Demografik Değişkenler ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bitlis İli Turizm Sektörü Çalışanları Uygulaması

Haci GÜRKAN [1] , Cengizhan BARUT [2] , Ozan ÜNSEL [3] , Erdem AYBAY [4]

137 544

Yapılan araştırma; demografik değişkenlerin iş tatmini üzerindeki etkilerini ölçme amacı taşımaktadır. Araştırma için uygulama alanı olarak, iş tatmini sağlayan çalışanın, müşteri memnuniyetine son derece önemli etki yaptığı düşünülen turizm sektörü seçilmiştir.

Araştırmada yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak Minnesota İş tatmini ölçeğinden yararlanılmıştır. Çalışanların iş tatmini düzeyleri, içsel ve dışsal boyutları ile ele alınmıştır. Araştırmada 5’li likert ölçeği kullanılarak veriler SPSS 17.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir.

Çalışmanın sonucunda yaş, öğrenim durumu, ücret, toplam hizmet süresi ve unvanda bulunulan süreler ile iş tatmini alt boyutları arasında ilişkiler belirlenmiştir.

İş Tatmini, İçsel Tatmin, Dışsal Tatmin
  • Akıncı, Z.; “Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz İİBF Dergisi, 4, 2002, s.1-25. Baş, T., Ardıç, K.; “Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği”, İktisat İşletme ve Finans, 17, Eylül 2002, s.72-81. Baycan, A. Analiysis of Several Aspects of Job Satisfaction Between Different Occupational Groups, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1985. Cribbin, J.J.; Effective Managerial Leadership, American Management Association, New York 1972, p.155 Çalışkan Z.; “İş Tatmini: Malatya’da Sağlık Kuruluşları Üzerine Bir Uygulama”, DAUM Dergisi, 2005, s.9-18. Erdil, O., Keskin, H., İmamoğlu, S. Z., & Erat, S. (2004). “Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, s.17-26. Örücü, E., Yumuşak, S., Bozkir, Y.; “Kalite Yönetimi Çerçevesinde Bankalarda Çalışan Personelin İş Tatmini ve İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi, İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1; 2006, s.39-51. Schultz, D.P. & Schultz, S.E.; “Psychology and Industry Today: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology”, New York: Macmillan Publishing Company, 1998. Şimşek, Ş., Akgemci T.; Çelik A.; “Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001, s.138. Tambağ, Hatice; Can, Rana; Kahraman, Yelda, Şahpolat, Musa; “Hemşirelerin Çalışma Ortamlarının İş Doyumu Üzerine Etkisi”, Bakırköy Tıp Dergisi 2015 (11) s.143-149. Vural-Özkan, G.; İş Yerinde Yıldırma (Mobbing) ve İş Doyumu İlişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 2011, s.215 Weıss, D. J. , Dawis, R. V. England, G. W. and Lofquist, L. H.; “Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire”. Vol. 22, Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, Minneapolis: University of Minnesota, Industrial Relations Center, 1967, p.31-35. Yazıcıoğlu, İ., Sökmen, A.; “Otel İşletmelerinin Yiyecek Departmanlarında Görev Yapan İşgörenlerin İş Tatmin Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Adana’ da Bir Uygulama”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 2007, s.73-95.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Haci GÜRKAN
Ülke: Turkey


Yazar: Cengizhan BARUT
Ülke: Turkey


Yazar: Ozan ÜNSEL
Ülke: Turkey


Yazar: Erdem AYBAY
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos346433, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {130 - 157}, doi = {}, title = {Demografik Değişkenler ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bitlis İli Turizm Sektörü Çalışanları Uygulaması}, key = {cite}, author = {ÜNSEL, Ozan and GÜRKAN, Haci and AYBAY, Erdem and BARUT, Cengizhan} }
APA GÜRKAN, H , BARUT, C , ÜNSEL, O , AYBAY, E . (). Demografik Değişkenler ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bitlis İli Turizm Sektörü Çalışanları Uygulaması. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 130-157. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/32431/346433
MLA GÜRKAN, H , BARUT, C , ÜNSEL, O , AYBAY, E . "Demografik Değişkenler ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bitlis İli Turizm Sektörü Çalışanları Uygulaması". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (): 130-157 <http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/32431/346433>
Chicago GÜRKAN, H , BARUT, C , ÜNSEL, O , AYBAY, E . "Demografik Değişkenler ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bitlis İli Turizm Sektörü Çalışanları Uygulaması". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (): 130-157
RIS TY - JOUR T1 - Demografik Değişkenler ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bitlis İli Turizm Sektörü Çalışanları Uygulaması AU - Haci GÜRKAN , Cengizhan BARUT , Ozan ÜNSEL , Erdem AYBAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 157 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Demografik Değişkenler ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bitlis İli Turizm Sektörü Çalışanları Uygulaması %A Haci GÜRKAN , Cengizhan BARUT , Ozan ÜNSEL , Erdem AYBAY %T Demografik Değişkenler ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bitlis İli Turizm Sektörü Çalışanları Uygulaması %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD GÜRKAN, Haci , BARUT, Cengizhan , ÜNSEL, Ozan , AYBAY, Erdem . "Demografik Değişkenler ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bitlis İli Turizm Sektörü Çalışanları Uygulaması". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 130-157.