Danışma Kurulu

Prof. Dr.  Ahmet Çaycı (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr.  Ahmet Kalender (Konya Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr.  Ali Murat Yel (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr.  Atabey Kılıç (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr.  Aykut Ekinci (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Prof. Dr.  Canan Çetin (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr.  Dilek Takımcı (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr.  Erdal Karakaş (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Prof. Dr.  Ertan Efegil (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr.  Faruk Ataay (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr.  Fatma Sabiha Kutlar Oğuz (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr.  Fazlı Polat (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr.  Gencay Zavotçu (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr.  Gönen Dündar (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr.  Gülten Gümüştekin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr.  Hakan Taş (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr.  Hakkı Odabaş (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr.  Harun Demirkaya (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr.  Harun Tunçel (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Prof. Dr.  Hüseyin Şen (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr.  Hüsnü Ezber Bodur (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Prof. Dr.  İbrahim Halil Tuğluk (Adıyaman Üniversitesi)

Prof. Dr.  İbrahim Organ (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr.  İsmail Hakkı Aksoyak (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr.  Kubilay Aktulum (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr.  Kurtuluş Karamustafa (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr.  Lütfullah Türkmen (Uşak Üniversitesi)

Prof. Dr.  Mehmet Ali Çakmak (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr.  Mehmet Cahit Güran (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr.  Mehmet Saffet Sarıkaya (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr.  Mehtap Özdeğer (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr.  Metin Bozan (Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr.  Mevlüdiye Şimşek (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Prof. Dr.  Milay Köktürk (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr.  Muhlise Coşgun Ögeyik (Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr.  Mustafa Koç (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Prof. Dr.  Nurhan Zeynep Tosun (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr.  Selami Sezgin (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr.  Selim Özaraslan (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr.  Serpil Aytaç (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr.  Sevda Yapraklı (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr.  Süleyman Değirmen (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr.  Tahir Akgemci (Konya Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr.  Turgay Biçer (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr.  Ülkü Eliuz (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr.  Vasfi Haftacı (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr.  Vedat Çakır (Konya Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr.  Yaşar Semiz (Konya Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr.  Yusuf Alper (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr.  Yusuf Bayraktutan (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr.  Zeki Bayramoğlu (Konya Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr.  Ziya Avşar (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Hakem Rehberi

    Hakem Değerlendirme Süreci; Örnek Anlatım


Dergimizi Takip Edin
Creative Commons (CC)

İlgili resim