Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 92 - 109 2018-06-01

Suat Özkan’ın Bakış Açısından Yaşlılık Olgusu

Uğur Keskin [1]

134 412

Bu çalışma, yaşlılık olgusuna/sürecine ilişkin olarak ileri sürülen olumlu ve olumsuz yaklaşımları belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yaşlılık olgusuna yönelik olarak gerek yazılı tarih boyunca ve gerekse çağdaş literatürde çok sayıda eser yazılmıştır. Karikatürist Suat Özkan, 1990’lı yıllarda “Kırık Leblebi” başlıklı karikatür çizimlerinde yaşlılık temasını işleyen karikatürler yayınlamıştır. Yıllara yayılan ve yüzlerce karikatürden oluşan bu geniş arşiv içinde Özkan’ın yaşlılık olgusunu kapsayıcı ve kuşatıcı bir şekilde ele aldığı teorik öngörüsüyle yürütülen bu çalışmada, söz konusu öngörünün bütünüyle gerçekleştiği görülmüştür. Nitel araştırma yöntemlerinden içeriğin incelenmesi tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada, Özkan’ın çizimleri, kökeni Antik Yunan sofist öğretisine dayanan düalist anlayışa dayalı olarak, yaşlılığa ilişkin olumlu ve olumsuz vurgulamaların işlendiği çizime dayalı anlatımlar, kategorizasyona tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, Özkan’ın çizimlerinin olumlu ve olumsuz temalar bakımından dengeli bir dağılım ortaya koymakta olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yaşlılık alanındaki Türkçe literatürün, aktarmacılığa dayalı anlayışı benimsediği ve özellikle tarihsel süreç içinde yaşlılık olgusunu ele alan filozofların birincil kaynak eserleri üzerinde felsefi derinlik bakımından yeterli ölçülere sahip araştırmaların yürütülmediği belirlenmiştir.

