Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 110 - 126 2018-06-01

Investigation of The Effect of Organizational Justice Perception of Health of Health Personnell Working in Isparta City Center About Organizational Motivation
Isparta İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Motivasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Sinan TARSUSLU [1]

63 160

Technological advances in today's world, economic and social changes in business conditions and intense competition effects firms significantly. Naturally,  one of the organizations affected by these changes are in health care facilities. This work was carried out to investigate effects of hospital employees’ perceptions about organizational justice on organizational motivation. For this purpose 317 health personnell is questioned  working in public and private hospitals.  The data obtained through questionnaires were analyzed with SPSS 15.0 software. To evaluate the data, frequency, factor analysis, Kruskal Wallis test, Mann-Whitney U test, correlation and regression analysis were used. According to data obtained from the survey; one of the dimensions of motivation which is relation with managers is positively effected from interactional and operational justice. Also it is found that, there is a significant relationship between fee system dimension of motivation and distributive justice. Decision-making process and incentive and evaluation system is influenced by all aspects of the organizational justice in positive direction.

Günümüz dünyasındaki teknolojik ilerlemeler, ekonomik ve sosyal alandaki değişimler ve yoğun rekabet şartları işletmeleri önemli ölçüde etkilemektedir. Haliyle bu değişimlerden fazlasıyla etkilenen örgütlerden biri de sağlık kuruluşlarıdır. Bu çalışma hastane çalışanlarının örgütsel adalet algılarının örgütsel motivasyon üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç çerçevesinde Isparta ilinde bulunan kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışan 317 kişiye anket uygulanmıştır. Anket yoluyla elde edilen veriler SPSS 15.0 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, faktör analizi, kruskal wallis testi, mann whitney u testi, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre; motivasyonun yöneticilerle ilişkiler boyutu, örgütsel adaletin işlemsel ve etkileşimsel adalet boyutlarından pozitif yönde etkilenmektedir. Ayrıca motivasyonun ücret sistemi boyutu ile dağıtım adaleti arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yine motivasyon boyutlarından karar verme süreci ile teşvik ve değerlendirme sistemi boyutunun örgütsel adaletin bütün boyutlarından pozitif yönde etkilendiği belirlenmiştir. 

  • referans 1 Prof.Dr.Ramazan Erdem
  • referans 2 Yrd.Doç.Dr.Serap UZUNER YURT
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sinan TARSUSLU (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bseusbed399881, journal = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2548-088X}, eissn = {2548-088X}, address = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {110 - 126}, doi = {10.33905/bseusbed.399881}, title = {Isparta İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Motivasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TARSUSLU, Sinan} }
APA TARSUSLU, S . (2018). Isparta İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Motivasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 110-126. DOI: 10.33905/bseusbed.399881
MLA TARSUSLU, S . "Isparta İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Motivasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2018): 110-126 <http://dergipark.gov.tr/bseusbed/issue/36736/399881>
Chicago TARSUSLU, S . "Isparta İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Motivasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2018): 110-126
RIS TY - JOUR T1 - Isparta İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Motivasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi AU - Sinan TARSUSLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33905/bseusbed.399881 DO - 10.33905/bseusbed.399881 T2 - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 126 VL - 3 IS - 1 SN - 2548-088X-2548-088X M3 - doi: 10.33905/bseusbed.399881 UR - http://dx.doi.org/10.33905/bseusbed.399881 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Isparta İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Motivasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi %A Sinan TARSUSLU %T Isparta İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Motivasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi %D 2018 %J Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2548-088X-2548-088X %V 3 %N 1 %R doi: 10.33905/bseusbed.399881 %U 10.33905/bseusbed.399881
ISNAD TARSUSLU, Sinan . "Isparta İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Motivasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 1 (Haziran 2018): 110-126. http://dx.doi.org/10.33905/bseusbed.399881