Balıkesir Medical Journal
Kapak Resmi
e-ISSN 2564-6664 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |

Balıkesir Medical Journal (BMJ), 2017 yılında yayın hayatına başlamış, yapılan temel bilimler , klinik bilimler, deneysel araştırmaları ve alternatif tıp bilimleri başta olmak üzere sağlık bilimlerinin tüm alanlarında original makale, derleme, vaka sunumu ve editöre mektup şeklindeki yayınları değerlendirmektedir.


Derginin yayın dili "Türkçe" ve "İngilizce"dir ve her dört ayda bir yayınlanmaktadır.

Balıkesir Medical Journal (BMJ) halen Türkiye Atıf Dizini, OpenAIRE, Google Scholar veri tabanlarında endekslenmekte olup, siz değerli bilim insanlarının katkıları ile yakın zamanda ULAKBiM, PubMed ve Web of Science'da yer almayı hedeflemektedir.Baş Editör

Turan ASLAN

bmj.editor@balikesir.edu.tr

Balıkesir Medical Journal

e-ISSN 2564-6664 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |
Kapak Resmi

3.876

6.456

Balıkesir Medical Journal (BMJ), 2017 yılında yayın hayatına başlamış, yapılan temel bilimler , klinik bilimler, deneysel araştırmaları ve alternatif tıp bilimleri başta olmak üzere sağlık bilimlerinin tüm alanlarında original makale, derleme, vaka sunumu ve editöre mektup şeklindeki yayınları değerlendirmektedir.


Derginin yayın dili "Türkçe" ve "İngilizce"dir ve her dört ayda bir yayınlanmaktadır.

Balıkesir Medical Journal (BMJ) halen Türkiye Atıf Dizini, OpenAIRE, Google Scholar veri tabanlarında endekslenmekte olup, siz değerli bilim insanlarının katkıları ile yakın zamanda ULAKBiM, PubMed ve Web of Science'da yer almayı hedeflemektedir.Baş Editör

Turan ASLAN

bmj.editor@balikesir.edu.tr

CİLT 1 SAYI 3 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. TÜRK POPULASYONUN DA ÇENE KEMİKLERİNDE KALMIŞ KÖK PARÇALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
  Sayfalar 66 - 71
  Numan DEDEOĞLU, Şuayip Burak DUMAN, Oğuzhan ALTUN
 2. ORAL ANTİDİYABETİK PİOGLİTAZONUN KARACİĞER KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 72 - 77
  Ayla Solmaz Avcıkurt
 3. İNTRAOPERATİF KONSÜLTASYONUN MEME CERRAHİSİ VE SENTİNEL LENF NODU BİYOPSİSİNDEKİ ÖNEMİ
  Sayfalar 99 - 106
  Ferah TUNCEL DALOĞLU, Emre Çağatay KÖSE, Ahmet DAĞ
 4. Kolesistektomi Spesmenlerimizin Histopatolojik Sonuçları ve Malignite Sıklığı
  Sayfalar 107 - 111
  Gülay TURAN, Figen ASLAN, Eren ALTUN
 5. BALIKESİR İLİNDEKİ KOLOREKTAL POLİPEKTOMİ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 112 - 115
  Figen Aslan, Gülay Turan, Eren Altun
 6. Nörofibromatozis tip-1 tanısı ile takip edilen hastalarda beyin dokusunda tanımlanan lezyonların değerlendirilmesinde ADC ağırlıklı görüntülemenin tanıdaki yeri :
  Sayfalar 82 - 87
  mehmet burak ozkan, meltem ceyhan bilgici, eser turgut
 7. Karbonmonoksit intoksikasyonunun neden olduğu miyokardiyal hasar: Olgu Sunum
  Sayfalar 78 - 81
  Ali gür, Kasım Turgut, Taner Güven, hakan oğuztürk, Neslihan Yucel, Burak Katipoğlu
 8. Palyatif Bakımda Onikomikoz ve Hiperkeratoz Birlikteliği Görülen Bir Olgu Sunumu
  Sayfalar 62 - 65
  Ali Ramazan Benli, Cansu Kavrut, Cansu Şerifoğlu, Alpay Aktümen, Süleyman Ersoy, Didem Adahan
 9. Bruton hastalığı zemininde gelişen PML olgusuna pediatrik radyoloji açısından bakış
  Sayfalar 88 - 93
  mehmet burak ozkan, meltem ceyhan bilgici, Alişan yildiran
 10. Dalakta Sklerozan Anjiomatoid noduler transformasyon gösteren olguya shear-wave elastografi bulguları ışığında yaklaşım ve literatüre kısa bir özet
  Sayfalar 94 - 98
  mehmet burak ozkan, meltem ceyhan bilgici
 11. Normal erkek fenotipine sahip 45, X/46, XY kromozomal mosaizm ve azoospermisi olan infertil hasta: Olgu Sunumu
  Sayfalar 116 - 119
  Erkan Erdem, Akın Usta, Eren Altun, Meriç Karacan
 12. LOKAL PRİLOKAİNE BAĞLI METHEMOGLOBİNEMİ: OLGU SUNUMU
  Sayfalar 123 - 125
  Erkan Erdem, Akın Usta, Meriç Karacan
 13. Dev Mesane Taşı, Bilateral Hidronefroz Ve Üriner İnkontinans: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  Sayfalar 120 - 122
  Erkan Erdem, Akın Usta, Eren Altun, Meriç Karacan