RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE DIŞI HARCAMA SIZINTILARININ TESPİTİ VE İKTİSADİ SONUÇLARI

Önder Dilek [1] , Uğur Mirasedoğlu [2] , Kezban Ayran Cihan [3] , Akif Ziya Bayrak [4]

277 193

Üniversiteler kurulmuş oldukları kentler için önemli gelir kaynaklarıdır. Öğrenci harcamaları kentteki pek çok ekonomik aktörün ana gelir kaynağını oluşturmaktadır ve bu gelir çarpan etkisiyle artarak tüm kente yayılmaktadır. Ancak üniversite öğrencilerinin harcamalarının ne kadarlık bölümünü öğrenim gördükleri kentte gerçekleştirdikleri önemli bir soru işaretidir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri kent dışında harcama gerçekleştirmeleri sonucunda bu harcamalar kent ekonomisi dışına sızacaktır ve öğrencilerin kente katkıları azalacaktır.

 

Çalışmamızda Rize ili Fındıklı ilçesinde öğrenim gören öğrencilerin harcamalarının ne kadarlık bölümünün ilçe dışına sızdığı araştırılmıştır. Böylelikle ilçe ekonomisinin yıllık kaybının belirlenmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda ilçe dışına sızan harcama kalemlerinin ağırlıkları belirlenerek ilçede politika yapıcılara bu kayıpların önlenmesi için yatırım önerileri geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Kent Ekonomisi, Öğrenci Harcamaları, Harcama Sızıntıları
 • Acaroğlu H., Kartal, Z. ve Güllü M. (2017). “Üniversitelerin Bölgesel Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi Üzerine Bir Araştırma”, Anadolu International Conference in Economics V, May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey
 • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ. ve Dulupçu, M. A. (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003-2009 Yılları Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 22, ss: 165-178.
 • Aydın, A. vd. (2015). “Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Bandırma Ekonomisine Katkılarının Hesaplanması: 2014 Yılı Örneği”, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bandırma 2015
 • Berdahl, R. M., Cohon, J. L., Simmons, R. J., Sexton, J. ve Berlowitz, L. C. (2011). The University and The City. Bulletin of The American Academy, 4-18
 • Çayın, M. ve Özer, H. (2015). “Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı Muş Alparslan Üniversitesi Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:30, Sayı:2
 • Gültekin, N., Çelik, A. ve Nas, Z. (2008). “Üniversitelerin Kuruldukları Kente Katkıları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı:24, 264-269
 • Gündüz, A. Y. (2006). “Bölgesel Kalkınma Politikası”, Ekin Kitabevi Yayınları, Birinci Baskı, Bursa
 • Öztürk,S., Torun, İ., Özkök, Y. (2011). “Anadolu’da kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:8, Sayı:16
 • Phelps, R. P. (1998). The Effect of University Host Community Size on State Growth. Economics of Education Review, Cilt:17, Sayı: 2, 149-158
 • Sen, A., (2011). LocalİncomeandEmploymentİmpact of Universities: The Case of IzmirUniversity of Economics, Journal of AppliedEconomicsand Business Research (JAEBR), Sayı: 1, ss: 25-42
 • Tarı, R. ve Pehlivanoğlu, F. (2007). “Kocaeli İlinde Tüketici Davranışlarının Gelir-Harcama Grupları İlişkisi Açısından Analizi (Tüketim Harcamaları Profili)”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 13, Sayı: 1, ss:192-210.
 • Tösten, R., Anık, S. ve Kayan, M. S. (2016). “Siirt Üniversitesi Öğrenci Profili Ve Harcama Analizi”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:6-7, ss:41-58
 • Unur, K. (2004). “Turizmin Ekonomik Etkilerinin Ölçülmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:4
 • Yayar, R., Karanfil, N:, Şeker, H. (2017). “The Econometric Analysis of Student Expenditures: A Case Study of Amasya Univesity”, Business and Economics Research Journal, Cilt: 8, Sayı: 2, ss: 167-181
Konular Planlama ve Gelişim
Dergi Bölümü AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Yazarlar

Yazar: Önder Dilek
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Uğur Mirasedoğlu
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Kezban Ayran Cihan
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Akif Ziya Bayrak
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bsbd324050, journal = {Balkan Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-8494}, address = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {95 - 113}, doi = {}, title = {RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE DIŞI HARCAMA SIZINTILARININ TESPİTİ VE İKTİSADİ SONUÇLARI}, key = {cite}, author = {Dilek, Önder and Mirasedoğlu, Uğur and Ayran Cihan, Kezban and Bayrak, Akif Ziya} }
APA Dilek, Ö , Mirasedoğlu, U , Ayran Cihan, K , Bayrak, A . (). RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE DIŞI HARCAMA SIZINTILARININ TESPİTİ VE İKTİSADİ SONUÇLARI. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), 95-113. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bsbd/issue/30965/324050
MLA Dilek, Ö , Mirasedoğlu, U , Ayran Cihan, K , Bayrak, A . "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE DIŞI HARCAMA SIZINTILARININ TESPİTİ VE İKTİSADİ SONUÇLARI". Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 6 (): 95-113 <http://dergipark.gov.tr/bsbd/issue/30965/324050>
Chicago Dilek, Ö , Mirasedoğlu, U , Ayran Cihan, K , Bayrak, A . "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE DIŞI HARCAMA SIZINTILARININ TESPİTİ VE İKTİSADİ SONUÇLARI". Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 6 (): 95-113
RIS TY - JOUR T1 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE DIŞI HARCAMA SIZINTILARININ TESPİTİ VE İKTİSADİ SONUÇLARI AU - Önder Dilek , Uğur Mirasedoğlu , Kezban Ayran Cihan , Akif Ziya Bayrak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Balkan Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 113 VL - 6 IS - 12 SN - 2146-8494- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Balkan Sosyal Bilimler Dergisi RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE DIŞI HARCAMA SIZINTILARININ TESPİTİ VE İKTİSADİ SONUÇLARI %A Önder Dilek , Uğur Mirasedoğlu , Kezban Ayran Cihan , Akif Ziya Bayrak %T RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE DIŞI HARCAMA SIZINTILARININ TESPİTİ VE İKTİSADİ SONUÇLARI %D 2018 %J Balkan Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-8494- %V 6 %N 12 %R %U
ISNAD Dilek, Önder , Mirasedoğlu, Uğur , Ayran Cihan, Kezban , Bayrak, Akif Ziya . "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE DIŞI HARCAMA SIZINTILARININ TESPİTİ VE İKTİSADİ SONUÇLARI". Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 12 95-113.