Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2548-088X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/bseusbed

MAKALE ÇAĞRISI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Aralık 2018 sayısı için sosyal bilimler alanındaki her türlü makale ve kitap tanıtım/inceleme çalışmalarınızı 31 Ekim 2018 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/bseusbed üzerinden gönderebilirsiniz. Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde hazırlanmış sosyal bilimler alanındaki akademik çalışmalar kabul edilecektir.

UYARI!!!

Dergimize göndereceğiniz yazılarınızda YAZAR REHBERİ esas alınmalıdır. Yapılan ön kontrol aşamasında gönderi dosyasında yazar rehberimize uyulmadığı tespit edilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

*Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Bildirilerden türetilen makaleler makale ilk sayfasında mutlaka belirtilmelidir.

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz sosyal bilimler alanına dair her türlü makale ve kitap incelemelerine açıktır. Dergimizin tarandığı indeksler; Asos Index, AcademicKeys Index, ResearchBib Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific World Index, Scientific Indexing Service, Google Scholar, Journal Factor, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), CiteFactor, Infobase Index ve Sparc Indexing.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2548-088X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/bseusbed
Kapak Resmi

12.381

27.025

MAKALE ÇAĞRISI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Aralık 2018 sayısı için sosyal bilimler alanındaki her türlü makale ve kitap tanıtım/inceleme çalışmalarınızı 31 Ekim 2018 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/bseusbed üzerinden gönderebilirsiniz. Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde hazırlanmış sosyal bilimler alanındaki akademik çalışmalar kabul edilecektir.

UYARI!!!

Dergimize göndereceğiniz yazılarınızda YAZAR REHBERİ esas alınmalıdır. Yapılan ön kontrol aşamasında gönderi dosyasında yazar rehberimize uyulmadığı tespit edilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

*Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Bildirilerden türetilen makaleler makale ilk sayfasında mutlaka belirtilmelidir.

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz sosyal bilimler alanına dair her türlü makale ve kitap incelemelerine açıktır. Dergimizin tarandığı indeksler; Asos Index, AcademicKeys Index, ResearchBib Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific World Index, Scientific Indexing Service, Google Scholar, Journal Factor, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), CiteFactor, Infobase Index ve Sparc Indexing.

Cilt 2 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Mecmûa-i Gazeliyyât-ı Türkî'ye Dair
  Sayfalar 350 - 365
  Hanım Yılmaz
 2. Türk İslam Edebiyatında Faziletnameler ve Mekke, Medine, Kudüs, Şam Üzerine Yazılmış Manzum Bir Faziletname
  Sayfalar 366 - 381
  kübra yılmaz
 3. Tersane-i Âmire’de Çalışan Zanaatkârlar
  Sayfalar 382 - 399
  Mustafa Gürbüz BEYDİZ
 4. İçtimai Gelenekler Açısından Selçuklularda Toy, Düğün Törenleri ve Gelenekleri (Sultan Alp Arslan Dönemi)
  Sayfalar 400 - 406
  AZİZ BAŞDİN
 5. İran Siyasetinde Dini Lider ve Cumhurbaşkanı İlişkileri: Hasan Ruhani’nin Birinci Dönemi Örneği
  Sayfalar 407 - 416
  Yasemin Konukcu, Alaeddin Yalçünkaya
 6. 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı’nın Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı Çerçevesinde Analizi
  Sayfalar 417 - 429
  vildan meydan
 7. Varoluş Felsefesi İle Suç Kavramına Bir Bakış
  Sayfalar 430 - 435
  Yasemin Şeyda Aktürk
 8. Hilâl Dergisi ve Dünya Siyasetine Bakışı
  Sayfalar 436 - 452
  Bulut Gürpınar
 9. Yerel Yönetimlerde Etkinlik ve Demokrasi Sorunsalı
  Sayfalar 453 - 463
  Öğretim Görevlisi Hatun Korkmaz
 10. Ülkeler Coğrafyası Dersleri İçin, Polonya ve Belarus’un Doğal Özellikleri
  Sayfalar 464 - 474
  Hakan ÖNAL, Selahi COŞKUN, Emin ATASOY
 11. Marka Deneyiminin Güven, Tatmin ve Bağlılığa Etkisi
  Sayfalar 475 - 492
  Yüksek Lisans Kamile ÇETİN
 12. Hegemonik Dünya Düzeninin Bir Aracı Olarak Uluslararası Para Fonu’nun Rolü: Türkiye’nin Neoliberal Dönüşümüne Gramsciyen/Coxyen Bir Yaklaşım
  Sayfalar 493 - 514
  Görkem Altınörs
 13. Yerli Turistlerin Satın Aldıkları Yurtdışı (Outgoing) Paket Turları Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 515 - 532
  Uğur CEYLAN, Ömer Zafer GÜVEN
 14. Kurumsal Yönetim Açısından Sosyal Sorumluluk ve Çevre Muhasebesinin İncelenmesi
  Sayfalar 533 - 545
  Mustafa ARI, Gökhan BAYRAM
 15. Nietzsche’nin Adalet Anlayışı
  Sayfalar 546 - 557
  Yalçın Çetin
 16. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fen Okuryazarlığına İlişkin Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 558 - 567
  Ömer TAHAN, Zeynep UÇAR
 17. Gençlerin Ahşap Hakkındaki Algıları
  Sayfalar 568 - 609
  İlker USTA
 18. Divan Şiirinde verem
  Sayfalar 610 - 618
  Fatih Sona
 19. Türk Sinemasında Göç Temalı İstanbul Filmleri Üzerinden Kentlerdeki Mekânsal ve Toplumsal Değişimlerin İncelenmesi
  Sayfalar 619 - 636
  Doç.Dr. Hayat Zengin Çelik, Arş.Gör. senem tezcan
 20. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Finansal Performans: BİST’te İşlem Gören Şirketler İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Sayfalar 637 - 648
  Öğretim Görevlisi MURAT DÜZER, Prof.Dr. Saime ÖNCE
 21. İstifhâm Edatları
  Sayfalar 649 - 663
  Halil İbrahim KOCABIYIK
 22. Demokrat Parti Dış Politikasına Akis Dergisi’nin Yaklaşımı (1954-1958)
  Sayfalar 664 - 679
  Dr. UĞUR MATİÇ
 23. Kooperatifçilik ve Ahi Birlikleri
  Sayfalar 680 - 689
  Nilufer Serinikli
 24. Altun Yaruk (Sekizinci Kitap)
  Sayfalar 690 - 691
  Ahmet KARAMAN
 25. Gottfried Wilhelm Leibniz Felsefesinde Bilgi teorisi ve Mantık
  Sayfalar 692 - 694
  Melike Oktay
 26. Haussmann’ın Paris’i İhya mı? İmha mı?
  Sayfalar 695 - 699
  Hatice Gökce