Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-5962 | e-ISSN 2147-5598 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

                                                                                                                                                              screended by iThenticate


DUYURULAR


1. Dergimize makale gönderecek üyelerin Orcid Numarası almaları gerekmektedir. (https://orcid.org/)

2. Makale son kabul tarihleri Haziran sayısı için 10 Mayıs; Aralık sayısı için 10 Kasım'dır. 


3. İkiden fazla yazarlı makaleler kabul edilmemektedir. 


Makalenin yayımlanmasını engelleyen önemli hususlar!

1. Editörler Kurulu tarafından içerik, düzen, kaynak, içerik gibi nedenlere bağlı olarak uygun görülmeyen,

2. Yazar ORCID numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre diğer dillerde özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Dipnot sistemi kullanılan,

7. Makalenin herhangi bir yerinde yazar adı bulunan,

8. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan,

9. Derginin basım aşamasında değerlendirme süreci tamamlanamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz veya yayımlanmaz.

                                                                                                                                          

Dergimizde, Sosyal, İktisadi-İdari, İlahiyat ve Güzel Sanatlar alanına giren özgün araştırma-inceleme makaleleri, çeviri, deneme, kitap tanıtma-eleştirisi, kongre-sempozyum haberleri, yayımlanır. Yazıların bilimsel araştırma ölçütlerine uyması, alana bir yenilik getirmesi ve başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiriler, yayımlanmamış olmak kaydıyla kabul edilebilir. Yayım kararı çıksa dahi başka bir yerde yayımlandığı tespit edilen yazılar yayım listesinden çıkarılır. Derginin yayın dili Türkçedir. Ancak İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Doğu Dillerinde yazılmış makalelerde yayımlanabilir. Türkçe makalelerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınır. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazılar, dergi sistemimize yüklenmelidir.

Dergimizin eski sistemine buradan ulaşabilirsiniz

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2147-5962 | e-ISSN 2147-5598 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |
Kapak Resmi

25.381

48.844

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

                                                                                                                                                              screended by iThenticate


DUYURULAR


1. Dergimize makale gönderecek üyelerin Orcid Numarası almaları gerekmektedir. (https://orcid.org/)

2. Makale son kabul tarihleri Haziran sayısı için 10 Mayıs; Aralık sayısı için 10 Kasım'dır. 


3. İkiden fazla yazarlı makaleler kabul edilmemektedir. 


Makalenin yayımlanmasını engelleyen önemli hususlar!

1. Editörler Kurulu tarafından içerik, düzen, kaynak, içerik gibi nedenlere bağlı olarak uygun görülmeyen,

2. Yazar ORCID numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre diğer dillerde özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Dipnot sistemi kullanılan,

7. Makalenin herhangi bir yerinde yazar adı bulunan,

8. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan,

9. Derginin basım aşamasında değerlendirme süreci tamamlanamayan makaleler değerlendirmeye alınmaz veya yayımlanmaz.

                                                                                                                                          

Dergimizde, Sosyal, İktisadi-İdari, İlahiyat ve Güzel Sanatlar alanına giren özgün araştırma-inceleme makaleleri, çeviri, deneme, kitap tanıtma-eleştirisi, kongre-sempozyum haberleri, yayımlanır. Yazıların bilimsel araştırma ölçütlerine uyması, alana bir yenilik getirmesi ve başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiriler, yayımlanmamış olmak kaydıyla kabul edilebilir. Yayım kararı çıksa dahi başka bir yerde yayımlandığı tespit edilen yazılar yayım listesinden çıkarılır. Derginin yayın dili Türkçedir. Ancak İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Doğu Dillerinde yazılmış makalelerde yayımlanabilir. Türkçe makalelerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınır. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazılar, dergi sistemimize yüklenmelidir.