Yaşlılık, Mizah
  • Abay, Ali Rıza ve Bekaroğlu Doğan, Yüksel, (2012) İstanbul Yaşlılık Çalıştayı Kitabı, İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Yayın No: 5, İstanbul.Armstrong, Karen (2006) Mitlerin Kısa Tarihi, Çev. Dilek Şendil, Merkez Kitaplar, İstanbul.Bacon, Francis (1986) Denemeler, Çev. Akşit Göktürk, İnkılap Kitabevi, İstanbul.Cicero, (1998) Yaşlılık ve Dostluk, Çev. Ayşe Sarıgöllü ve Türkan Tunga, Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık, Çetindağ, Yusuf (2003) Şark Klasiklerinden Seçmeler, Kaynak Yayınları, İstanbul.Duverger, Maurice (1986) Siyasal Rejimler, (Çev. Teoman Tunçdoğan), Sosyal Yayınlar, İstanbul.Hacip, Yusuf Has (2005) Kutadgu Bilig, Güçlü Yayımcılık, İstanbul.Güleç, Mahir ve Tekbaş, Ömer Faruk, (1997) “Sağlık Perspektifinden Yaşlılık”, T Klin Tıp Bilimleri, 17, ss. 369-378.İbn Zafer, (2009) Adil Hükümdar, (Haz. Joseph A. Kechichian ve R. Hrair Dekmejian), Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul.Kalınkara, Velittin (2011) Temel Gerontoloji: Yaşlılık Bilimi, Nobel Yayınları, Ankara.Karatay, Namdar Rahmi (2004) Geçti Bor’un Pazarı, Yaba Yayınları, İstanbul.Keskin, Uğur (2012) Yönetim Felsefesi, Değişim Yayınları, İstanbul.Keskin, Uğur (2016) “Ekip Çalışması ve Verimlilik”, Köksal Büyük (Ed.) Verimlilik Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3418, Eskişehir, ss. 192-217.Keskin, Uğur (2017) “Sürdürülebilirlik Yaklaşımının Düalist Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi”, (Bildiri), International Conference on Science and Education, 26-29 Ekim 2017, Antalya, ss. 162-166.Keykavus, (2008) Kabusname, (Haz. Hasan Ahmet Gökçe), Lacivert Yayıncılık, İstanbul.Kulaksızoğlu, Işın Baral, Yücel, Nurullah, Akyüz, Hatice Kübra, Ekşioğlu, Nur Ravza (Ed.) (2012) Yaşlıya Psikolojik Destek El Kitabı, İBB Basımevi, İstanbul.Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2015, Kırsal Yaşlılık Analizi, Salmat Basım Yayıncılık, Ankara.Laeritos, Diogenes (2017) Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, (Çev. Candan Şentuna), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.Lehr, Ursula (1994) Yaşlanmanın Psikolojisi, (Çev. Neylan Eryar), Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, İstanbul.Mevlana, (2005) Mesnevi’de Geçen Bütün Hikâyeler, (Haz. Mehmet Zeren), Hazen Yayınları, İstanbul.Molla Cami, (2004) Salaman ve Absal, (Haz. Sadık Yalsızuçanlar), Timaş Yayınları, İstanbul.More, Thomas (2003) Utopia, (Çev. İbrahim Yıldız), Ütopya Yayınevi, Ankara.Özkan, Suat (1996) Kırık Leblebi Dedeler, Leman Yayınları, İstanbul.Özkan, Suat (ty.) Kırık Leblebi Dedeler 2, Leman Yayınları, İstanbul.Özkan, Suat (2004) Kırık Leblebi 3, Leman Yayınları, İstanbul.Özkan, Suat (2014) Kırık Leblebi, Aya Kitap Yayınları, İstanbul.Platon, (2010) Devlet, (Çev. Sultan Berker), Athena Yayınları, İstanbul.Sultan Murat Han, (1978) Fatih Sultan Mehmede Nasihatler, Tercüman Yayınları.Şirazi, Sadi (2005) Gülistan, (Çev. Kenan Sarıalioğlu), Bordo Siyah Yayınları, İstanbul.Timuçin, Afşar (2000) Düşünce Tarihi 1. Cilt, Bulut Yayınları, İstanbul.Tufan, İsmail (2002) Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık, Aykırı Yayıncılık, İstanbul.Tufan, İsmail (2003) Modernleşen Türkiye’de Yaşlılık ve Yaşlanmak Yaşlanmanın Sosyolojisi, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul.Tufan, İsmail (2014) Türkiye’de Yaşlılığın Yapısal Değişimi, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.Turtuşi, Muhammed B. (2011) Siracu’l Müluk Siyaset Ahlakı ve İlkelerine Dair, (Haz. Said Aykut), İnsan Yayınları, İstanbul.TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Raporları, (2003) (Haz. Sibel Kolcuoğlu, Uğraş Ulaş Tol, Önder Küçükural, Kurtuluş Cengiz), Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri, TÜBİTAK Matbaası, Ankara.Uçku, Reyhan (2015) “Yaşlı Bakımında Temel Bilgiler”, Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri (Ed. Didem Aslantaş), Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2491, Eskişehir. Yardımcı, Mehmet (2007) Destanlar, Ürün Yayınları. Ankara.Yılmaz, Engin (2005) Dedem Korkut Hikâyeleri, Metropol Yayınları, İstanbul.Yükneki, Edib Ahmed Bin Mahmud (2009) Atabetü’l Hakayık, Ötüken Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Uğur Keskin (Sorumlu Yazar)
Kurum: Anadolu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bseusbed397851, journal = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2548-088X}, address = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {92 - 109}, doi = {}, title = {Suat Özkan’ın Bakış Açısından Yaşlılık Olgusu}, key = {cite}, author = {Keskin, Uğur} }
APA Keskin, U . (2018). Suat Özkan’ın Bakış Açısından Yaşlılık Olgusu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 92-109. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bseusbed/issue/36736/397851
MLA Keskin, U . "Suat Özkan’ın Bakış Açısından Yaşlılık Olgusu". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2018): 92-109 <http://dergipark.gov.tr/bseusbed/issue/36736/397851>
Chicago Keskin, U . "Suat Özkan’ın Bakış Açısından Yaşlılık Olgusu". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2018): 92-109
RIS TY - JOUR T1 - Suat Özkan’ın Bakış Açısından Yaşlılık Olgusu AU - Uğur Keskin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 109 VL - 3 IS - 1 SN - 2548-088X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Suat Özkan’ın Bakış Açısından Yaşlılık Olgusu %A Uğur Keskin %T Suat Özkan’ın Bakış Açısından Yaşlılık Olgusu %D 2018 %J Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2548-088X- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Keskin, Uğur . "Suat Özkan’ın Bakış Açısından Yaşlılık Olgusu". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 1 (Haziran 2018): 92-109.