2018 Yılı Cilt:7, Sayı:1 için yayımlanması planlanan makale sayısı dolmuştur. Gönderilecek makaleler Cilt: 7, Sayı:2 için değerlendirmeye alınacaktır.