Bozok Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | http://tipdergisi.bozok.edu.tr

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

Bozok Tıp Dergisi

ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | http://tipdergisi.bozok.edu.tr
Kapak Resmi

83.007

243.838

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

BOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 8 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU’NDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANI Neutrophil To Lymphocyte Ratio In Obstructive Sleep Apnea Syndrome
  Sayfalar 1 - 6
  Özlem ERÇEN DİKEN, Mesut ARSLAN
 2. HAFİF DERECELİ PANKREATİT OLGULARININ TANISINDA LİPAZ/AMİLAZ ORANI VE ORTALAMA PLATELET HACMİ NE KADAR GÜVENİLİRDİR? How Reliable are Lipase/Amylase Ratio and Mean Platelet Volume in the Diagnosis of Mild Pancreatitis Patients?
  Sayfalar 7 - 12
  Emin UYSAL, Yahya Ayhan ACAR, Süleyman SOLAK, Mehmet SAM, Hatike BABAYİĞİT HANCER, Esra COŞKUNTUNCEL BİLGİ
 3. SAKRUM KEMİĞİNİN MORFOMETRİK DEĞERLENDİRİLMESİ Morphometric Evaluation of the Sacrum
  Sayfalar 13 - 17
  Seher YILMAZ, Adem TOKPINAR, Kenan AYCAN, Rabia Tuğçe TUTKUN, Aysun Güler KANTER, Kaan ÇİMEN, Sümeyye UÇAR, Hatice SUSAR
 4. NADİR GÖRÜLEN ELASTOFİBROMA DORSİ’DE KLİNİK DENEYİMİMİZE DAYANARAK TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI OLUŞTURULMASI Establishing Diagnosis and Treatment Algorithm Based on Clinical Experience for Rare Tumor Elastofibroma Dorsi
  Sayfalar 18 - 24
  Hakan KESKİN
 5. BENİGN PATOLOJİ ÖNTANISI İLE HİSTEREKTOMİ YAPILAN OLGULARDA POSTOPERATİF İNSİDENTAL ENDOMETRİAL PRE-/MALİGN PATOLOJİ SAPTANMA ORANI The Rate of Incidental Malignant Pathologies in Patients Who Underwent Hysterectomy Due to Benign Gynecological Conditions
  Sayfalar 25 - 29
  Hüseyin AYDOĞMUŞ, Zafer KOLSUZ, Ferhan ELMALI, Halil İbrahim TIRAŞ, Serpil AYDOĞMUŞ
 6. SERUM ÇİNKO DÜZEYİ İLE FEBRİL KONVÜLZİYON ARASINDAKİ İLİŞKİ Relationship Between Serum Zinc Level and Febrile Convulsion
  Sayfalar 30 - 33
  Murat DOĞAN, Feyza ESEN, Selcan ÖZTÜRK, Mehmet Adnan ÖZTÜRK
 7. ACİL SERVİSTE DÜZENLENEN ADLİ RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Judical Reports Prepared in the Emergency Department
  Sayfalar 34 - 40
  Zeynep ERDOĞAN ÇETİN, Aslıhan TEYİN, Birkan BİRBEN, Bilal ÇETİN, Göksel Gültekin ŞAHİNER, Mehmet HAMAMCI
 8. ARTER TAMİRİNDE N-BUTİL-2-SİYANOAKRİLAT (HİSTOAKRİL) KULLANIMI The Using of N-butyl-2-cyanoacrylate (Histoacryl) at Artery Mending
  Sayfalar 41 - 50
  Volkan GÜNEYLİ, Hayati ÖZTÜRK, Seyran KILINÇ, Özhan PAZARCI, Zekeriya ÖZTEMUR, Seyfi Gündüz TEZEREN, Okay BULUT
 9. SAFRA KESESİ POLİPLERİ: 5212 KOLESİSTEKTOMİ VAKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gallbladder Polyps: Evaluation of 5212 Cholecystectomy Case
