@gmail.com
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bitlisfen307078, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3129}, address = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1 - 11}, doi = {10.17798/bitlisfen.307078}, title = {2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli}, key = {cite}, author = {AÇIKEL, Ünsal and ŞENOL, Merve and ŞENOL, Halil and ELİBOL, Emre Aşkın} }
APA ŞENOL, H , ELİBOL, E , AÇIKEL, Ü , ŞENOL, M . (2017). 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6 (1), 1-11. DOI: 10.17798/bitlisfen.307078
MLA ŞENOL, H , ELİBOL, E , AÇIKEL, Ü , ŞENOL, M . "2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 (2017): 1-11 <http://dergipark.gov.tr/bitlisfen/issue/30042/307078>
Chicago ŞENOL, H , ELİBOL, E , AÇIKEL, Ü , ŞENOL, M . "2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6 (2017): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli AU - Halil ŞENOL , Emre Aşkın ELİBOL , Ünsal AÇIKEL , Merve ŞENOL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17798/bitlisfen.307078 DO - 10.17798/bitlisfen.307078 T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-3129-2147-3188 M3 - doi: 10.17798/bitlisfen.307078 UR - http://dx.doi.org/10.17798/bitlisfen.307078 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli %A Halil ŞENOL , Emre Aşkın ELİBOL , Ünsal AÇIKEL , Merve ŞENOL %T 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli %D 2017 %J Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-3129-2147-3188 %V 6 %N 1 %R doi: 10.17798/bitlisfen.307078 %U 10.17798/bitlisfen.307078