Bor Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2149-9020 | e-ISSN 2149-9020 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü |

Değerli Bilim İnsanları,

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanmakta olan BOR Dergisinde, bor ile ilgili ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup, ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanında (MTBVT) taranmaktadır. Dergimizde yayımlanan makaleler, Doçentlik başvuru kriterlerinde aranan “ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale” şartını sağlamaktadır.

Dergimizin AGROBOR Özel Sayısı yayımlanmıştır. Dergimize makale başvurusu DergiPark UDS http://dergipark.gov.tr/boron bağlantı adresi üzerinden elektronik ortamda yapılabilmekte ve yayımlanan makalelere aynı adresten ulaşılabilmektedir. Dergimizde yayımlanan makalelere “Telif Ücreti” ödenmektedir.

Dergimize makale göndererek vereceğiniz katkı ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımla

Editör

58939a0d4c50d.png

Bor Dergisi

ISSN 2149-9020 | e-ISSN 2149-9020 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü |
Kapak Resmi

23.210

22.829

Değerli Bilim İnsanları,

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanmakta olan BOR Dergisinde, bor ile ilgili ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup, ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanında (MTBVT) taranmaktadır. Dergimizde yayımlanan makaleler, Doçentlik başvuru kriterlerinde aranan “ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale” şartını sağlamaktadır.

Dergimizin AGROBOR Özel Sayısı yayımlanmıştır. Dergimize makale başvurusu DergiPark UDS http://dergipark.gov.tr/boron bağlantı adresi üzerinden elektronik ortamda yapılabilmekte ve yayımlanan makalelere aynı adresten ulaşılabilmektedir. Dergimizde yayımlanan makalelere “Telif Ücreti” ödenmektedir.

Dergimize makale göndererek vereceğiniz katkı ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımla

Editör

58939a0d4c50d.png

Volume:3 Issue:2 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. Dry sliding behaviour of boron waste reinforced epoxy matrix composites
  Sayfalar 63 - 70
  Bilge Yaman, Nurcan Çalış Açıkbaş
 2. Potential for using borate mixtures as groundline preservative pastes
  Sayfalar 71 - 78
  Selim Uysal, Jed Cappellazzi, Jeffrey Morrell
 3. Yanma Yöntemi İle Lantanit Katkılı Borat Nano Taneciklerin
  Sayfalar 79 - 86
  Yusuf Ziya HALEFOGLU
 4. Investigation of the availability of borojipsindustrial waste the boron-containing diammonium phosphate the production
  Sayfalar 87 - 92
  Rövşen GULİYEV
 5. The nanobiocomposites synthesis from biomass and its characterization
  Sayfalar 93 - 102
  Yapıncak Göncü, Emir Zafer Hoşgün, Nuran Ay, Berrin Bozan
 6. Boro/Karbotermik ve Karbotermik İndirgeme Yöntemiyle Sentezlenen Kalsiyum Hekzaborürlerin İncelenmesi
  Sayfalar 103 - 108
  Duygu Yılmaz, Umut Savacı, Nurşen Koç, Servet Turan
 7. Optimization of Removal of Calcium Ions Forming During Synthesis of Boric Acid from Ulexite Ore by Using Ion Exchange Resin
  Sayfalar 109 - 117
  Tuba Hatice Doğan, Ahmet Yartaşı
 8. Spectroscopic Analysis of the Boric Acid and Salicylic acid-Boric acid-Ethanol Solution
  Sayfalar 118 - 125
  Tuba ÖZDEMİR, Ali Ünsal Keskiner
 9. ÜLEKSİT VE BORAKS İÇEREN FREN SÜRTÜNME MALZEMELERİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 126 - 131
  Banu SUGÖZÜ, B. Barış BULDUM, İlker SUGÖZÜ
 10. AA2014 - B4C MMK’nın Döküm ve Döküm + 600 °C’de 2 saat Sinterleme Sonrası Aşınma Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 132 - 137
  Sinan AKSÖZ, Bülent BOSTAN