Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2587-2702 | e-ISSN 2602-4896 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Psikoterapi Enstitüsü |

Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarının belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır. Bu amaçla 2005 yılında kurulan Psikoterapi Enstitüsü, bünyesinde psikolojik sorunların tedavisi ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların psikoterapi bilgi ve becerilerini geliştirmesine yönelik eğitim çalışmalarını yürütmektedir.

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi

ISSN 2587-2702 | e-ISSN 2602-4896 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Psikoterapi Enstitüsü |
Kapak Resmi

2.596

8.791

Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarının belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır. Bu amaçla 2005 yılında kurulan Psikoterapi Enstitüsü, bünyesinde psikolojik sorunların tedavisi ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların psikoterapi bilgi ve becerilerini geliştirmesine yönelik eğitim çalışmalarını yürütmektedir.

Volume 1 - Issue 1 - Jan 2018 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 1 - Oca 2018
 1. Psikoterapi Tarihi ve Bütüncül Psikoterapi
  Sayfalar 1 - 24
  Tahir ÖZAKKAŞ
 2. Temel Felsefi Kavramlar Üzerinden Psikoterapiye Bakış
  Sayfalar 25 - 40
  Sinem Arıtemiz ÖZER
 3. Lacanyen Psikanalitik Kuram ve Öznenin Konumu
  Sayfalar 41 - 53
  Kamil TUZGÖL
 4. İbn Sînâ’nın Nefs Kavramı ve Modern Psikolojideki Ego Kavramının Benlik Olgusu Bağlamında Karşılaştırılması
  Sayfalar 54 - 78
  Sümeyye Nur KÜLÇE
 5. J. F. Masterson Yaklaşımı Çerçevesı̇nde Şı̇zoı̇d Kendı̇lı̇k Bozukluğu ve Bu Yaklaşım Çerçevesı̇nde Tanımlanmış Bı̇r Danışanın Psı̇koterapı̇sı̇nı̇n Uygulanması
  Sayfalar 79 - 99
  Mustafa TUNCER, Özge Öner KAPISIZ, Necdet DÖNMEZ
 6. Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Rüya Analizi; Olgu Sunumu: Nergis Vakası*
  Sayfalar 100 - 122
  Hasan DEMİR, Özge Öner KAPISIZ, Necdet DÖNMEZ
 7. Dini Obsesyon ve Kompulsiyonların Psikoterapisinde Kuramlar, İmkanlar, Sınırlılıklar
  Sayfalar 123 - 141
  Taha Burak TOPRAK
 8. EMDR: Olgu Sunumları
  Sayfalar 142 - 164
  Reyhan Nuray DUMAN, Suna BAYRAM, Bilge DEMİRTAŞ
 9. Üç İnsan, Bir Olay, Üç Farklı Travmatik Deneyim Süreci
  Sayfalar 165 - 182
  Suna BAYRAM, Reyhan Nuray DUMAN, Bilge DEMİRTAŞ
 10. 'Notadan Senfoniye' Grup Terapisi
  Sayfalar 183 - 192
  Gülşen Nevin AKTAŞOĞLU
 11. Hücum Tedavisi Sürecinin Engelli Çocuğa Sahip Bireylerin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 193 - 203
  Ayşe Devrim MASALCI BURÇAK
 12. Hücum Terapisi Sürecine Çözüm Odaklı Yaklaşım’ın Entegrasyonu: Vakalar Üzerinden Nitel Bir Analiz
  Sayfalar 204 - 220
  Hacer ULAŞAN
 13. Oda Dışından Narsisist
  Sayfalar 221 - 232
  Ahmet ÇORAK
Makale Gönder
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 1. Sayı

Takdim…

Değerli Dostlar…

Yayın hayatına yeni başlayan “Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi” 1. Sayısı ile karşınızdayız. Elbette sizler de merak ediyorsunuz. Bu kadar çok yayının olduğu bir dünyada ve ülkemizde böyle bir süreli yayına gerçekten ihtiyaç var mıydı? Genelde bilim dünyası, daha da özelinde beşeri bilimler (Psikoloji, davranış bilimleri, sosyoloji vb.) gelişimlerini disiplinli devam eden süreli yayınlara borçludurlar. Bilim insanları yaptıkları çalışmaları bu süreli yayınlarda yayınlamışlar ve bilim dünyasının dikkatine sunmuşlardır.

