Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-7846 | e-ISSN 2458-9934 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | https://dergi.bozok.edu.tr/ilahiyat

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BOZİFDER), ULAKBIM TR DIZIN, ASOSINDEX ve SOBIAD tarafından taranan, İSAM  veri tabanında ve TÜBITAK DERGIPARK grubunda yer alan, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) basılı ve elektronik olarak yayımlanan süreli, hakemli ve akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; desteklediği diller İngilizce ve Arapçadır. Dergimiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları, araştırma makaleleri, bildirileri, bilimsel raporları, gözlemleri ve kitap tanıtımlarını etik kurallar çerçevesinde yayımlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları BOZİFDER'e ait olup, izinsiz olarak kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. 

In Bozok University Faculty of Theology, Bozok University Journal of Faculty of Theology (BOZIFDER), start publication life in 2012, is a periodical, refereed and academic journal which scanned by ULAKBIM TR INDEX, ASOSINDEX and SOBIAD, be included in ISAM data base and TUBITAK DERGIPARK group, published twice a year (June and December) as printed and electronically. Publication language is Turkish; supported languages are English and Arabic. Our journal publishes all scientific studies, research articles, notices, scientific reports, observations and book introductions which studied fields of Social and Human Sciences, Basic Islamic Studies, Islamic History and Arts, Philosophy and Religious Studies within the ethical rules. Legal and scientific responsibility of the published articles belong to the author. All rights of the published materials belong to BOZIFDER. These materials cannot be republished, duplicated or moved to an electronic enviroment partially or completely without permission.  

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-7846 | e-ISSN 2458-9934 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | https://dergi.bozok.edu.tr/ilahiyat
Kapak Resmi

29.161

44.344

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BOZİFDER), ULAKBIM TR DIZIN, ASOSINDEX ve SOBIAD tarafından taranan, İSAM  veri tabanında ve TÜBITAK DERGIPARK grubunda yer alan, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) basılı ve elektronik olarak yayımlanan süreli, hakemli ve akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; desteklediği diller İngilizce ve Arapçadır. Dergimiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları, araştırma makaleleri, bildirileri, bilimsel raporları, gözlemleri ve kitap tanıtımlarını etik kurallar çerçevesinde yayımlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları BOZİFDER'e ait olup, izinsiz olarak kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. 

In Bozok University Faculty of Theology, Bozok University Journal of Faculty of Theology (BOZIFDER), start publication life in 2012, is a periodical, refereed and academic journal which scanned by ULAKBIM TR INDEX, ASOSINDEX and SOBIAD, be included in ISAM data base and TUBITAK DERGIPARK group, published twice a year (June and December) as printed and electronically. Publication language is Turkish; supported languages are English and Arabic. Our journal publishes all scientific studies, research articles, notices, scientific reports, observations and book introductions which studied fields of Social and Human Sciences, Basic Islamic Studies, Islamic History and Arts, Philosophy and Religious Studies within the ethical rules. Legal and scientific responsibility of the published articles belong to the author. All rights of the published materials belong to BOZIFDER. These materials cannot be republished, duplicated or moved to an electronic enviroment partially or completely without permission.  

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 14 - Ara 2018
 1. Şerhu’l-Akâid ve Kelâmî Değeri Üzerine Bir Deneme
  Sayfalar 15 - 43
  Harun ÇAĞLAYAN
 2. Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde Akıl ve İnanç İlişkisi
  Sayfalar 45 - 63
  Ahmet Çapku
 3. Türk Din Psikolojisinde Öncü Bir İsim: Hayati Hökelekli Üzerine Biyografik Bir Araştırma
  Sayfalar 65 - 126
  Mustafa Mustafa Koç Koç
 4. Bir Osmanlı Bilgini İmam Birgivî Üzerine Biyografik Bir İnceleme
  Sayfalar 127 - 165
  Recep ÖNAL
 5. Büveyhîlerin Din Siyaseti Bağlamında Eşarîlik’in Gelişimine Katkıları
  Sayfalar 167 - 191
  ismail pırlanta
 6. Fıkıh Usulüne Kaynaklığı Açısından Muâz Hadisinin Tahlili Ve Tenkidi
  Sayfalar 193 - 222
  Yusuf Akgül
 7. Roger Garaudy’nin Tevhid Yorumu
  Sayfalar 223 - 244
  murat akın
 8. Tedebbur Kelimesinin Kur’ânî Anlamı Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 245 - 274
  isa KANİK
 9. Mukâtil B. Süleyman’ın Zeydî Ve Mürciî Oluşu Meselesi
  Sayfalar 275 - 299
  Mehmet Tözluyurt
 10. El-Kâfi Fî ʿulûmi’l-Ḥadîs̱ Örnekliğinde Hicrî VIII. Yüzyılda Hadîs Usûlünün Serencamı
  Sayfalar 301 - 334
  Hasan Yerkazan
 11. Mukatil B. Süleyman’ın (Ö. 150/767) Hadis Anlayışı
  Sayfalar 335 - 361
  ORHAN YILMAZ
 12. George Herbert Mead'ın Eylem Kuramı
  Sayfalar 363 - 390
  Mustafa Kınağ
 13. Tıbbın Kestiği Parmak Acımaz: Seküler Tıbbın Kutsallaşması
  Sayfalar 391 - 412
  Talip Demir
 14. İslam Hukuku, Uyumluluk Ve Finansal Gelişim
  Sayfalar 415 - 444
  Ercan Eser
 15. 6-15 Temmuz 2018 Klasik Düşünce Okulu Lisansüstü Program Tanıtımı
  Sayfalar 447 - 453
  Hatice Göktaş