Bozok Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | http://tipdergisi.bozok.edu.tr

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

Bozok Tıp Dergisi

ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | http://tipdergisi.bozok.edu.tr
Kapak Resmi

42.871

118.183

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

BOZOK TIP DERGİSİ - EYLÜL Cilt: 8 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. TROMBÜS OLDUKÇA BÜYÜKTÜ: ÖNCE ASPİRASYON YAPILMALI MIYDI ? There is a Huge Thrombus: Should we have Performed Aspiration First?
  Sayfalar 148 - 151
  Kerim ESENBOĞA
 2. ERİTRODERMİK PSÖRİAZİSLİ BİR HASTADA GÖZ KAPAĞI VE OKÜLER YÜZEY TUTULUMU Eyelid and Ocular Surface Involvement in a Case of Eritrodermic Psoriasis
  Sayfalar 152 - 155
  Mustafa KÖŞKER, Mutlu ACAR, Can ERGİN, Canan GÜRDAL
 3. OROFARİNGEAL TULAREMİ OLGU Orofarringeal Tularemia Case
  Sayfalar 156 - 159
  Fatma KESMEZ CAN, Zülküf KAYA, Selma SEZEN, Emine PARLAK
 4. GEBELİKLE BİRLİKTE NADİR GÖRÜLEN LOMBER OMURGANIN SAF EKSTRADURAL SCHWANNOMU A Rare Pure Extradural Schwannoma of Lumbar Spine in Pregnancy
  Sayfalar 160 - 162
  İskender Samet DALTABAN, Hakan AK, Mehmet Selim GEL, Taylan ONAT
 5. YAKIN KIZILÖTESİ SPEKTROSKOPİSİ İLE ÖLÇÜLEN REJYONEL SEREBRAL OKSİJEN SATÜRASYONU:SİSTEMATİK BİR DERLEME Regional Cerebral Oxygen Saturation Measured by Near-infrared Spectroscopy: A Systematic Review
  Sayfalar 125 - 130
  Cengiz KAYA, Mehmet Can ER
 6. ADRENOMEDULLİN VE DİYABET Adrenomedullin And Diabetes
  Sayfalar 131 - 138
  Zeliha BAYRAM, Sadi S. ÖZDEM
 7. NEONİKOTİNOİD PESTİSİTLERİN HİSTOPATOLOJİK VE GENOTOKSİK ETKİLERİ The Histopathological and Genotoxic Effects of Neonicotinoid Pesticides
  Sayfalar 139 - 147
  Özlem ÖNEN, Pınar AKSU KILIÇLE, Yasemen ADALI, Hatice BEŞEREN
 8. APENDİKS’İN KARSİNOİD TÜMÖRÜ: 3981 APENDEKTOMİ VAKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Carcinoid Tumor Of Appendix: Evaluatıon of 3981 Appendectomy Cases
  Sayfalar 1 - 4
  Ayetullah TEMİZ, Yavuz ALBAYRAK, Sevilay AKALP ÖZMEN
 9. KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ AMELİYATLARINA AİT KOMPLİKASYONLARIN MODİFİYE CLAVİEN SINIFLAMA SİSTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Complications of Percutaneous Nephrolithotomy Operations Performed at our Clinic Using Modified Clavien Classification System
  Sayfalar 5 - 10
  Alper GÖK, Ali ÇİFT, Mehmet Özgür YÜCEL, Muhittin ATAR, Sertaç ÇİMEN, Ufuk ÖZTÜRK, Hasan Nedim Göksel GÖKTUĞ, Can TUYGUN, Muhammed Abdurrahim İMAMOĞLU
 10. ENDOTOKSEMİ MODELİNDE TAURİNİN BEYİN DOKUSU ENERJİ DURUMU VE MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİNE ETKİSİ Effect of Taurine on Brain Energy Status and Malondialdehyde Levels in Endotoxemia Model
  Sayfalar 11 - 17
  Gonca OZAN, Nurten TÜRKÖZKAN, Filiz Sezen BİRCAN, Barbaros BALABANLI
 11. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Assessment of the Knowledge Level of Students of Department of Nursing About HIV/AIDS and Attitudes Toward it
  Sayfalar 18 - 24
  Ülken Tunga BABAOĞLU, Gökçe DEMİR, Sevil BİÇER
 12. B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN ETİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE B12 VİTAMİN DÜZEYİ İLE MCV,HOMOSİSTEİN, FOLAT DÜZEYLERİ VE TİROİD FONKSİYON TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI Investigation of Etiology of Vitamin B12 deficiency and the Association of Vitamin B12 Levels with MCV, Homocysteine, Folic Acid Levels and Thyroid Function Tests
  Sayfalar 25 - 30
  Mahmut Sami TUZCU, Ali Ramazan BENLİ, Abdulbaki KUMBASAR
 13. KÜTANÖZ VE MUKOZAL MALİGN MELANOM OLGULARININ HİSTOPATOLOJİK ANALİZİ Histopathological Analysis of Cutaneous and Mucosal Malignant Melanoma Cases
  Sayfalar 31 - 37
  Tuba Dilay ÜNAL
