Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 146 - 155 2017-06-30

1979-1995 İran-ABD İlişkileri
1979-1995 IRAN-US RELATIONS

Alican Ekren [1]

337 1145

İran her zaman Amerika Birleşik Devletleri’nin önemli kalelerinden biri olarak değerlendirilirdi. İslam devrimi ile birlikte bu kalenin kaybedilmesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Soğuk Savaş hedeflerini ve bu savaştaki konumunu tahrip edici olmuştur. İran devrimi Ortadoğu’daki dinamikleri büyük ölçü de değiştirmiştir. Devrimin zaferiyle birlikte Humeyni, önceki hükümetin kararlarını, anlaşmalarını yok saymıştır. Bu da ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerin son bulması anlamına gelmekteydi. Devrim sonrası dönem sadece İran dış politikası için değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu politikası için de önemli olmuştur.1979 yılında meydana gelen devrim, İran’ın sadece monarşi geleneğini değil aynı zamanda iç ve dış politikalarını da değiştirmiştir. Devrim öncesi, bölgede Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük müttefiklerinden olan İran, 1979 sonrası tam karşıt bir konuma yerleşmiştir.  Bu çalışmada 1979 devrimi ile birlikte kurulan İran İslam Cumhuriyetiyle birlikte ülke içi ve dışı politikalarda Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerin nasıl bir değişime uğradığını, savaşlar ve bölgesel politikalar perspektifinden 1995 yılına kadar olan süreçte incelenecektir. 

Iran has always been evaluated one of the most important position of USA. The loss of this position,along with Islamic revolution,it destructed to the Usa's goals of the Cold War and its position in this war. The Iranian revolution has changed the dynamics in the Middle East on a large scale. Khomeini, with the victory of the revolution, ignored the decisions of the former government. Firstly, this meant exactly that the relations with the United States had come to an and. The post-revolutionary period was not only important for Iranian foreign policy, but also for the eastern policy of the USA. The revolution that occured in 1979,not only changed the Iran's monarchy tradition, but also its domestic and foreign policies. Before the revolution, Iran, one of the supportive allied of USA, set itself completely opposite side after 1979. In this study will examine how the relations with the USA in the internal and external politics, together with the Islamic Republic of Iran, founded with the 1979 revolution, will be changed from the perspective of wars and regional politics until 1995.

 • Akbaş, Zafer; BAŞ, Adem (2013). “İran’ın Nükleer Enerji Politikası ve Yansımaları”. History Studies, 21-44.
 • Akbaş, Zafer (2011). “ABD’nin Ortadoğu Politikalarının Sürdürülebilirliği ve Ortadoğu’da Güç Mücadelesi”. History Studies, ABD ve Büyük Ortadoğu İlişkileri Özel Sayısı: 1-18.
 • Aliyev, Vasib (2007). “Devrim Sonrası İran - ABD İlişkileri (1979 – 1991)”. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi
 • Akgün, Birol; Yurdakurban, İsmail. “Devrim Sonrası İran Dış Politikası” (1979-2005). Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Çelik, Kadir Ertaç (2016). “İslam Devrimi Sonrası İran’da Kimlik ve Dış Politika: Konstrüktivist Bir Bakış”. Bölgesel Çalışmalar Dergisi.
 • Dalar, Mehmet (2008). “İran’ın Nükleer Programı: Uluslararası Hukuk Bağlamında Bir Analiz”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi: 24.24.
 • Doster, Barış (2012). “Bir Bölgesel Güç Olarak İran’ın Ortadoğu Politikası”. Ortadoğu Analiz, 44-51.
 • Efegil, Ertan (2012). İran’ın Dış Politika Yapım Sürecini Etkileyen Unsurlar. Ortadoğu Analiz, 48.
 • Gökçesöz, Selim (2007). “Orta Asya ile Hazar Bölgesinde Mevcut ve Planlanan Yeni Boru Hatlarının Türkiye'nin Enerji Koridoru Olmasına Etkileri.” Güvenlik Stratejileri Dergisi,
 • Gündoğan, Ünal (2011). 1979 “İran İslam Devrimi’nin Ortadoğu Dengelerine Etkisi”. Orta Doğu Analiz Dergisi, Ankara: Eflal Matbaacılık, 67-73.
 • Hallallı, Bekir (2014) “Humeyni Dönemi İran Dış Politikası (1979-1989)”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 75-96.
 • İdiz, Semih (2015). “Hazar Havzasındaki Stratejik Manevralar” Milliyet,
 • Katzman, Kenneth (2000). "Iran: US Policy and Options." Library Of Congress Washington DC Congressional” Research Service:
 • Köse, Talha (2008). “İran Nükleer Programı ve Ortadoğu Siyaseti: Güç Dengeleri ve Diplomasinin İmkanları”. SETAV.
 • Naff, Thomas. Gulf (1985). “Security and the Iran-Iraq war”. NATIONAL DEFENSE UNIV WASHINGTON DC,
 • Pollack, Kenneth M (2004). The Persian Puzzle. The Conflict between Iran and America,
 • Yeşil, Caner (2014). “Nükleer Kriz Üzerinden Devrim Sonrası ABD – İran İlişkileri.” Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Semiz, Yaşar; Akgün, Birol (2005). “Büyük Orta Doğu Jeopolitiğinde İran-ABD İlişkileri.” Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi: 9.
Konular İktisadi ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Alican Ekren
E-posta: ekrenalican@gmail.com
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bseusbed309765, journal = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2548-088X}, address = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {146 - 155}, doi = {}, title = {1979-1995 İran-ABD İlişkileri}, key = {cite}, author = {Ekren, Alican} }
APA Ekren, A . (2017). 1979-1995 İran-ABD İlişkileri. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 146-155. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bseusbed/issue/30015/309765
MLA Ekren, A . "1979-1995 İran-ABD İlişkileri". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2017): 146-155 <http://dergipark.gov.tr/bseusbed/issue/30015/309765>
Chicago Ekren, A . "1979-1995 İran-ABD İlişkileri". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2017): 146-155
RIS TY - JOUR T1 - 1979-1995 İran-ABD İlişkileri AU - Alican Ekren Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 155 VL - 2 IS - 1 SN - 2548-088X- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1979-1995 İran-ABD İlişkileri %A Alican Ekren %T 1979-1995 İran-ABD İlişkileri %D 2017 %J Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2548-088X- %V 2 %N 1 %R %U