Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-5962 | e-ISSN 2147-5598 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

                                                                                                                                                              screended by iThenticate


DUYURULAR


1. Dergimize gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde hazırlanmalı ve sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalıdır. 


2. Etik Kurulu Kararı gerektiren çalışmalarda kurul onayı alınmalı ve bu durum makale üzerinde belirtilmelidir. 

2. Dergimize makale gönderecek üyelerin Orcid Numarası almaları gerekmektedir. (https://orcid.org/)

3. Makale son kabul tarihleri Haziran sayısı için 10 Mayıs; Aralık sayısı için 10 Kasım'dır.

4. İkiden fazla yazarlı makaleler kabul edilmemektedir. 

Makalenin yayımlanmasını engelleyen önemli hususlar!


1. Editörler Kurulu tarafından içerik, düzen, kaynak, içerik gibi nedenlere bağlı olarak uygun görülmeyen,

2. Yazar ORCID numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre diğer dillerde özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Dipnot sistemi kullanılan,

7. Makalenin herhangi bir yerinde yazar adı bulunan,

8. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan,

9. Derginin basım aşamasında değerlendirme süreci tamamlanamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz veya yayımlanmaz.

                                                                                                                                          Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2147-5962 | e-ISSN 2147-5598 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |
Kapak Resmi

30.615

81.486

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

                                                                                                                                                              screended by iThenticate


DUYURULAR


1. Dergimize gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde hazırlanmalı ve sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan özgün çalışmalar olmalıdır. 


2. Etik Kurulu Kararı gerektiren çalışmalarda kurul onayı alınmalı ve bu durum makale üzerinde belirtilmelidir. 

2. Dergimize makale gönderecek üyelerin Orcid Numarası almaları gerekmektedir. (https://orcid.org/)

3. Makale son kabul tarihleri Haziran sayısı için 10 Mayıs; Aralık sayısı için 10 Kasım'dır.

4. İkiden fazla yazarlı makaleler kabul edilmemektedir. 

Makalenin yayımlanmasını engelleyen önemli hususlar!


1. Editörler Kurulu tarafından içerik, düzen, kaynak, içerik gibi nedenlere bağlı olarak uygun görülmeyen,

2. Yazar ORCID numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre diğer dillerde özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Dipnot sistemi kullanılan,

7. Makalenin herhangi bir yerinde yazar adı bulunan,

8. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan,

9. Derginin basım aşamasında değerlendirme süreci tamamlanamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz veya yayımlanmaz.

                                                                                                                                          Cilt: 7, Sayı: 1 (2018) Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. An Epistemological Outlook to Turkish Image in British and Italian Records, Psalters and Travel Works during the Renaissance Era
  Sayfalar 1 - 12
  Ufuk EGE UYGUR
 2. Distopik Devletin Biyopolitikası
  Sayfalar 13 - 31
  Cengiz EKİZ
 3. Siyasal Katılım Bağlamında Hollanda’da Yerleşik Yabancıların Yerel Seçimlerde Oy Kullanma ve Seçilme Hakları
  Sayfalar 32 - 50
  Gökhan DÖNMEZ
 4. Azerbaycan'ın Devlet Yapısı ve Taşra Yönetiminde Merkez - Yerel İlişkileri
  Sayfalar 51 - 77
  Mehmet MECEK
 5. Faizin Yarattığı Toplumsal Sorunlara Yönelik Alternatif Arayışlar: Para Peşin Mal Vadeli Selem Sözleşmelerine Yenilikçi Bir Yaklaşım
  Sayfalar 78 - 109
  Süleyman AKDEMİR
 6. Amaç-Araç Karşıtlığında İnsan Yaşamı: Adam Şenel Ütopyaları
  Sayfalar 110 - 122
  Mehmet ARI
 7. Bütçeleme ve Para Yönetimine İlişkin Kredi Kartı Kullanım Anlayışının Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Örneği
  Sayfalar 123 - 142
  Nazan Güngör KARYAĞDI
 8. Vergi Rekabetinde Hedef Değişken ve Modern Rekabeti Teknikleri
  Sayfalar 143 - 147
  Özgür KIZILTOPRAK
 9. 4.0 Dünyası: Pazarlama 4.0 ve Endüstri 4.0
  Sayfalar 143 - 170
  İrfan ERTUĞRUL, Gözde DENİZ
 10. Örgütsel Bağlılık İle İşgören Performansı İlşkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 171 - 193
  Gökhan ULUDAĞ
 11. Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerinin Ölçme Değerlendirme Bileşenleri Ve Performans Göstergeleri Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 194 - 210
  Ali GÖÇER
 12. Öğretmen Adaylarının Öğretmen Atamalarında Kullanılan Sözlü Sınava İlişkin Algıları: Metefor Analizi Örneği
  Sayfalar 211 - 230
  Nazım ÇOĞALTAY, Zehra Nur ARAS
 13. Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
  Sayfalar 231 - 274
  Ali BALTACI
 14. Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Hinduizm: Hint Yıldızı Ve Mihracenin İntikamı Örneği
  Sayfalar 275 - 285
  Mahir KARACAR
 15. A Study of Technologies Used in Learning Management Systems and Evaluation of New Trend Algorithms
  Sayfalar 286 - 297
  Zafer Cömert, Özge CÖMERT
 16. Nizâr Kabbânî’nin Şiirlerinde Kadın
  Sayfalar 298 - 319
  Ahmet GEMİ, Mahmoud SHOUSH
 17. Sekülerleşme ve Din
  Sayfalar 320 - 337
  İsmail EKİNCİ
 18. Ödemiş Mezar Taşlarındaki Kitabe Özellikleri ve İçerikleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 338 - 357
  Edip YILMAZ
 19. Kurumsal İletişim Açısından Türkiye İş Bankası’nın Kurumsal Reklamları: 1924-1928
  Sayfalar 358 - 378
  Özlem ÖZDEMİR
 20. Sivas Devlet Yıllıklarına Göre XIX. Asırda Tuz Madenleri
  Sayfalar 379 - 391
  Neşe COŞKUN