Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-1859 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://editor.ankara.edu.tr/index.php/bankavesigorta/index

Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi (BSAD) / Journal of Banking and Insurance Review (JBIR)

Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu tarafından yılda iki kez yayınlanan elektronik hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul edilmektedir.

BSAD bir ihtisas dergisidir. BSAD Türkiye'de ve dünya'da bankacılığı ve sigortacılığı kapsar. Dergi kapsamı dahilindeki özgün araştırmaları ve kitap tanıtımlarını yayınlar. Özel sayılar da yayınlanabilir.

Ayrıca ikincil olarak ilgili kişiler, yayın ve editörler kurulunca, mutabakatla 10 Mayıs 2017 tarihinde bankacılık ve sigortacılık sahası ile dolaylı alakalı konuların da (altın, altın hesapları, altın piyasası, döviz, döviz hesapları, döviz piyasası, kur hareketleri, faiz oranları, bankaların iştirakleri, sermaye piyasası, bankaların ve sigorta şirketlerinin aktif ve pasifini oluşturan kalemler, merkez bankalarının bilanço kalemleri ile ödemeler bilançosu kalemleri) gerek ve uygun görülürse değerlendirmeye alınması kararlaştırılmıştır. Anılan öncelikli saha ve dolaylı alakalı konularda kuram ve uygulamalar ile kitap tanıtımları yayımlanır.

Yayın Sahibinin Adı: Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu adına Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN

Baş Editör: Asuman TURANBOY, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi)

Editör Yardımcıları: Ali BAŞARAN, Dr. Öğr. Üyesi (Karabük Üniversitesi), İlker ÖZDEMİR, Doç. Dr. (Çukurova Üniversitesi), Murat ÖZBOLAT, Okt. (Ankara Üniversitesi), Mustafa Cumhur AKBULUT, Öğr. Gör. Dr. (Ankara Üniversitesi)

Sorumlu Yazı işleri Müdürü: Sabri Serkan KIZILSU, Öğr. Gör. (Ankara Üniversitesi)

Yayın İdare Merkezi Adresi: Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Milli Egemenlik Cad. No:206 06730 Beypazarı/Ankara e-posta: editor.bsad@gmail.com basaran@ankara.edu.tr

Yayın İdare Merkezi Telefonu: 0 312 763 30 22 Belgeç: 0 312 763 30 20

Yayın Türü: Süreli dergi

Elektronik Yayın Türü: HTTP, tam erişime açık

Yayın Sıklığı: 6 ayda bir

Yayın Dilleri: Türkçe, İngilizce

Yayın Kurulu Üyeleri

Asuman TURANBOY, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi)

Alper ÖZER, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi)

Çınar ÖZEN, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi)

Korkut ÖZKORKUT, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi)

Mükerrem Bahar BAŞKIR, Dr. Öğr. Üyesi (Bartın Üniversitesi)

Danışma Kurulu Üyeleri

Çiğdem TOPÇU GÜLÖKSÜZ, Dr. Öğr. Üyesi (Bartın Üniversitesi)

Erişah ARICAN, Prof. Dr. (Marmara Üniversitesi)

İlkay SAVCI, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi)

Güler ARAS, Prof. Dr. (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Hakan TAŞDEMİR, Prof. Dr. (Gazi Üniversitesi)

Halis Yunus ERSÖZ, Prof. Dr. (İstanbul Üniversitesi)

Mehmet Baha KARAN, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)

Metin Kamil ERCAN, Prof. Dr. (Gazi Üniversitesi)

Mithat Zeki DİNÇER, Prof. Dr. (İstanbul Üniversitesi)

Mehmet Fatih TAYFUR, Prof. Dr. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Mustafa ÇAKIR, Dr. Öğr. Üyesi (Kocaeli Üniversitesi)

Nail ÖZTAŞ, Prof. Dr. (Gazi Üniversitesi)

Pelin TOKTAŞ, Öğr. Gör. Dr. (Başkent Üniversitesi)

Rauf ARIKAN, Prof. Dr. (Gazi Üniversitesi)

Targan ÜNAL, Prof. Dr. (İstanbul Üniversitesi)


Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO

Telif Hakkı©Ankara Üniversitesi

ISSN: 1309-1859 http://editor.ankara.edu.tr/index.php/bankavesigorta

E-posta: editor.bsad@gmail.com basaran@ankara@edu.tr

Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi

ISSN 1309-1859 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://editor.ankara.edu.tr/index.php/bankavesigorta/index
Kapak Resmi

5.445

12.810

Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi (BSAD) / Journal of Banking and Insurance Review (JBIR)

Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu tarafından yılda iki kez yayınlanan elektronik hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul edilmektedir.

