Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, Sayfalar 85 - 102 2017-06-29

Türkiye Selçuklularında Astronomi
Astronomy in the Seljuks of Turkey

Seyfettin KAYA [1]

283 658

Bu çalışmamızın amacı Türkiye Selçukluları Dönemi’nde astronomi alanında yapılan çalışmaları ve bu alanda faaliyet gösteren bazı bilginlerin hayatlarını ele almaktır. Türkler 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Bizans İmparatorluğu’nu yenmiş ve Anadolu topraklarına hâkim olmaya başlamışlardır. Anadolu’ya siyasi, sosyal, kültürel vb. alanlarda etkinlik göstermek için faaliyetler sürdürmüşlerdir. Bu faaliyetler kapsamında astronomi-astroloji çalışmaları da önemli bir yer tutmuştur. İnşa edilen medreselerde ve hükümdar saraylarında astronomi ve astroloji ile ilgilenen bilginlere rastlamak mümkündür. Kıtalar arası bir geçiş noktası olmasından dolayı birçok ilim adamı ve bilgin Anadolu’ya uğramış, Anadolu’nun bilimsel kültürüne katkı sağlamıştır.

In this working our aim is takingup the working which was making in astronomy area in Turkey Seljuks Period and same scholars life that worked in this area. The Turkish beated the Byzantine Empir eafter the Malazgirt War in 1071 and started to dominate Anatolia land. They continued activities to proveevents in social, cultural, political areasetc. By the way this events included astronomy-astrology workings which are reserved a very important place. It was possible that coincided scholars who was interested in astrology and astronomy in King’s palaces and Moslem theological schools. Because of its intercontinental transition point lots of scholars and scientists have stopped by Anatolia they have contributed to Anatolia scientific culture.

  • Ahmet Eflâkî, Menakıbu'l Arifin (Ariflerin Menkıbeleri), (Çev: Tahsin Yazıcı), Cilt-I,
  • İstanbul-1986/ Cilt-II, İstanbul-1987
  • Bayram, Mikail, Danişmed Oğulları Devleti’nin Bilimsel ve Kültürel Mirası, Konya
  • 2009
  • Bedirhan, Yaşar-ÖZTOP, Fatih, “XI ve XIII. Yüzyılda Kafkasya ile Anadolu Arasında
  • Kurulan Kültür Köprüsü ve Bunun Mimarları”, Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırma Dergisi, Yıl:2, Sayı-2, Mart-2015, s.129-130
  • Beyhâkî, Tetimmetü Sıvan el-Hikme, Nşr Kurd Ali, Dımaşk-1946
  • Bingöl, Abdülkuddûs, “Ebherî, Esîrüddin”, DİA, Cilt-X, İstanbul-1994, s.75-76
  • Duda, Herbert W., “Ibn Bibi” The Encyclopaedia Of İslam (Eİ), Volume-IV, Leiden-
  • 1997, s.737-738
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Yayımlanma Tarihi Haziran 2017
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Seyfettin KAYA
E-posta: kaya_fdd23@hotmail.com
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos293362, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, address = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {85 - 102}, doi = {}, title = {Türkiye Selçuklularında Astronomi}, key = {cite}, author = {KAYA, Seyfettin} }
APA KAYA, S . (2017). Türkiye Selçuklularında Astronomi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 85-102. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/28858/293362
MLA KAYA, S . "Türkiye Selçuklularında Astronomi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2017): 85-102 <http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/28858/293362>
Chicago KAYA, S . "Türkiye Selçuklularında Astronomi". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2017): 85-102
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Selçuklularında Astronomi AU - Seyfettin KAYA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 102 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkiye Selçuklularında Astronomi %A Seyfettin KAYA %T Türkiye Selçuklularında Astronomi %D 2017 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 6 %N 1 %R %U