Bilim; inşası devam eden binanın üzerine her gün konulan yeni bir tuğla taşı gibi, ufak ufak gayret ve çalışmalarla inşa edilmiştir. Bilim; insanlığın ortak malıdır ve mirasıdır. İnsan aklının ortak ürünüdür.

Biz de ilgi duyduğumuz psikoloji, sinir bilimi, gelişimsel psikoloji, davranış bilimleri, felsefe, sosyoloji, psikopatoloji ve psikoterapi alanlarında bir tartışma ortamı yaratmak istedik. Dergimizin özellikle varlık nedeni psikoterapi araştırmalarıdır. Psikoterapi birçok sosyal ve beşeri bilimlerden ortaya çıkmış ve de doğa bilimlerinden de veriler alan, bu verileri bir disiplin içerisinde değerlendiren ve sonuçta yaslandığı bir felsefi arka plan ile belirli amaçlara doğru yönelen uygulama, teknik ve stratejileridir.

İnsanın fizyolojik tepkilerini, düşünce, duygu ve davranışlarının nedenselliğini anlamaya çalışan, normal ile anormal kavramlarının sınırını biyopsikososyal model içerisinde ortaya koymaya çalışan tüm gayret ve üretimler dergimizin ilgi alanındadır.

Bu çerçevede; insan zihninin gelişim evreleri, bilinç, kimlik, kişilik, duyu, algı, hafıza, zeka, tepki, örüntü, tema, kalıp, şema, düşünce, duygu, davranış, zamansal süreklilik (geçmiş bugün ve gelecek), öznellik, bağlamsallık, döngüsellik, fraktal yapı, alan ve kaos çalışmaları temel konularımızdır.

Psikoterapi; patolojik olanı düzeltme iddiasında bulunan disiplinlerin ortak adıdır. Bugün literatürde 400 civarında tanımlanmış psikoterapi yaklaşımından bahsedilmektedir. Psikoterapilerin 100 yıllık modern tarihine baktığımızda davranışçılık ve dinamik kuramlarla başlayan çekişme yüzlerce karmaşık bir psikoterapi yelpazesini ortaya koymuştur.

Bugün psikoterapiler son 40 yıldır bütüncül bir paradigmaya evrilmiş, psikoterapi savaşlarından ziyade “Komşu komşunun külüne muhtaçdır” anlayışı ile bilimsel bulguların birleştirilmesi ve ortak hareket geliştirilmesi yoluyla yeni bir yola girmiştir.

Uluslararası Bütüncül Psikoterapi Birliği (www.sepiweb.org) ve Amerikan Psikoloji Birliğinin yayınlarından biri olan SEPİ dergisi iş birliği içerisinde olduğumuz kardeş kuruluşlardır. Felsefi ve bilimsel yaklaşımları ortak olup strateji bütünlüğümüz söz konusudur.

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi uzun yıllardır hazırlığını yaptığımız çalışmaların nihai bir ürünüdür. 1994 yılında İstanbul da bir araya gelen bir grup genç araştırmacı, uygulayıcı ve yazar ile yapmaya çalıştığımız psikoterapi dergisi ihtiyacı yaklaşık 25 yıl sonra bugün meyvelerini vermiş ve bu şekilde nihayetlenmiştir.

Dergimizin Türkiye’deki amacı; psikoterapi ile ilgili disiplinlerde çalışan, klinisyen, araştırmacı ve akademisyenlerin üretimlerinin değerlendirileceği, tartışma ortamının yaratılacağı ve dünya ile paralel bir şekilde entegrasyona katkı vermeyi planlayan bir hedefe ulaşmaktır. Dünyadaki yerini ise, derginin çok dilli yayın hayatına devam edeceği, impact faktörü yüksek, Bütüncül Psikoterapi Çalışmalarının ağırlıklı olacağı önemli dergilerinden biri haline getirmektir.

 Bu çalışmalarda bizleri yalnız bırakmayacağınızı umar, hepinize saygı ve sevgilerimi iletirim..

 

Tahir Özakkaş, MD., PhD

TBPD Baş Editörü

Psikoterapi Enstitüsü