Dergimizin eski sistemine buradan ulaşabilirsiniz

Cilt: 6 Sayı: 2 (2017) Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Kamu Politikasında Gündem Belirleme: Dağlık Alanlar Planlaması ve Yönetimi Farkındalığı Yaratma
  Sayfalar 1 - 13
  Zerrin TOPRAK KARAMAN, Yakup ÖZKAYA
 2. Okul Tükenmişlik Envanteri’nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Nitelikleri
  Sayfalar 14 - 29
  Zekeriya ÇAM, Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
 3. Talat Mümtaz (Yaman) ve Doğruluk Gazetesi’ndeki Kastamonu Tarihine Ait Yazıları (23 Teşrin-i Evvel-22 Kanun-ı Evvel 1930)
  Sayfalar 30 - 55
  Mustafa BOSTANCI, Veli İlker DAĞSEVER
 4. Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Toplum Destekli Polislik
  Sayfalar 56 - 82
  İbrahim ARAP
 5. XIX. Yüzyılda ABCFM’nin Osmanlı Topraklarındaki Eğitim Uygulamaları
  Sayfalar 83 - 96
  Neşe COŞKUN
 6. Türkiye’de Düzey 1 Kapsamında ki Bölgelerin Normalizasyon Yöntemiyle İnovasyon Endeks Hesaplaması
  Sayfalar 97 - 112
  Erhan DUMAN
 7. Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Sorumluluğu İzmir Örneği
  Sayfalar 113 - 129
  Adil ÇAMUR
 8. Demografik Değişkenler ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bitlis İli Turizm Sektörü Çalışanları Uygulaması
  Sayfalar 130 - 157
  Haci GÜRKAN, Cengizhan BARUT, Ozan ÜNSEL, Erdem AYBAY
 9. Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz
  Sayfalar 158 - 176
  Zeki UÇAR, Mehmet Akif ERÇELİK
 10. Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 177 - 193
  Şakir İŞLEYEN, Yener ALTUN
 11. Aşk ve İdeoloji Bağlamında Psikanalitik Söylem Çözümlemesi
  Sayfalar 194 - 222
  Emrullah ŞEKER
 12. Hazırlık Programı Öğretmenlerinin Perspektifinden Cep Telefonu Destekli Dil Öğretimi
  Sayfalar 223 - 238
  Murat HİŞMANOĞLU, Yüksel ERSAN, Raşit ÇOLAK
 13. Karl Marx Bir Klasik mi? “Adam Smith ve Karl Marx Üzerinden Kavramsal Bir Karşılaştırma”
  Sayfalar 239 - 262
  Kerim Eser AFŞAR, Mehmet ÖZYİĞİT
 14. Anadolu ̓ da Türk Demircilik Sanatı ve Bitlis ̓ in Demirciliği
  Sayfalar 263 - 292
  Ümit N. ÖZCAN
 15. Nidâî'nin Tenbîhnâme Adlı Eserinde İsim ve Fiil Çekimi
  Sayfalar 293 - 314
  Murat PARLAKPINAR
 16. Bitlis Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Sosyal Hayat
  Sayfalar 315 - 332
  Mehmet Bakır ŞENGÜL
 17. Selefiliğe Tarihsel Bir Bakış ve Suudi Arabistanın Selefilik Üzerine Geliştirdiği Politikayı Yayma Stratejisi
  Sayfalar 333 - 353
  Canip KOCAOĞLU
 18. Arap-İslam Dünyasında Astronomi Bilimi
  Sayfalar 354 - 373
  Seyfettin KAYA
 19. Kur’ân’da “Alîm” İsmi ve Geçtiği Âyetlerle İlgisi
  Sayfalar 374 - 405
  Mehmet ALTIN
 20. Kur’an’da Kişilik Eğitimi Üzerine
  Sayfalar 406 - 425
  İbrahim SÜRÜCÜ
 21. 6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir Belediyeleri Açısından Mali Özerkliğin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 426 - 443
  Mehmet DAĞ, Furkan KILINÇ
 22. Hat Sanatında Bir Yazı Türü Olarak Selçuklu Sülüsü (Dini Mimari Eserler Örnekleminde Bir Değerlendirme)
  Sayfalar 444 - 476
  Özgür ÇETİNTAŞ, Naile Rengin OYMAN
 23. Can Social Networks Create Public Sphere? Gezi Park Protests and Intersections with the Media
  Sayfalar 477 - 490
  Fikret GÜVEN, Erdem AYBAY
 24. A Critical Approach to Soft Power
  Sayfalar 491 - 502
  Umut YUKARUÇ
 25. Sedanter Yaşam Tarzının Yüceltilmesi: Tuncay Akgün’ün Mizahi Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 503 - 518
  Uğur KESKİN, Kadir ÇALIŞKAN
 26. Kitap Tanıtımı: Vatandaşlık Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları
  Sayfalar 519 - 522
  Merve ERGÜNEY