Sedanter Yaşam Tarzının Yüceltilmesi: Tuncay Akgün’ün Mizahi Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme

Uğur KESKİN [1] , Kadir ÇALIŞKAN [2]

85 800

Bu çalışmada, çağımızın sinsi hastalığı olarak değerlendirilen sedanter yaşam, karikatürist Tuncay Akgün’ün mizahi bakış açısıyla ele alınmıştır. Çalışma, nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak yürütülmüştür. Çizerin ‘Bezgin Bekir’ isimli karakteri, hareketsiz yaşamın gerek fiziksel gerekse de ruhsal açıdan çok da makul karşılanmayan olumsuz yönlerine vurgu yapılması açısından önemli bir figür olarak ön plana çıkmaktadır. Çalışma kapsamında yürütülen incelemeler neticesinde, hareketsizliği bir yaşam biçimi edinen Bezgin Bekir karakterinin, yakın çevresinde bu durumu normal karşılamayan ve değişimi için çaba gösteren bireylerin olduğu; durağanlık ve bazı durumlarda karikatür sanatının doğasında var olan abartı unsuruyla aşırı derecede hareketsizliğin endişe verici boyutlara ulaştığı belirlenmiştir. Çalışma, günümüzde sedanter yaşamın girerek yaygınlaşması sebebiyle, olumsuz sonuçların dile getirilmesi ve bu yolda bir sanat ögesi olan karikatürün kullanımı açısından özgün bir nitelik taşımaktadır. Sanatsal anlatım biçimlerinin kullanımını alternatif bir unsur olarak ön plana çıkarması ve bu sayede hareketsiz yaşamın getirdiği olumsuzlukların vurgulanması bakımından bu ve benzeri türden çalışmaların alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Sedanter Yaşam, Fiziksel Aktivite, Tuncay Akgün, Mizah
 • Akgün, T. (1990). Bezgin Bekir (2. b.). Joker Yayın: İstanbul.
 • Akgün, T. (1995). 68’li Bezgin Bekir (2. b.). Leman Yayıncılık: İstanbul.
 • Baltacı, G., Irmak, H., Kesici, C., Çelikcan, E. ve Çakır, B. (2008). Fiziksel Aktivite Bilgi Serisi. (1.bs.). Sağlık Bakanlığı Yayını: Ankara.
 • Bulut, S. (2013). Sağlıkta sosyal bir belirleyici; fiziksel aktivite. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 70(4), 205-214.
 • Çaha, Ö. (2000). Spora Yaslanarak Bir Nefes Alma. Beta Yayınevi: Ankara.
 • Çolakoğlu, F. F. (2003). 8 haftalık koş-yürü egzersizinin sedanter orta yaşlı obez bayanlarda fizyolojik, motorik ve somatotip değerleri üzerine etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 275-290.
 • Dalkıran, O., Aslan, C. S., Gezer, E. D. ve Vardar, T. (2015). Sporcu ve sedanter öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 224-230.
 • Dölek, E. D. (2009). Yeni orta sınıfın geçirdiği değişimler paralelinde haftalık Türk mizah dergileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
 • Ertem, K. (2005). ‘O Başlı Başına Bir Ekol’ Haftalık Dergisi, Bezgin Bekir (Dergi Eki), 101, 5.
 • Esendemir, K. (2005). ‘Yaşasın Bezgin Bekir 20 Yaşında’ Haftalık Dergisi, Bezgin Bekir (Dergi Eki), 101, 2-4.
 • İpek, D., Özkaya, Ö., Sözen, H. ve Tekat, A. (2009). Pasif germe hareketlerinin sedanterlerde oluşturulan gecikmiş kas ağrısı üzerine etkileri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 37-40.
 • Keskin, U. (2016). Necdet Şen’in eserlerinde bireyi ve toplumu baskı altına alan yönetimsel uygulamalara yönelik eleştiriler. Journal of Human Sciences, 5537-5550.
 • Galatasaray Spor Kulübü Aylık Resmi Dergisi, (2004). İstanbul: Sayı: 21.
 • Tepe, H. (2015). “Unesco Türkiye Milli Komisyonu ve Anadolu’da Felsefeye Yolculuk”, Tepe, H. ve Çotuksöken B. (Hazırlayanlar), (2015). Sinoplu Filozof Diogenes. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
 • Tok, Ö. (2017). Türk toplumunda transteoretik model sedanter yaşam ölçeklerinin geçerlik ve güvenirliği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr. Erişim Tarihi: 11.10.2017.
 • Uçar, S. (2010). Medyanın sedanter bayanların bireysel spor yapma alışkanlıkları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Uğur KESKİN
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Kadir ÇALIŞKAN
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos350472, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {503 - 518}, doi = {}, title = {Sedanter Yaşam Tarzının Yüceltilmesi: Tuncay Akgün’ün Mizahi Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {KESKİN, Uğur and ÇALIŞKAN, Kadir} }
APA KESKİN, U , ÇALIŞKAN, K . (). Sedanter Yaşam Tarzının Yüceltilmesi: Tuncay Akgün’ün Mizahi Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 503-518. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/32431/350472
MLA KESKİN, U , ÇALIŞKAN, K . "Sedanter Yaşam Tarzının Yüceltilmesi: Tuncay Akgün’ün Mizahi Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (): 503-518 <http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/32431/350472>
Chicago KESKİN, U , ÇALIŞKAN, K . "Sedanter Yaşam Tarzının Yüceltilmesi: Tuncay Akgün’ün Mizahi Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (): 503-518
RIS TY - JOUR T1 - Sedanter Yaşam Tarzının Yüceltilmesi: Tuncay Akgün’ün Mizahi Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme AU - Uğur KESKİN , Kadir ÇALIŞKAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 503 EP - 518 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sedanter Yaşam Tarzının Yüceltilmesi: Tuncay Akgün’ün Mizahi Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme %A Uğur KESKİN , Kadir ÇALIŞKAN %T Sedanter Yaşam Tarzının Yüceltilmesi: Tuncay Akgün’ün Mizahi Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD KESKİN, Uğur , ÇALIŞKAN, Kadir . "Sedanter Yaşam Tarzının Yüceltilmesi: Tuncay Akgün’ün Mizahi Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 503-518.