Bozok Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | http://tipdergisi.bozok.edu.tr

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

Bozok Tıp Dergisi

ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | http://tipdergisi.bozok.edu.tr
Kapak Resmi

50.433

169.224

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

BOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN Cilt: 8 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. EMBRYO VE FUNDAL ENDOMETRİAL YÜZEY ARASINDAKİ MESAFENİN İNTRA SİTOPLAZMİK SPERM İNJEKSİYONU SİKLUSLARINDA SONUÇLARA ETKİSİ The Effect of the Distance Between Embryo and Fundal Endometrial Surface on the Success of Intracytoplasmic Sperm Injection Cycles
  Sayfalar 1 - 10
  Esra Nur TOLA, Mehmet GÜNEY
 2. ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN DOWN SENDROMLU HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ: 6 YILLIK DENEYİMLERİMİZ The Clinical Features of Down Syndrome who is Admitted to the Pediatric Intensive Care Unit: 6 Year Experiences
  Sayfalar 11 - 14
  Serkan ÖZSOYLU, Başak AKYILDIZ, Adem DURSUN
 3. MERKEZİMİZE BAŞVURAN NONVALVÜLER ATRİYAL FİBRİLASYONLU HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN VE ORAL ANTİKOAGÜLASYON TERCİHLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Retrospective Evaluation of Oral Anticoagulation Preferences and Demographic Characteristics of the Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation in Our Center
  Sayfalar 15 - 20
  Vahit DEMİR, Yaşar TURAN, Şiho HİDAYET
 4. KADINLARIN DOĞUM SONU DÖNEMDE AİLE PLANLAMASI TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ Determination of Preference Family Planning of Postpartum Women
  Sayfalar 21 - 25
  Figen ALP YILMAZ, Rukiye HÖBEK AKARSU, Funda TOSUN GÜLEROĞLU
 5. YETİŞKİN HASTALARDA PROKSİMAL HUMERUS KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ Surgical Treatment Results for Proximal Humerus Fracture in Adult Patients
  Sayfalar 26 - 32
  Ömer PIÇAKÇI, Seyran KILINÇ, Özhan PAZARCI, Hayati ÖZTÜRK, Seyfi Gündüz TEZEREN, Zekeriya ÖZTEMUR, Okay BULUT
 6. KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI The ways of Coping Stress and Levels of Depression of the Parents of Children with Chronic Renal Failure
  Sayfalar 33 - 41
  Derya EVGİN, Emine ERDEM
 7. YOZGAT İLİNDE BULUNAN OBEZ ÇOCUKLARDA DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Quality of Life and Depression in Obese Children in Yozgat Province
  Sayfalar 42 - 46
  Adem YAŞAR, Özgül KARAASLAN
 8. TİP 1 DİYABET MEİLLİTUS’DA SERUM. LÖKÖSİT VE ERİTROSİT LİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN DURUM Investigation of Serum, Leukocyte and Erythrocyte Lipid Peroxidation and Antioxidative Defence Systems in Type 1 Diabetes Mellitus
  Sayfalar 47 - 52
  Ümmügülsüm CAN, Osman ÇAĞLAYAN, İdris MEHMETOĞLU
 9. YOZGAT YÖRESİ ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA EN SIK SEBEP OLAN ETKENLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ The Most Common Factors that Cause Childhood Urinary Tract Infection in Yozgat Region and Antibiotic Resistance
  Sayfalar 53 - 58
  Adem YAŞAR, Belma YAŞAR, Esra AKYÜZ ÖZKAN, Ünsal SAVCI
 10. YOZGATTA GEBELERE YÖNELİK ŞİDDET YAYGINLIĞI Prevalence of Violence Against Pregnant Women in Yozgat
  Sayfalar 59 - 64
  Ayla GENÇER, Taylan ONAT, Emre BAŞER, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ
 11. BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ VE PROSTAT KANSERİNİN RUTİN İNCELEMLERE İLAVETEN ERKEN ÖNGÖRÜLMESİ The Early Prediction of Prostate Cancer and Benign Prostate Hyperplasia Additional to Rutin Examination
  Sayfalar 65 - 71
  Sema Nur AYYILDIZ, Ali AYYILDIZ, Erdal BENLİ, Selma CIRRIK, Abdullah ÇIRAKOĞLU, Buğra KESEROĞLU
 12. AMELİYAT DÖNEMİNDE İSTENMEYEN HİPOTERMİDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR Evidence Based Practices on the Unplanned Perioperative Hypothermia
  Sayfalar 72 - 79
  Ganime Esra SOYSAL, Arzu İLÇE
 13. HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE BESLENMENİN VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÖNEMİ The Importance of Nutrition and Lifestyle Changes in the Treatment of Hypertension
  Sayfalar 80 - 85
  Meral EKİM
 14. LAPAROSKOPİK VE ROBOTİK REKTUM CERRAHİSİ VE LOKAL EKSİZYONLAR Laparoscopic-Robotic Rectum Surgery and Local Excisions
  Sayfalar 86 - 91
  Bartu BADAK, Necdet Fatih YAŞAR
 15. TRANSPLANT KOORDİNASYON Transplant Coordination
  Sayfalar 92 - 96
  Faruk Önder AYTEKİN
 16. ALL’NİN NADİR BAŞVURU ŞEKLİ; DİABETES MELLİTUS ALL’s rare form of admission; Diabetes Mellitus
  Sayfalar 97 - 99
  Muhammet Mesut Nezir ENGİN, Nurcan ÜNAL, Önder KILIÇASLAN, Gülşen YALÇIN, İlknur ARSLANOĞLU, İlknur ARSLANOĞLU, Kenan KOCABAY
 17. ATİPİK ŞİKAYETLERLE PREZENTE OLAN AKUT TRAVMATİK İNTERHEMİSFERİK SUBDURAL HEMATOM Acute Interhemispheric Subdural Hematoma Presenting with Atypical Complaints
  Sayfalar 100 - 103
  Hakan AK, Levent ALBAYRAK, İskender Samet DALTABAN, İbrahim ÇALTEKİN
 18. CHANARİN DORFMAN SENDROMU: OLGU SUNUMU Chanarin Dorfman Syndrome: A Case Report
  Sayfalar 104 - 107
  Ömer Faruk BOLATTÜRK, Mehmet Fatih GÖL, Mehmet Fatih YETKİN
 19. GENÇ HASTADA İNME Stroke in a Young Patient
  Sayfalar 108 - 111
  Suphi BAHADIRLI, Ulaş KARAOĞLU, Aydın SARIHAN, Mehtap BULUT
 20. İNME BENZERİ KLİNİK İLE PREZENTE OLAN BRAKİAL ARTER TROMBOZU: OLGU SUNUMU Brachial Artery Thrombosis is that Presentation with Stroke Like Clinic: A Case Report
  Sayfalar 112 - 114
  Hikmet SAÇMACI, Nermin TANIK, Tülin AKTÜRK, Eşref Kemal ÇELİK, Şenay Bengin ERTEM, Şıho HİDAYET, Hasan EKİM, Levent Ertuğrul İNAN
 21. MARİN-AMAT SENDROMU: OLGU SUNUMU Marin-Amat Syndrome: Case Report
  Sayfalar 115 - 117
  Tülin AKTÜRK, Huriye Hayat GÜVEN, Selim Selçuk ÇOMOĞLU