Bitlis Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Sosyal Hayat

Mehmet Bakır ŞENGÜL [1]

107 621

 

Türkü, farklı melodilerle söylenen ve mısralardan oluşan anonim Halk edebiyatının bir türüdür. Kişiden kişiye ve toplumdan topluma aktarılarak oluşan türküler, bir yöredeki insanların yaşam biçimini yansıtır. Bu yolla bir toplumdaki insanların problemlerini, bu problemleri çözme yollarını ve insanların olaylar karşısındaki tepkilerini içerir. Bitlis de türküleriyle tanınan bir yöredir. Bitlis türkülerinde büyük oranda geleneksel yaşamın yansımaları karşımıza çıkar. Aşk, ayrılık ve sosyal yaşam en fazla işlenen konulardandır. Aşk, bireyi her açıdan kuşatan bir durumdur. Karşılıksız aşklar, aşk olgusunun temelini oluşturmaktadır. Bireyin aşk duygusu karşısındaki çaresizliği, başarılı bir şekilde yansıtılmıştır. Aşkla beraber ayrılık da bireyin iç dünyasında derin izler bırakan bir karaktere sahiptir. Sevgiliden ayrı düşen âşık, adeta hayatla tüm bağlarını yitirmiştir. Sosyal hayat ise yörenin yaşam biçimini tüm yönleriyle ortaya koymaktadır. Coğrafyanın çetin yapısı, iklimi, gelenek ve görenekleri ve yeme alışkanlıkları da yer verilen konulardandır. Türkülerde yer verilen geleneklerin ve toplumsal yaşam biçiminin günümüzde de varlığını sürdürmesi, toplumsal kültürün taşınmasında türkülerin de önemli bir rol yüklendiğini göstermektedir. Bitlis türküleri genellikle Bitlis ağzıyla söylenmiştir. Yöreye has deyimler, hem ilgi çekici hem de türkülerin derin yapısıyla uyumlu bir çizgidedir.

Bitlis Türküleri, Aşk, Ayrılık, Sosyal Hayat
 • Artun, E.; “Türkü Söyleme Geleneği ile Türkülerde Tür, Şekil ve Tasnif Üzerine Düşünceler”, 4. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 22-24 Mart 2013, Fethiye-Muğla, ss.1-9.
 • Çelebi, C. (1999), Bitlis Vadideki Güzel Şehir, Betav Yayınları.
 • Çevik, M. (2013), Türkü ve Algı, Ürün Yayınları, Ankara.
 • Dilçin, C. (1997), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Elçin, Ş. (1993), Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • http://ekitap.kulturturizm.gov.tr (Erişim: 18 Mayıs 2008).
 • http://www.turkuyurdu.com (Erişim: 18.05.2008).
 • Komisyon. (1967), Bitlis il Yıllığı, Çağ Matbaası, Ankara.
 • Öcal, M. (2005), Ahlat Halk Türküleri, Ertem Basım Yayın, Ankara.
 • Serdal, M. T. (2000), Rüyalar Şehri Bitlis, Hamle Yayınları, Bitlis.
 • Şahin, V.; “Kültürel Bellek Mekânı Olarak Türküler”, Kültürümüzde Türkü Sempozyumu Bildirileri (22-25 Ekim 2011), Ed. Kadir Pürlü, 1. Cilt, Sivas, 2013, ss103-112.
 • Tekin, H. S. (2012), “Popüler Kültürümüz ve Türkülerimiz”, Motif Akademi, Halk Bilimi Dergisi, -1 (Ocak- Haziran) Balkanlar Özel sayısı-1), s. 153-178.
 • Uğurlu, S. B.; “Van Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Memleket Sevgisi”, II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Ed. Oktay Belli. Bitlis Valiliği, il Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2007.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Mehmet Bakır ŞENGÜL
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos339494, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {315 - 332}, doi = {}, title = {Bitlis Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Sosyal Hayat}, key = {cite}, author = {ŞENGÜL, Mehmet Bakır} }
APA ŞENGÜL, M . (). Bitlis Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Sosyal Hayat. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 315-332. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/32431/339494
MLA ŞENGÜL, M . "Bitlis Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Sosyal Hayat". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (): 315-332 <http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/32431/339494>
Chicago ŞENGÜL, M . "Bitlis Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Sosyal Hayat". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (): 315-332
RIS TY - JOUR T1 - Bitlis Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Sosyal Hayat AU - Mehmet Bakır ŞENGÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 315 EP - 332 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bitlis Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Sosyal Hayat %A Mehmet Bakır ŞENGÜL %T Bitlis Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Sosyal Hayat %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD ŞENGÜL, Mehmet Bakır . "Bitlis Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Sosyal Hayat". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 315-332.