Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2548-088X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/bseusbed

MAKALE ÇAĞRISI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Aralık 2018 sayısı için sosyal bilimler alanındaki her türlü makale ve kitap tanıtım/inceleme çalışmalarınızı 31 Ekim 2018 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/bseusbed üzerinden gönderebilirsiniz. Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde hazırlanmış sosyal bilimler alanındaki akademik çalışmalar kabul edilecektir.

UYARI!!!

Dergimize göndereceğiniz yazılarınızda YAZAR REHBERİ esas alınmalıdır. Yapılan ön kontrol aşamasında gönderi dosyasında yazar rehberimize uyulmadığı tespit edilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

*Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Bildirilerden türetilen makaleler makale ilk sayfasında mutlaka belirtilmelidir.

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz sosyal bilimler alanına dair her türlü makale ve kitap incelemelerine açıktır. Dergimizin tarandığı indeksler; Asos Index, AcademicKeys Index, ResearchBib Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific World Index, Scientific Indexing Service, Google Scholar, Journal Factor, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), CiteFactor, Infobase Index ve Sparc Indexing.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2548-088X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/bseusbed
Kapak Resmi

17.793

54.679

MAKALE ÇAĞRISI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Aralık 2018 sayısı için sosyal bilimler alanındaki her türlü makale ve kitap tanıtım/inceleme çalışmalarınızı 31 Ekim 2018 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/bseusbed üzerinden gönderebilirsiniz. Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde hazırlanmış sosyal bilimler alanındaki akademik çalışmalar kabul edilecektir.

UYARI!!!

Dergimize göndereceğiniz yazılarınızda YAZAR REHBERİ esas alınmalıdır. Yapılan ön kontrol aşamasında gönderi dosyasında yazar rehberimize uyulmadığı tespit edilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

*Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Bildirilerden türetilen makaleler makale ilk sayfasında mutlaka belirtilmelidir.

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz sosyal bilimler alanına dair her türlü makale ve kitap incelemelerine açıktır. Dergimizin tarandığı indeksler; Asos Index, AcademicKeys Index, ResearchBib Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific World Index, Scientific Indexing Service, Google Scholar, Journal Factor, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), CiteFactor, Infobase Index ve Sparc Indexing.

Cilt 3 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Araçsal ve İnşacı Yaklaşımlarla Roman Etnik Kimliği
  Sayfalar 1 - 18
  Gizem PARSOVA
 2. Tunus'ta İstikrarın Formülü: Üç Sacayağı
  Sayfalar 19 - 38
  Yusuf YAMAN
 3. Osmanlı'dan Günümüze İzmir Mahallelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısının Mekana Yansımaları
  Sayfalar 39 - 55
  Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA, Neslihan KARATAŞ ÜNVERDİ
 4. An Extensive Review Of Literature On Teaching Vocabulary Through Mobile Applications
  Sayfalar 56 - 91
  Özgür ÇELİK, Fatih YAVUZ
 5. Suat Özkan’ın Bakış Açısından Yaşlılık Olgusu
  Sayfalar 92 - 109
  Uğur Keskin
 6. Isparta İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Motivasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 110 - 126
  Sinan TARSUSLU
 7. Kırsal Kesimde Yaşayan Evli Kadınların Aile İşlevlerinin Evlilik Uyumuna Etkisi
  Sayfalar 127 - 140
  Pınar TELLİOĞLU, Hacı ÖZDEMİR
 8. Psikolojik Yıldırma ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Önyargının Aracılık Rolü
  Sayfalar 141 - 161
  Ali BALTACI
 9. EBÛ HAYYÂN’IN el-BAHRU’L-MUHÎT TEFSİRİNDE TEŞBİH SANATI
  Sayfalar 162 - 178
  Halil İbrahim KOCABIYIK
 10. Kuramsal Bir Gelenek Olarak Tarihsel Kurumsalcılık ve Uluslararası İlişkiler
  Sayfalar 179 - 199
  Fatih DEMİRCİOĞLU
 11. The Relationship Between Organizational Silence and Allen-Meyer Organizational Commitment Model: A Research In The Health Sector In Turkey
  Sayfalar 200 - 213
  Erdoğan KORKMAZ
 12. XVI. Yüzyılda İstanbul'daki Halveti Tekkelerinde Mekansal İşleyiş: Tekkelerin Mensup Oldukları Külliye İçindeki Diğer Birimlerle İlişkileri
  Sayfalar 214 - 239
  Ayşe Bölükbaşı