Bozok Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | http://tipdergisi.bozok.edu.tr

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

Bozok Tıp Dergisi

ISSN 2146-4006 | e-ISSN 2148-2438 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bozok Üniversitesi | http://tipdergisi.bozok.edu.tr
Kapak Resmi

79.369

211.120

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

      Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına tipdergisi.bozok.edu.tr veya Dergipark/Bozoktip adreslerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

      Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve www.bozoktipdergisi.org internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör:  Prof. Dr. Ethem Serdar YALVAÇ
Posta Adresi : Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
66200 Yozgat
Türkiye

BOZOK TIP DERGİSİ - EYLÜL Cilt: 8 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. ACİL KOŞULLARDA ALT EKSTREMİTE ARTER HASTALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM A Novel Approach For Evaluation of the Lower Extremity Arterial Disease in Emergency Setting
  Sayfalar 1 - 5
  Hakan İMAMOĞLU, Nuri ERDOĞAN, Serap DOĞAN, Aydın TUNÇAY
 2. ARNOLD-CHİARİ MALFORMASYONU: GEBELİK ÖNCESİ BAKIM ÖNEMİ VE YENİDOĞAN SONUÇLARI Arnold-Chiari Malformation: The significance of Pre-pregnancy Care and Newborn Outcomes
  Sayfalar 6 - 10
  Erhan H. CÖMERT, Hidayet ŞAL, Semih EKİCİ, Emine Ahu KOÇ, Cavit KART, Turhan ARAN
 3. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN İNCELENMESİ The Evaluation of Forensic Cases Applied to the Orthopedics and Traumatology Outpatient Unit in a University Hospital
  Sayfalar 11 - 15
  Dilek YILDIRIM GÜRKAN, Ebru SÖNMEZ, Murat KORKMAZ
 4. DİSLEKSİLİ ÇOCUKLARDA EV OKURYAZARLIK ORTAMI VE AKTİVİTE RUTİNLERİ* Home Literacy Environment and Occupational Routines in Children with Dyslexia
  Sayfalar 16 - 23
  Gökçen AKYÜREK, Gonca BUMİN
 5. DİYAFRAMIN FARKLI PERİYODİK UYARIM YANITLARINDA ABDOMİNAL İSKEMİ-REPERFÜZYONUN YARATTIĞI DEĞİŞİMLER Changes in Different Periodic Stimulation Responses of Diaphragma
  Sayfalar 24 - 29
  Seçkin TUNCER
 6. İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN ÇOCUK VE ERGENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Child and Adolescents who Attempted Suicide
  Sayfalar 30 - 34
  Murat DOĞAN, Selcan ÖZTÜRK, Feyza ESEN, Esra DEMİRCİ, Mehmet Adnan ÖZTÜRK
 7. KONYA BÖLGESİ’NDE MEFV GEN MUTASYONLARININ SIKLIĞI VE DAĞILIMI
  Sayfalar 35 - 39
  Pelin TAŞDEMİR
 8. KORONER ANJİOGRAFİ LABORATUVARINA SEVKİ YAPILAN HASTALARDA; DEPRESYON, ANKSİYETE VE KORONER ARTER HASTALIĞI CİDDİYETİ İLİŞKİSİ
  Sayfalar 40 - 45
  Süleyman AKKAYA, Cegerğun POLAT, Hüseyin EDE, Önder ÖZTÜRK
 9. KRONİK HASTA ÇOCUKLARA BAKIM VERENLERİN BAKIM VERME YÜKÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Caregiving Burden in Caregivers of Children with Chronic Illness
  Sayfalar 46 - 53
  Esra TÜRE, Abdullah YAZAR, Fatih AKIN, Adem AYDIN
 10. MALİGN TİROİD TÜMÖRLERİNİN EPİDEMİYOLOJİK VE HİSTOMORFOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ Epidemiological and Histomorphological Evalualtion of the Malignant Thyroid Tumors
  Sayfalar 54 - 58
  Payam HACISALİHOĞLU, Elbrus ZARBALİYEV
 11. ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU BULUNAN ÇOCUKLARDA SERUM FOLAT, VİTAMİN B12,HOMOSİSTEİN VE VİTAMİN D SEVİYELERİ Serum Folate, Vitamin B12, Homocysteine and Vitamin D Levels in Children With Specific Learning Disorder
  Sayfalar 59 - 64
  Erman ESNAFOĞLU
 12. MTUS1 TÜMÖR BASKILAYICI GEN VE ONUN ANA TRANSKRİPT VARYANTI ATIP3A’NIN U2OS VE MCF- 7 HÜCRELERİNDE PAKLİTAKSEL KAYNAKLI NEGATİF REGÜLASYONU Paclitaxel-induced Negative Regulation of MTUS1 Tumor Suppressor Gene and its Major Transcript Variant ATIP3a in U2OS and MCF-7 Cells
