Kapak Resmi
6.303     |     8.139
Arşiv
http://dergipark.gov.tr/bseusbed


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz sosyal bilimler alanına dair her türlü makale ve kitap incelemelerine açıktır. Dergimizin tarandığı indeksler; Asos IndexAcademicKeys Index, ResearchBib Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific World Index, Scientific Indexing Service, Google Scholar, Journal Factor, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), CiteFactor.

 

Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Sciences Institute is a refereed journal that published biannually (June - December) since 2016. Our journal is open to all kinds of articles and book reviews on the study of social sciences. Indices; Asos IndexAcademicKeys Index, ResearchBib Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific World Index, Scientific Indexing ServiceGoogle ScholarJournal FactorDRJI (Directory of Research Journals Indexing), CiteFactor.

 

MAKALE ÇAĞRISI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Aralık 2017 sayısı için sosyal bilimler alanındaki her türlü makale ve kitap tanıtım/inceleme çalışmalarınızı 31 Ekim 2017 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/bseusbed üzerinden gönderebilirsiniz. Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde hazırlanmış sosyal bilimler alanındaki akademik çalışmalar kabul edilecektir.

CALL FOR PAPERS

Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Science Institute has started to accept your articles and book reviews/presentations submissions for the December 2017 issue. You can send your articles and book reviews/presantations on the study of social sciences via http://dergipark.gov.tr/bseusbed until October 31, 2017. Academic studies on the study of social sciences prepared in three languages (Turkish, English and Russian), will be accepted.


UYARI!!!

Dergimize gönderilecek makale ve kitap tanıtımı/inceleme çalışmaları için yazarlarımızın uyması gereken asgari esaslar Yazar Rehberinde belirtilmiş olup Yazar Rehberinde belirtilen esaslara uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Bildirilerden türetilen makaleler makale ilk sayfasında mutlaka belirtilmelidir.