Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-8494 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |

Balkan Journal of Social Sciences is a peer-reviewed international journal published twice a year (January and July). The journal encourages interdisciplinary and comparative research, critical scholarship and a diversity of perspectives on social sciences. It serves as a forum for review and discussion based on the past and present theoretical or policy-relevant studies, preferably in the Balkan region.    

You may reach to information about Editorial, Advisory, and Scientific Boards, via the links "About the Journal" and then "Journal History".

 

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan (Ocak ve Temmuz), hakemli bir uluslararası dergidir. Dergi sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Balkan coğrafyası başta olmak üzere hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. 

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-8494 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi

6.482

9.956

Balkan Journal of Social Sciences is a peer-reviewed international journal published twice a year (January and July). The journal encourages interdisciplinary and comparative research, critical scholarship and a diversity of perspectives on social sciences. It serves as a forum for review and discussion based on the past and present theoretical or policy-relevant studies, preferably in the Balkan region.    

You may reach to information about Editorial, Advisory, and Scientific Boards, via the links "About the Journal" and then "Journal History".

 

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan (Ocak ve Temmuz), hakemli bir uluslararası dergidir. Dergi sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Balkan coğrafyası başta olmak üzere hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. 

Ocak 2018 Sayısı Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 13 - Oca 2018
 1. EXTERNAL POWER OF THE EU: THE POLITICAL ECONOMY OF NEIGHBORHOOD POLICY
  Sayfalar 1 - 10
  Hakan Cavlak
 2. TÜRK MACAR DOSTLUK ANTLAŞMASI (18 ARALIK 1923) & TÜRK MACAR POLİTİK İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 11 - 25
  Ali Sarıkaya
 3. EKONOMİK BÜYÜME, FİNANSAL GELİŞME, ENERJİ TÜKETİMİ VE DIŞ TİCARETİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR NEDENSELLİK ANALİZİ (1960-2013)
  Sayfalar 26 - 43
  buket kırcı, Murat ÇETİN, Selin Saygın, Yonca Alaşahan
 4. POTENTIAL LEGAL PITFALLS FOR THE INTERNATIONAL COMPANY: NAVIGATING WORK LEAVE LAWS IN THE USA AND HUNGARY
  Sayfalar 44 - 56
  Carol Daugherty Rasnic, Tamas Gyulavari
 5. BAĞIMSIZLIK SÜRECİNDE AZERBAYCAN VE HAZİRAN DARBESİNİN DIŞ POLİTİKAYA ETKİLERİ
  Sayfalar 57 - 71
  irfan sancak
 6. 1980 SONRASI HÜKÜMET PROGRAMLARINDA TÜRKİYE’NİN DEĞİŞEN ENERJİ POLİTİKALARI
  Sayfalar 72 - 82
  MUSTAFA OZAN ŞAHİN, Sevil Şahin
 7. TEMİZ ENERJİ KAPSAMINDA TR83 BÖLGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 83 - 105
  ilhan EROĞLU, M.Necati ÇOBAN, Nalan KANGAL
 8. CARİ AÇIK SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE’NİN ENERJİ AÇIĞI VE GELECEĞE İLİŞKİN ÖNERİLER
  Sayfalar 106 - 118
  ilhan EROĞLU, Yakup ÇİDEM, Fatih YETER
 9. BIST 30 ENDEKSİNDE PORTFÖY SEÇİMİ İÇİN YENİ BİR KISMİ HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI
  Sayfalar 119 - 134
  Mehmet Aksaraylı, Osman Pala
 10. THE BALFOUR DECLARATION
  Sayfalar 134 - 143
  Müzehher Yamaç, Hazel CARTMILL
 11. HÜZÜN TURİZMİ VE GELİBOLU TARİHİ ALAN BÖLGESİNDE YAŞAYAN YEREL HALK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLE MODELLENMESİ
  Sayfalar 144 - 153
  Nilay KÖLEOĞLU
 12. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET UYGULAMALARI: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ÖZELİNDE
  Sayfalar 154 - 170
  Assiye AKA, Avni Akın ÜRÜNAL
 13. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANININ GELİŞİM ÇİZGİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI (1965-2015)
  Sayfalar 171 - 178
  Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı
 14. AHP TEMELLİ TOPSİS YÖNTEMİ İLE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PERSONEL SEÇİMİ
  Sayfalar 179 - 187
  Ebru Tarcan İçigen, Emre İpekçi Çetin
 15. SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 188 - 198
  selen çoltu, SALİH ÖZTÜRK
 16. İslam Ekonomisinde Üretim Faktörleri ve Fiyatlandırma Sistemi
  Sayfalar 199 - 218
  Dr. Ahmet Efe