  Sayfalar 65 - 70
  Önder YUMRUTAS
 13. PALYATİF BAKIM MERKEZİNDE YATAN KANSER HASTALARININ BESLENME NRS-2002 SKORLARI İNFLAMASYONLA İLİŞKİLİ MİDİR? Are the Nutritional Nrs-2002 Scores of Cancer Patients at the Palliative Care Center Related to Inflammation?
  Sayfalar 71 - 75
  Deniz AVCI
 14. TALAR OSTEOKONDRAL DEFEKTLERDE ŞEKİLLENDİRİLMİŞ METAL TALAR İMPLANT UYGULAMASI Result of Partial Resurfacing Implant Ostecondral Lession as a Treatment of The Talus
  Sayfalar 76 - 82
  Murat ÇALBIYIK
 15. TORAKS TRAVMALI ERİŞKİN HASTALARDAKİ KOT FRAKTÜRÜ VE HEMOPNÖMOTORAKS ARASINDAKİ KORELASYON Correlation Between Rib Fracture and Haemopneumothorax in Adult Thoracic Traumatic Patients
  Sayfalar 83 - 86
  Halil İbrahim SERİN, Mustafa Fatih ERKOÇ
 16. TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ SONRASI GELİŞEN İATROJENİK PNÖMOTORAKS YÖNETİMİ Management of Iatrogenic Pneumothorax, Following Transthoracic Needle Aspiration Biopsy
  Sayfalar 87 - 91
  H.Volkan KARA, Ezel ERŞEN, Burcu KILIÇ, Selim BAKAN, Akif TURNA
 17. ÜÇ FARKLI RİSK SKORLAMA SİSTEMİNİN KORONER ARTER BAYPAS GREFTLEME YAPILAN HASTALARDA MORTALİTE ÖNGÖRMEDEKİ ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI The Comparison of the Efficacy of Three Different Risk-Scoring Systems on Predicting the Mortality Rates of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting
  Sayfalar 92 - 98
  Ertan DEMİRDAŞ, Kıvanç ATILGAN, Levent ALTINAY, Erdem ÇETİN, Zafer Cengiz ER, Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU, Haşmet BARDAKÇI, Cemal Levent BİRİNCİOĞLU
 18. YÜKSEK RİSKLİ VE DÜŞÜK RİSKLİ ENDOMETRİUM KANSERLERİ HASTALARDA İLERİ YAŞ KÖTÜ PROGNOSTİK BİR FAKTÖR MÜDÜR? Is Advanced Age a Poor Prognostic Factor In High Risk and Low Risk Endometrial Cancer Patients?
  Sayfalar 99 - 108
  Mehmet GÖKÇÜ, Selçuk ERKILINÇ, Ulaş SOLMAZ, Mustafa BAĞCI, Orhan TEMEL, Tuğba KARADENİZ, Muzaffer SANCI
 19. DENEYSEL AKUT PANKREATİT MODELİNDE GELİŞEN AKCİĞER HASARINA TEMPOL’ÜN ETKİSİ The Effects of Tempol on Lung Injury in A Model of Experimental Acute Pancreatitis
  Sayfalar 109 - 113
  Faruk Önder AYTEKİN
 20. İNSÜLİN DİRENCİNDE İNSÜLİN RESEPTÖR SUBSTRAT 1 (IRS1) PROTEİNİNİN ROLÜ Role of Insulin Receptor Substrate 1 (IRS1) Protein in Insulin Resistance
  Sayfalar 114 - 121
  Gökhan GÖRGİŞEN
 21. PREMATÜRE VE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE BCG AŞILAMASI BCG Vaccination in Preterm and Low Birth Weight Infants
  Sayfalar 122 - 127
  Cem TURANOĞLU, Mustafa Ali AKIN, Ayşenur PAÇ KISAARSLAN
 22. SERVİKSİN KAVERNÖZ LENFANJİOMASI Cavernous Lymphangioma of the Uterine Cervix
  Sayfalar 128 - 131
  Asuman KİLİTCİ, Fahri YILMAZ, Bülent DURAN
 23. DİKLOFENAK POTASYUMUN ORAL ALIMINA BAĞLI KOUNİS SENDROMU: OLGU SUNUMU Kounis Syndrome Due to Oral Intake of Diclofenac Potassium: A case report
  Sayfalar 132 - 135
  Güney SARIOĞLU, Ertuğrul KURTOĞLU, Tolga ÇAKMAK, Fatih GÜNGÖREN, Şıho HİDAYET
 24. KRONİK DERİN VEN TROMBOZU OLAN HASTADA AKUT GELİŞEN İLİAK VEN TROMBOZUNUN FARMOKOMEKANİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU The Pharmacomechanical Treatment of Acute Iliac Vein thrombosis in a Patient Having a History of Chronic Deep Venous Thrombosis
  Sayfalar 136 - 138
  Zafer Cengiz ER, Kıvanç ATILGAN, Ertan DEMİRDAŞ
 25. OLEKRANON KIRIĞI OLAN BÜLLÖZ AKCİĞER HASTASINDA ANESTEZİ YÖNETİMİ: USG EŞLİĞİNDE İNFRAKLAVİKÜLER BLOK MU? GENEL ANESTEZİ Mİ: OLGU SUNUMU Anesthetic Manangement of Bullose Lung with Olecranon Fracture Patient: Usg Guided Infraclaviculer Blokade or General Anesthesia? Case Report
  Sayfalar 139 - 142
  Ramazan BALDEMİR, Müge ÇAKIRCA, İsmail AYTAÇ, Mustafa BAYDAR