 14. DERİN VEN TROMBOZLU HASTALARIN TAKİBİNDE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN VE BESLENMENİN ÖNEMİ Importance of Nutrition and Biochemical Parameters in Patients With Deep Venous Thrombosis
  Sayfalar 38 - 44
  Meral EKİM, Hasan EKİM
 15. KARPAL TÜNEL SENDROMU TANISINDA ULTROSONOGRAFİNİN TANI DEĞERİ Diagnostic Value of Ultrasonography in Carpal Tunnel Syndrome Diagnosis
  Sayfalar 45 - 51
  Murathan KÖKSAL, S. Suha KOPARAL, Dilek KESKİN
 16. PSORİASİSLİ HASTALARDA SERUM VİSFATİN DÜZEYLERİ VE ALKOLİK OLMAYAN YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI VARLIĞININ METABOLİK SENDROM VE KOMPONENTLERİYLE İLİŞKİSİ The Relation of Serum Visfatin Level and Non-Alcoholic Liver Disease with Metabolic Syndrome and Its Components.
  Sayfalar 52 - 58
  İsmail DAĞ, Zerrin ÖĞRETMEN, Dilek Ülker ÇAKIR, Mustafa REŞORLU
 17. YENİ KURULAN BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİMİZİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI The Early Results Of Our Newly-Established Bozok University Medicine Faculty Cardiovascular Surgery Department
  Sayfalar 59 - 65
  Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Çiğdem ÜNAL KANTEKİN, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU
 18. KRONİK BEL AĞRISININ EKONOMİK MALİYETİ The Economic Cost of Chronic Low Back Pain
  Sayfalar 66 - 74
  Yasemin YUMUSAKHUYLU, Hatice S. BAKLACIOGLU, Huriye ARAS, Sema HALİLOGLU, Esra SELİMOGLU, Afitap İÇAĞASIOĞLU
 19. AKUT DÖNEM İNTRASEREBRAL HEMORAJİLİ HASTALARDA PLATELET/LENFOSİT ORANININ MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ The Effect of Platelet to Lymphocyte Ratio on Mortality in Patients with Acute Intracerebral Hemorrhage
  Sayfalar 75 - 81
  Aslı BOLAYIR, Hasan Ata BOLAYIR
 20. LİTERATÜR EŞLİĞİNDE 36 FETAL OTOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:RETROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA Assessment of 36 Fetal Autopsy Results and Review of Literature: Retrospective Clinical Study
  Sayfalar 82 - 85
  Ceren CANBEY GORET
 21. ÇOÇUKLUK ÇAĞI FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ DENEYİMLERİMİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of our Flexible Fiberoptic Bronchoscopy Experiences in Children
  Sayfalar 86 - 92
  Selim ASAROĞLU, Adem YAŞAR, Sedat ÖKTEM, Belma YAŞAR, Yasemin AKIN
 22. MALİGN MİKROKALSİFİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİJİTAL MAMOGRAFİ VE DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Digital Mammography and Digital Breast Tomosynthesis Findings in Evaluation of Malignant Microcalcifications
  Sayfalar 93 - 99
  Serap DOĞAN, Oğuz KARABÖRKLÜ, Hakan İMAMOĞLU, Mustafa ÖZTÜRK
 23. ENDOMETRİUM KANSERİNDE FROZEN DEĞERLENDİRMENİN ROLÜ The Role of Frozen Section in Endometrium Cancer
  Sayfalar 100 - 102
  Çağlar HELVACIOĞLU, Cihan KAYA, İsa Aykut ÖZDEMİR, Ayşe Gül AKTAŞ, Murat EKİN
 24. KOKSİDİNİA’LI OLGULARDA CERRAHİ TEDAVİ VE SONUÇLARI Surgical Treatment Outcomes in Patients with Coccydynia
  Sayfalar 103 - 108
  Birol ÖZKAL
 25. PANKREATİTTE ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİ (RDW)’NİN MORTALİTEYİ ÖNGÖRMEDEKİ DEĞERLİLİĞİ The Value of Red Cell Dsitribution Width (RDW) Predicting Mortality in Acute Pancreatitis
  Sayfalar 109 - 113
  Sinan KARACABEY
 26. DAHA ÖNCE OPERE EDİLMİŞ NÜKS PİLONİDAL HASTALIK TEDAVİSİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM A Different Approach to the Treatment Ofpreviously Operated Recurrent Pilonidal Disease
  Sayfalar 114 - 117
  Ergin ARSLAN, Mesut SİPAHİ, Tutkun TALİH, Tutkun TALİH
 27. AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM GALEKTİN 1 VE 3 DÜZEYLERİNİN, TANISAL VE PROGNOSTİK DEĞERİ Diagnostic and Prognostic Value of Serum Galectin-1 and Galectin-3 Levels in Lung Cancer Patients
  Sayfalar 118 - 124
  Özlem ERÇEN DİKEN, Yusuf AYDEMİR, Emre DEMİR