Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri

Şakir İŞLEYEN [1] , Yener ALTUN [2]

118 490

Bu çalışma, Sosyal Bilimlerde okutulan matematik dersinin hâlihazırda bu ders hakkında ön yargıları olan öğrenci kitlesinin, ders hakkındaki görüş ve düşünceleri ile dersten beklentilerini belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde öğrenim gören 100 öğrenci üzerinde yapılmış ve öğrencilerden kendilerine sözlü ve yazılı olarak aktarılan soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar belli puan aşamalarından geçirilerek nicel veriler elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen bu veriler Eviews 7 programına aktarılıp, programdan grafiklere dökülerek sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonunda, öğrencilerin matematik dersine yönelik son derece karamsar bir tutum ve kaygı içerisinde olduğu belirlenmiş ve bu doğrultuda bazı çözüm önerileri sunulmuştur.


Matematik Öğretimi, Sosyal Bilimler
 • KAYNAKLAR
 • Acar, C., (2005). Aktif Öğrenmenin Matematik Başarısı Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Y.Y.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Akın, Y., Cancan, M., (2007). Matematik öğretiminde problem çözümüne yönelik öğrenci görüşleri analizi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 374-390.
 • Altun, Y., (2006). Ortaöğretim Matematik Öğretiminde Etkinlik Kullanmanın Öğrenci Başarısına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, YYÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Altun, Y., (2016). Ortaöğretim Matematik Öğretiminde Geleneksel Öğretim ile Etkinlik Temelli Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi, The Journal of Academic Social Science, Sayı 27, 466-485.
 • Atkinson, S., (1992). Mathematics with Reason, Hodder & Stoughton Educational, London.
 • Dönmez, A., (2002). Matematiğin öyküsü ve serüveni, Cilt 1, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Dursun, Ş., Dede, Y., (2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Ergün, M., Özdaş, A., 1997. Öğretim İlke ve Metodları, Sanal Kütüphane Yayınları, İstanbul.
 • Ersoy, Y., (2002). Bilişim teknolojileri ve matematik eğitimi-II: köklü yenilikler ve bilişsel araçların etkileri, Matematik Sempozyumu Bildiri Kitabı (ss. 7-26), Ankara: Matematikçiler Derneği.
 • Ersoy, Y., (2003). Matematik okuryazarlığı-II: Hedefler, Geliştirilecek Yetiler ve Beceriler. MATDER, İnternet: http:// www.matder.org.tr/index.
 • Ersoy, Y., (2006). İlköğretim Matematik Öğretim Programlarındaki Yenilikler-I: Amaç, İçerik ve Kazanımlar, İlköğretim Online, 5(1), 30-44.
 • Sertöz, S., (2002). Matematiğin Aydınlık Dünyası, TÜBİTAK, Popüler bilim kitapları 36, Ankara: Semih ofset.
 • Savaş, E., (1999). Matematik Öğretimi, Kozan Yayıncılık, Ankara.
 • Mankiewicz, R., (2002). Matematiğin tarihi, Çev. Gökçen Ezber, İstanbul: Güncel Yayıncılık.
 • Memnun, D. S., Akkaya, R., (2010). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Hakkındaki Düşünceleri, Kuramsal Eğitimbilim, 3 (2), 100-117.
 • Olkun, S., Toluk, Z., (2003). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Skemp, R. (1986). The Psychology of Learning Mathematics, Penguin Books Ltd., London, England.
 • Tekin, B., Tekin, S., (2004). Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, MATDER, İnternet: http:// www.matder.org.tr/index.
 • Yıldırım, C., (1996). Matematiksel Düşünme, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8186-1990
Yazar: Şakir İŞLEYEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1073-5513
Yazar: Yener ALTUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos362416, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {177 - 193}, doi = {}, title = {Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {İŞLEYEN, Şakir and ALTUN, Yener} }
APA İŞLEYEN, Ş , ALTUN, Y . (). Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 177-193. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/32431/362416
MLA İŞLEYEN, Ş , ALTUN, Y . "Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (): 177-193 <http://dergipark.gov.tr/bitlissos/issue/32431/362416>
Chicago İŞLEYEN, Ş , ALTUN, Y . "Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (): 177-193
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri AU - Şakir İŞLEYEN , Yener ALTUN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 193 VL - 6 IS - 2 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri %A Şakir İŞLEYEN , Yener ALTUN %T Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD İŞLEYEN, Şakir , ALTUN, Yener . "Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 177-193.