Amaç

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir.

Kar amacı gütmeyen ve bir devlet üniversitesi yayını olan dergimiz kuruluş amaçları ve sosyal sorumluluk politikaları kapsamında sosyal bilimler alanında sorunlarını çözme potansiyeline sahip nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kapsam

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz sosyal bilimler alanına dair makale ve kitap incelemelerine açıktır. Dergimizin tarandığı indeksler; Sobiad, Asos Index, AcademicKeys Index, ResearchBib Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific World Index, Scientific Indexing Service, Google Scholar, Journal Factor, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), CiteFactor, Infobase Index ve Sparc Indexing.