Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-7846 | e-ISSN 2458-9934 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | https://dergi.bozok.edu.tr/ilahiyat

                      BOZİFDER

BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

BOZOK UNIVERSITY JOURNAL OF  FACULTY OF THEOLOGY


 

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına 2012 tarihinde başlayan Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ulakbim Tr Dizin tarafından izlenen, SOBİAD tarafından taranan ve TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark grubunda ve İSAM  veritabanında yer alan,  yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) basılı  ve elektronik olarak yayımlanan süreli, hakemli, akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçe'dir; desteklediği diller İngilizce ve Arapça'dır. Dergimiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları, araştırma makaleleri, bildirileri, bilimsel raporları, gözlemleri ve kitap tanıtımlarını etik kurallar çerçevesinde yayımlar.

Yazıların yayımına hakem raporları doğrultusunda yayın kurulu karar verir. Yazıların bilim, dil ve hukuk açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.


YAZARLARIN DİKKATİNE!

Sayın Yazarlarımız,

 

Bilindiği üzere, TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Çünkü yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır.

 

Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenebilecektir.

 

ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID (tanımlayıcı kimlik/numara) bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, yazarlardan ORCID bilgilerini talep edilebilecektir.

 

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.

 

http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

                                                                            Editör

                                                                                                                                                                                   

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-7846 | e-ISSN 2458-9934 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | https://dergi.bozok.edu.tr/ilahiyat
Kapak Resmi

22.176

23.047

                      BOZİFDER

BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

BOZOK UNIVERSITY JOURNAL OF  FACULTY OF THEOLOGY


 

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına 2012 tarihinde başlayan Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ulakbim Tr Dizin tarafından izlenen, SOBİAD tarafından taranan ve TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark grubunda ve İSAM  veritabanında yer alan,  yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) basılı  ve elektronik olarak yayımlanan süreli, hakemli, akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçe'dir; desteklediği diller İngilizce ve Arapça'dır. Dergimiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları, araştırma makaleleri, bildirileri, bilimsel raporları, gözlemleri ve kitap tanıtımlarını etik kurallar çerçevesinde yayımlar.

Yazıların yayımına hakem raporları doğrultusunda yayın kurulu karar verir. Yazıların bilim, dil ve hukuk açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.


YAZARLARIN DİKKATİNE!

Sayın Yazarlarımız,

 

Bilindiği üzere, TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Çünkü yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır.

 

Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenebilecektir.

 

ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID (tanımlayıcı kimlik/numara) bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, yazarlardan ORCID bilgilerini talep edilebilecektir.

 

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.

 

http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

                                                                            Editör