Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Toplum Destekli Polislik

İbrahim ARAP [1]

128 806


Küreselleşme sürecinde devlet ve kamu yönetimindeki değişim devletin temel işlevlerinden birisi olan güvenliğin sağlanmasında da yansımalarını bulmaktadır. Dünyadaki gelişmelere koşut olarak, Türkiye’de güvenliğin sağlanması yeni gelişmelerden etkilenmektedir. Bu çalışmada 1980’li yıllarda başlayan kamu yönetimindeki yeniden yapılanma sürecinin Türkiye’de Emniyet Örgütüne ve güvenlik hizmetine nasıl yansıdığı yeni bir polislik stratejisi olan Toplum Destekli Polislik (TDP) bağlamında incelenmektedir. Çalışmada ilk olarak TDP modeli kavramsal olarak açıklanmış ve daha sonra Türkiye uygulamasına yer verilmiştir. TDP, Emniyet Örgütündeki yeniden yapılanmanın önemli unsurlarından birisidir. 2009 yılı içerisinde 81 ilde uygulanmasına başlanan TDP projesinin zaman içerisinde güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde temel polislik stratejisi olması olasıdır. Bununla birlikte, 2009-2017 yılları arasındaki gelişmeler bu olasılığı teyit etmemektedir.


Yönetişim, Güvenlik Yönetişimi, Emniyet Genel Müdürlüğünde Yeniden Yapılanma
  • Apan, Ahmet. “Toplum Destekli Polislik”, Polis Dergisi, Sayı: 42, 2004, ss. 13-18. Arap, İbrahim. Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Bağlamında Devletin Temel İşlevlerinden Olan Güvenlik Hizmetlerindeki Dönüşüm, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. 2009. Arap, Kavili Sultan. Belediyeler ve Katılımcı Uygulamaları. Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri Kitabı-2. TODAİE, 2009, ss.971-992. Başar, Cengiz. Toplum Destekli Polislik Hizmeti Uygulamaları: İskenderun Örneği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, 2016. Bayley, David, Gelecek İçin Polis, Ankara: EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2006. Bayley, David ve Shearing, Clifford. “The Future of Policing”, Law & Society Review, Vol.30, No.3, 1996, ss. 585-606. Bora, Tanıl. Medeniyet Kaybı, Birikim, İstanbul, 2006. Çelebi, Kemal. “Huzur Toplantısı ve Sonrası”, Çağın Polisi, Sayı: 29, 2004, ss. 29-30. Doig, James. “Polis Sorunları, Öneriler ve Yeniden Düzenleme Stratejileri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 4, 1970, ss. 61-72. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü). 2006 Mali Yılı Faaliyet Raporu, Ankara, EGM, 2007. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü). 2007 Mali Yılı Faaliyet Raporu, Ankara, EGM, 2008. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü). Performans Programı 2009-2011, Ankara, EGM, 2009. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü). Performans Programı 2013, Ankara, EGM, 2013. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü). Faaliyet Raporu 2012, Ankara, EGM, 2012. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü). Faaliyet Raporu 2013, Ankara, EGM, 2013. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü). Faaliyet Raporu 2014, Ankara, EGM, 2014. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü). Faaliyet Raporu 2015, Ankara, EGM, 2015. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü). Faaliyet Raporu 2016, Ankara, EGM, 2016. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü). 2017 Yılı Performans Programı, Ankara, EGM, 2017. EGMADB (Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı). Toplum Destekli Polislik: Hizmet Standardı ve Kılavuz Belgeleri, Ankara, EGMADB, 2007. EGMEDB (Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı). Toplum Destekli Polislik: Genel Geliştirme Eğitimleri, Ankara, EGMEDB, 2004. Ergut, Ferdan. “Polis Çalışmaları İçin Kavramsal Bir Çerçeve”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 34, Sayı: 1, 2001, ss. 59-79. Ferreira, Bertus R. “The Use And Effectiveness Of Community Policing In A Democracy”, Policing In Central and Eastern Europe: Comparing Firsthand Knowledge with Experience from the West içinde, Ed. Milan Pagon. 1996, https://www.ncjrs.gov/policing/use139.htm Geleri, Aytekin. Önleyici Polislik, Ankara, Seçkin, 2003. Gleizal, Jean-Jacques, Domenach, Jacqueline G. ve Journes, Claude. Batı Demokrasilerinde Polis, Ankara, Temiz, 2000. Goldstein, Herman. “Kentsel Bazı Sorunlar ve Polis”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 4, 1970, ss. 85-91. İçişleri Bakanlığı. Vatandaş Memnuniyetine ve Halk Desteğine Bağlı Polislik Hizmeti Hedefliyor, (2006), http://www.dunyagazetesi.com.tr/haberArsiv.asp ?id=185809, (Erişim tarihi: 10.12.2006). İçli, Tülin. “Toplum Destekli Polislik Amaçları ve Etkinliği”, Polis Dergisi, S. 42, 2004, ss. 124-127. Kırdar, Berkay. Kamu Güvenlik Politikası Tercihinde Toplum-Destekli Polislik, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Celal Bayar Üniversitesi, 2015, Köksal, Oğuz Kağan. “Ayın Konuğu”, Standard, Yıl 47, S. 559, 2008, ss. 22-27. Plummer, Larry. “Community Policing: Thriving Because It Works”, Police Quarterly. Vol. 2, No. 1, 1999, ss. 96-102. Polis Sorunu ve Pol-Der Olayı, Birikim, S. 46-47, 1978, ss. 96-100. Reiner, Robert. “Polis, Sınıf ve Siyasa”, Birikim, Sayı: 46-47, 1978, ss. 101-110. Reiner, Robert. “Policing a Postmodern Society”, The Modern Law Review, Vol. 55, No. 6, 1992, ss. 761-781. Savage, Stephen. “Tackling Tradition: Reform And Modernization Of The British Police”, Contemporary Politics, Vol: 9, No: 2, 2003, ss. 171-184. Sherman, Lawrence. “Policing Communities: What Works?”, Crime and Justice. Vol.8, 1986, ss. 343-386. Skolnick, Jeremo ve Bayley, David. “Theme and Variation in Community Policing”, Crime and Justice, Vol.10, 1988, ss.1-37. USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu). İstanbul Kent Güvenliği Projesi II. Çalıştay Değerlendirme Raporu, Ankara, 2008 Weber, Max. Sosyoloji Yazıları (Çev. T. Parla), İstanbul, İletişim, 1998.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: İbrahim ARAP
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos329948, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {56 - 82}, doi = {}, title = {Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Toplum Destekli Polislik}, key = {cite}, author = {ARAP, İbrahim} }
APA ARAP, İ . (). Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Toplum Destekli Polislik. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 56-82. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/32431/329948
MLA ARAP, İ . "Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Toplum Destekli Polislik". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (): 56-82 <http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/32431/329948>
Chicago ARAP, İ . "Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Toplum Destekli Polislik". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (): 56-82
RIS TY - JOUR T1 - Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Toplum Destekli Polislik AU - İbrahim ARAP Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 82 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Toplum Destekli Polislik %A İbrahim ARAP %T Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Toplum Destekli Polislik %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD ARAP, İbrahim . "Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Toplum Destekli Polislik". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 56-82.