Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-8494 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |

Balkan Journal of Social Sciences is a peer-reviewed international journal published twice a year (January and July). The journal encourages interdisciplinary and comparative research, critical scholarship and a diversity of perspectives on social sciences. It serves as a forum for review and discussion based on the past and present theoretical or policy-relevant studies, preferably in the Balkan region.    

You may reach to information about Editorial, Advisory, and Scientific Boards, via the links "About the Journal" and then "Journal History".

 

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan (Ocak ve Temmuz), hakemli bir uluslararası dergidir. Dergi sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Balkan coğrafyası başta olmak üzere hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. 

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-8494 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi

11.081

25.104

Balkan Journal of Social Sciences is a peer-reviewed international journal published twice a year (January and July). The journal encourages interdisciplinary and comparative research, critical scholarship and a diversity of perspectives on social sciences. It serves as a forum for review and discussion based on the past and present theoretical or policy-relevant studies, preferably in the Balkan region.    

You may reach to information about Editorial, Advisory, and Scientific Boards, via the links "About the Journal" and then "Journal History".

 

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan (Ocak ve Temmuz), hakemli bir uluslararası dergidir. Dergi sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Balkan coğrafyası başta olmak üzere hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. 

Cilt 7 - Sayı 14 - Tem 2018
 1. Jenerik-İçerik Temmuz 2018
  Sayfalar 1 - 1
  Ensar NİŞANCI
 2. AVRUPA MERKEZ BANKASI’NIN PARA POLİTİKASI: FİYAT İSTİKRARININ NİCELİKSEL TANIMI VE İKİ SÜTUNLU ANALİZ YAKLAŞIMI
  Sayfalar 1 - 13
  Zeki Akbakay
 3. BAĞIMSIZ KADIN DİREKTÖRLER PROJESİ: 2013-2015 RAPORLARI ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 14 - 29
  İrem Ece Akpınar
 4. İMALAT VE HİZMET FİRMALARININ YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE İLGİLİ ALGI VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 30 - 50
  Abdulvahap Baydaş, Halim Tatlı
 5. OSMANLI DÖNEMİ ULAŞIMINDA RAYLI SİSTEMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME:İSTANBUL TRAMVAY ÖRNEĞİ
  Sayfalar 51 - 59
  Büşra Karataşer, Salih Öztürk
 6. KARDEMİR A.Ş. ÇALIŞANLARININ ÖRGÜT SAĞLIĞI ALGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 60 - 79
  Ozan Büyükyılmaz, Engin Yurdasever, Kamil Horuzoğlu
 7. TİTO SONRASI DÖNEMDEKİ EKONOMİK SORUNLARIN YUGOSLAVYA’NIN PARÇALANMASINA ETKİLERİ
  Sayfalar 80 - 98
  Mehmet Turan Çağlar
 8. ALMAN EKONOMİK HEGEMONYASINI AVRUPA BİRLİĞİ İÇERİSİNDE KONUMLANDIRMA: KAVRAMSAL VE TARİHSEL BİR İNCELEME
  Sayfalar 99 - 108
  Esra Çengel, Sefa Mertek
 9. ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ADİL SAVAŞ TEORİSİ: ST. THOMAS AQUİNAS’IN ADİL SAVAŞ MODELİNİN DÖRDÜNCÜ HAÇLI SEFERİ’NE UYGULANMASI
  Sayfalar 109 - 120
  Melih Dinçer
 10. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE RİSK KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 121 - 135
  Murat Görmen
 11. KÜRESELLEŞMENİN BİR YANSIMASI OLARAK BATI KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA TELEVİZYON DİZİLERİ
  Sayfalar 136 - 147
  Hicran Özlem Ilgın, Hakan Uruç
 12. KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA BELEDİYE BİRLİKLERİNİN ROLÜ: KOCA YUSUF PROJESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 148 - 164
  Burak Koçak, Hüseyin Can
 13. YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 165 - 170
  Eymen Namazcı
 14. Döviz Kuru Oynaklığı ve Borsa Endeks Oynaklığı Arasındaki Asimetrik İlişki
  Sayfalar 171 - 187
  Nebiye Yamak, Fatma Kolcu, Filiz Köyel
 15. YEREL YÖNETİMLERDE GİZLİ MÜŞTERİ ARAŞTIRMALARININ KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 188 - 197
  Burcu İnci, Seda Hilmiye Bostancı
 16. TÜRKİYE’DE MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL YÖNETİM İLİŞKİSİNDE SOSYAL POLİTİKALAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME: KADIKÖY BELEDİYESİ VE ESENLER BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 198 - 217
  Hülya Küçük
 17. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 218 - 233
  Hande Çalışkan, Emrah İsmail Çevik
 18. DÜYUN-U UMUMİYE VE OSMANLI DIŞ BORÇ TARİHİ GENEL BİR BAKIŞ
  Sayfalar 234 - 249
  Engin Can Çetin