BSAD bir ihtisas dergisidir. BSAD Türkiye'de ve dünya'da bankacılığı ve sigortacılığı kapsar. Dergi kapsamı dahilindeki özgün araştırmaları ve kitap tanıtımlarını yayınlar. Özel sayılar da yayınlanabilir.

Ayrıca ikincil olarak ilgili kişiler, yayın ve editörler kurulunca, mutabakatla 10 Mayıs 2017 tarihinde bankacılık ve sigortacılık sahası ile dolaylı alakalı konuların da (altın, altın hesapları, altın piyasası, döviz, döviz hesapları, döviz piyasası, kur hareketleri, faiz oranları, bankaların iştirakleri, sermaye piyasası, bankaların ve sigorta şirketlerinin aktif ve pasifini oluşturan kalemler, merkez bankalarının bilanço kalemleri ile ödemeler bilançosu kalemleri) gerek ve uygun görülürse değerlendirmeye alınması kararlaştırılmıştır. Anılan öncelikli saha ve dolaylı alakalı konularda kuram ve uygulamalar ile kitap tanıtımları yayımlanır.

Yayın Sahibinin Adı: Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu adına Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN

Baş Editör: Asuman TURANBOY, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi)

Editör Yardımcıları: Ali BAŞARAN, Dr. Öğr. Üyesi (Karabük Üniversitesi), İlker ÖZDEMİR, Doç. Dr. (Çukurova Üniversitesi), Murat ÖZBOLAT, Okt. (Ankara Üniversitesi), Mustafa Cumhur AKBULUT, Öğr. Gör. Dr. (Ankara Üniversitesi)

Sorumlu Yazı işleri Müdürü: Sabri Serkan KIZILSU, Öğr. Gör. (Ankara Üniversitesi)

Yayın İdare Merkezi Adresi: Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Milli Egemenlik Cad. No:206 06730 Beypazarı/Ankara e-posta: editor.bsad@gmail.com basaran@ankara.edu.tr

Yayın İdare Merkezi Telefonu: 0 312 763 30 22 Belgeç: 0 312 763 30 20

Yayın Türü: Süreli dergi

Elektronik Yayın Türü: HTTP, tam erişime açık

Yayın Sıklığı: 6 ayda bir

Yayın Dilleri: Türkçe, İngilizce

Yayın Kurulu Üyeleri

Asuman TURANBOY, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi)

Alper ÖZER, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi)

Çınar ÖZEN, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi)

Korkut ÖZKORKUT, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi)

Mükerrem Bahar BAŞKIR, Dr. Öğr. Üyesi (Bartın Üniversitesi)

Danışma Kurulu Üyeleri

Çiğdem TOPÇU GÜLÖKSÜZ, Dr. Öğr. Üyesi (Bartın Üniversitesi)

Erişah ARICAN, Prof. Dr. (Marmara Üniversitesi)

İlkay SAVCI, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi)

Güler ARAS, Prof. Dr. (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Hakan TAŞDEMİR, Prof. Dr. (Gazi Üniversitesi)

Halis Yunus ERSÖZ, Prof. Dr. (İstanbul Üniversitesi)

Mehmet Baha KARAN, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi)

Metin Kamil ERCAN, Prof. Dr. (Gazi Üniversitesi)

Mithat Zeki DİNÇER, Prof. Dr. (İstanbul Üniversitesi)

Mehmet Fatih TAYFUR, Prof. Dr. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Mustafa ÇAKIR, Dr. Öğr. Üyesi (Kocaeli Üniversitesi)

Nail ÖZTAŞ, Prof. Dr. (Gazi Üniversitesi)

Pelin TOKTAŞ, Öğr. Gör. Dr. (Başkent Üniversitesi)

Rauf ARIKAN, Prof. Dr. (Gazi Üniversitesi)

Targan ÜNAL, Prof. Dr. (İstanbul Üniversitesi)


Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO

Telif Hakkı©Ankara Üniversitesi

ISSN: 1309-1859 http://editor.ankara.edu.tr/index.php/bankavesigorta

E-posta: editor.bsad@gmail.com basaran@ankara@edu.tr