BOZİFDER

BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

BOZOK UNIVERSITY JOURNAL OF  FACULTY OF THEOLOGY


 

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayın hayatına 2012 tarihinde başlayan Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ULAKBİM tarafından izlenen , SOBİAD tarafından taranan, İSAM  ve TÜBİTAK  DergiPark grubunda yer alan, yılda 2 kez basılı olarak yayımlanan süreli, hakemli, akademik bir dergidir. Dergimiz, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü alanlarında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları, araştırma makaleleri, bildirileri, bilimsel raporları, gözlemleri ve kitap tanıtımlarını etik kurallar çerçevesinde yayımlar.


YAZARLARIN DİKKATİNE!

Sayın Yazarlarımız,

 

Bilindiği üzere, TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir. Çünkü yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır.

 

Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenebilecektir.

 

ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID (tanımlayıcı kimlik/numara) bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, yazarlardan ORCID bilgilerini talep edilebilecektir.

 

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.

 

http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

                                                                            Editör