Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 156 - 171 2017-06-30

Presidential System and Its Applicability to Turkey
Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği

Hasan GÖNDER [1]

328 475

This study examines the change of the government system that has been discussed for many years in Turkey and the proposals of transition to the presidential system.

 

Compilation method for the study, and this issue of scientific books, articles, magazines, etc. materials used. Work consists of three sections. First, the emergence of the Presidential System, general characteristics, the pros and cons mentioned. Secondly, Latin American Countries was examined where president system implemented and had negative outcomes. Lastly, it discusses the government system in the Turkish constitution and the problems of Turkish parliamentarism. Besides, in that part of the study, applicability of that system in Turkey has been discussed.

 

As a result of the research, it is understood that the political stability problem in Turkey doesn’t result from the current government system. The case in point cannot be solved by the change of the government system and application of the presidential system in Turkey would lead to dangerous consequences.

Bu çalışma, Türkiye’de uzun yıllardır tartışılan hükümet sistemi değişikliği ve başkanlık sistemine geçiş önerilerini incelemektedir.

 

Çalışmanın yöntemi derleme olup, bu konuda bilimsel kitap, makale, dergi vb. materyaller kullanılmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde; başkanlık sisteminin doğuşu, genel özellikleri, avantajları ve dezavantajlarına değinilmiş, ikinci bölümde; başkanlık sisteminin uygulandığı ve başarısız sonuçlar verdiği Latin Amerika ülkeleri incelenmiş, son bölümde ise Türk anayasalarında yer alan hükümet sistemleri ile Türk parlamentarizminin sorunları ortaya konulmuştur. Ayrıca çalışmanın bu bölümünde, bu sistemin ülkemizde uygulanabilirliği üzerine değerlendirme yapılmıştır.

 

Yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye’de yaşanan siyasi istikrar sorununun mevcut hükümet sisteminden kaynaklanmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu sorunun hükümet sistemi değişikliğiyle çözülemeyeceği ve Türkiye’de başkanlık sisteminin uygulanmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği kanaatine varılmıştır.

  • Asilbay, H. (2013). Parliamentary System and Evaluation from the Perspective of Turkey. TBB Journal, 104, 258.
  • Beceren, E., & Kalağan, G. (2007). Başkanlık ve Yarı-başkanlık Sistemi; Türkiye’ de uygulanabilirliği tartışmaları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(11), 173-176.
  • Bilir, F. (2013). Hükümet Sistemi Tartışmaları Bağlamında Hükümet Sistemimiz ve Partili Cumhurbaşkanı. Yeni Türkiye, 51, 303-305.
Konular Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hasan GÖNDER
E-posta: hasangonder001@gmail.com
Ülke: Turkey


Bibtex @ { bseusbed300388, journal = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2548-088X}, address = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {156 - 171}, doi = {}, title = {Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği}, key = {cite}, author = {GÖNDER, Hasan} }
APA GÖNDER, H . (2017). Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 156-171. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bseusbed/issue/30015/300388
MLA GÖNDER, H . "Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2017): 156-171 <http://dergipark.gov.tr/bseusbed/issue/30015/300388>
Chicago GÖNDER, H . "Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2017): 156-171
RIS TY - JOUR T1 - Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği AU - Hasan GÖNDER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 156 EP - 171 VL - 2 IS - 1 SN - 2548-088X- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği %A Hasan GÖNDER %T Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği %D 2017 %J Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2548-088X- %V 2 %N 1 %R %U