  Sayfalar 51 - 54
  Ömer PARLAK, Serap ULUSOY, İbrahim KILINÇ
 10. NAZAL SEPTUM PERFORASYON TAMİRİNDE FASYA VE YAĞ DOKUSU KULLANIMI: DENEYSEL TAVŞAN MODELİ Fascia and Fat Tissue Usage in Nasal Septal Perforation Repair: Experimental Rabbit Model
  Sayfalar 55 - 59
  Ceyhun CENGİZ, Munir DEMİRCİ, Şule DEMİRCİ, Necmi ARSLAN, Ceren ERSOZ ÜNLÜ, Hatice ÜNVERDİ, Sema HÜCÜMENOĞLU, Ethem Erdal SAMİM
 11. KRONİK SUDAN KAÇINMA STRESİ İLE TESTİS DOKUSUNDA OLUŞTURULAN HASARI ÜZERİNE FULVİK ASİDİN TEDAVİ EDİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation on the Therapeutic Effect of the Fulvic Acid upon the Testicular Damage Occurred by the Water Avoidance Stress (WAS)
  Sayfalar 60 - 68
  Cansu BAHÇIVAN, İbrahim SÖĞÜT, Canan HÜRDAĞ, Esra ÇİKLER-DÜLGER
 12. MULTİPAR GEBELERDE PRİMER SEZARYEN ENDİKASYONLARI Primary Cesarean Indications of Multiparous Parturients
  Sayfalar 69 - 73
  Füsun KARBANCIOĞLU CANTÜRK, Selda SONGUR DAĞLI
 13. SIÇANLARDA DENEYSEL SPİNAL KORD İSKEMİ/REPERFÜZYON YARALANMASINDA KARVEDİLOL’UN ETKİLERİ Effects of Carvedilol on Experimental Spinal Cord Ischemia/Reperfusion Injury in Rats
  Sayfalar 74 - 80
  Atanur KURU, Uğur YAZAR, Süleyman Caner KARAHAN, İsmail SAYGIN, Serap ÖZER YAMAN
 14. ADLİ TRAVMATOLOJİK AÇIDAN YARALANMANIN AĞIRLIĞINI BELİRLEMEDE NÖTROFİL LENFOSİT ORANI VE TROMBOSİT LENFOSİT ORANININ ROLÜ The role of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Plateletto-Lymphocyte Ratio for determination of injury severity in forensic traumatology
  Sayfalar 81 - 86
  Esin AKGÜL KALKAN, Dilek ÜLKER ÇAKIR, Hakan TÜRKÖN, Abdülhakim Hasan GÜL
 15. KİŞİLERİN “SEYAHAT TIBBI” KONUSUNDAKİ BİLGİ,TUTUM VE DÜŞÜNCELERİ Peoples’ Knowledge, Attitude And Thoughts About Travel Medicine
  Sayfalar 87 - 94
  Ayşe Gülsün AKSÜT, Kurtuluş ÖNGEL, Nazlı SOYSAL, Umut GÖK BALCI
 16. MEME KANSERİ VE HEPATOSELLÜLER KANSER HÜCRE DİZİLERİNDE AMPK MODÜLASYONUNUN KANSER HÜCRE PROLİFERASYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN GERÇEK-ZAMANLI HÜCRE ANALİZ SİSTEMİ xCELLigence ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ Evaluation of the Effects of AMPK Modulation on Cancer Cell Proliferation via Real-Time Cell Analysis System xCELLigence in Breast and Hepatocellular Cancers
  Sayfalar 95 - 103
  Gürcan GÜNAYDIN, M. Emre GEDİK
 17. TOTAL DİZ PROTEZİ SONRASI İLK 90 GÜN PLANSIZ YENİDEN BAŞVURUNUN TEMEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Risk Factors For 90-Day Unplanned Readmissions After Total Knee Arthroplasty
  Sayfalar 104 - 111
  Adem ÇÖBDEN, İsmet Yalkın ÇAMURCU, Hanifi ÜÇPUNAR, Hakan SOFU, Hüseyin DEMİREL, Utku DEMİR, Mehmet KIŞ
 18. EKLAMPSİ İLE KOMPLİKE GEBELİKLERDE MATERNAL VE FETAL SONUÇLAR Maternal and Fetal Results of Pregnancies Complicated with Eclampsia
  Sayfalar 112 - 117
  Emine Ahu KOÇ, Murat ÖZEL, Nuri DANIŞMAN
 19. YOZGAT İLİNDE BOZOK ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ’NE BAŞVURAN HASTALARIN KLİNİK TANILARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Patients Who Applied to the Bozok University Medical Faculty Outpatient Psychiatry Clinic in Yozgat Province According to Clinical Diagnosis
  Sayfalar 122 - 126
  Yunus HACIMUSALAR, Özgül KARAASLAN, Gül Ferda CENGİZ
 20. OVER TORSİYONLARINDA NÖTROFİL/LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ Diagnostic Value of Neutrophil to Lymphocyte Ratio in Over Torsion
  Sayfalar 127 - 133
  Jule ERİÇ, Osman BALCI
 21. DERİ KANSERİ HASTALARININ SERUM OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Serum Oxidative Stress Parameters of Skin Cancer Patients
  Sayfalar 134 - 138
  İBRAHİM HALİL YAVUZ, göknur özaydın yavuz, serap güneş bilgili, halit demir, canan demir
 22. YOZGAT İLİNDE AKRAL MELANOSİTİK NEVÜSLERİN KLİNİK VE DERMOSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Clinical and Dermoscopic Features of Acral Melanocytic Nevi in Yozgat
  Sayfalar 139 - 143
  Gülhan GÜREL
 23. TÜRKİYE'DE İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE SOSYO-EKONOMİK VE EĞİTİM FAKTÖRLERİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MIDIR? Is there a relationship between Vitamin D level and socio-economic and education factors in Central Anatolia in Turkey?
  Sayfalar 144 - 148
  Özlem BALBALOĞLU, Nihal İNANDIKLIOĞLU
 24. KOLEDOK KİSTLERİ Choledochal Cysts
  Sayfalar 149 - 154
  Faruk Önder AYTEKİN
 25. PREMATÜRE VE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE BCG AŞILAMASI BCG Vaccination in Preterm and low Birth Weight Infants
  Sayfalar 155 - 157
  Cem TURANOĞLU, Mustafa Ali AKIN, Ayşenur PAÇ KISAARSLAN
 26. NADİR GÖRÜLEN BİR AKUT KARIN SEBEBİ: GEZİCİ DALAK TORSİYONU A Rare Cause of Acute Abdomen: Torsion of the Wandering Spleen
  Sayfalar 158 - 161
  Halil İbrahim TAŞCI
 27. İNKARSERE DEV MORGAGNİ HERNİSİ: OLGU SUNUMU Incarcereted Giant Morgagni Hernia: Case Report
  Sayfalar 162 - 165
  Bekir SARICIK, İhsan YILDIZ, Yavuz Savaş KOCA
 28. TORASİK ÇIKIŞ SENDROMLU İKİ PEDİATRİK VAKA Two Pediatric Cases with Thoracic Outlet Syndrome
  Sayfalar 166 - 169
  Turgay ÇOKYAMAN, Çağrı DAMAR
 29. PLASENTA AKREATA OLGUSUNDA UTERUS KORUYUCU KARE SÜTÜR UYGULAMASI Application of Uterus Preserving Square Suture Technique in A Case of Placenta Accreta
  Sayfalar 170 - 175
  Jule ERİÇ
 30. SEZARYEN ESNASINDA RASTLANTISAL OLARAK SAPTANAN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI Incidental Diagnosis of a Gastrointestinal Stromal Tumor during Cesarean Section: A case Report and Review of the Literature
  Sayfalar 176 - 182
  İsmail ALAY, Cihan KAYA, İbrahim KARACA, Hüseyin CENGİZ, Murat EKİN, Levent YASAR