Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 127 - 140 2018-06-01

TheEffect of FamilyFunctions of MarriedWomenLiving in theRuralArea on Marria-geHarmony
Kırsal Kesimde Yaşayan Evli Kadınların Aile İşlevlerinin Evlilik Uyumuna Etkisi

Pınar TELLİOĞLU [1] , Hacı ÖZDEMİR [2]

115 258

Thepurpose of thisstudywasthefamily of marriedwomenliving in ruralareas do not show a variety of familyfunctions is toexaminetheimpact of compliancelevels of marriage.Anotherpurpose of thestudy is toexaminethelevel of maritaladjustmentandthelevel of familyfunctioning of marriedwomenliving in ruralareas; educationstatus, duration of marriage, type of marriageandnumber of children. The model of theresearchwas a descriptiverelationalscreening model andappropriatesamplingmethodwasusedfornon-randomsamplingmethods in thestudy. Theuniverse of theresearch is composed of marriedwomenliving in ruralareas of Samsun province. Thesampleconsists of 150 marriedwomenliving in Çatkaya, Uzgur, Çivril andKusçuluvillages of Ilkadımdistrict of Samsun. Intheanalysis of thedata, PearsonCorrelationCoefficient, One-WayAnovaandMultipleRegressionanalysiswereused. As a result of theresearch, it wasconcludedthatthere is a positiverelationbetweenmaritaladjustmentandfamily problem function. It has alsobeenfoundthatthe problem-solvingfunction of thefamilies has a significantpredictor of maritaladjustment.Accordingtoanotherresult of theresearch; thelevels of fulfillment of the general functions of marriedwomenliving in ruralareas, andthelevels of emotionalreaction, role andcommunicationfulfillmentaremoderatelypositive; there is also a lowlevel of positivecorrelationwiththelevel of performingtherequireddemonstration, behaviorcontroland problem solvingfunctions. Accordingtorecentfindings of thesurvey, maritaladjustment of marriedwomenliving in ruralareas; educationstatus, duration of marriage, type of marriageandnumber of children.

Bu çalışmanın temel amacı kırsal sekimde yaşayan evli kadınların ailelerinin çeşitli aile işlevlerini gösterme düzeylerinin evlilik uyumlarına etkisini incelemektir. Araştırmanın bir diğer amacı kırsal seminde yaşayan evli kadınların ailelerinin çeşitli aile işlevlerini gösterme düzeyleri ile evlilik uyumlarının; eğitim durumu, evlilik süresi, evlenme tipi ve çocuk sayısına göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Araştırmanın modeli betimsel ilişkisel tarama modeli olup araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Samsun İlinin kırsal kesiminde yaşayan evli kadınlar, örneklemini ise Samsun İlinin İlkadım İlçesine bağlı Çatkaya, Uzgur, Çivril ve Kuşçulu köylerinde yaşayan 150 evli kadın oluşturmaktadır. Verilerin analizinde Pearson  Korelasyon Katsayısı, One-Way Anova ve Çoklu Regresyon analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada evlilik uyumu ile aile problem işlevi arasında pozitif yönlü ilişkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca ailelerin problem çözme işlevini yerine getirme işlevinin evlilik uyumu üzerinde anlamlı bir yordayıcılığa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Araştırmanın bir diğer sonucuna göre; kırsal kesimde yaşayan evli kadınların ailelerinin genel işlevleri yerine getirme düzeyleri ile duygusal tepki verme, roller ve iletişim işlevlerini yerine getirme düzeyleri arasında pozitif yönde orta düzeyde; gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü ve problem çözme işlevlerini yerine getirme düzeyleri ile de yine pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.Araştırmanın son bulgularına göre kırsal kesimde yaşayan evli kadınların evlilik uyumları; eğitim durumu, evlilik süresi, evlenme tipi ve çocuk sayısı değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır.    

  • Bulut, I. (1990). Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı. Ankara: Özgüzeliş Matbaası.
  • Demiray, Ö. (2006). Evlilikte Uyumun Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
  • Fışıloğlu, H. (1992). Lisans Üstü Öğrencilerin Evlilik Uyumu, Psikoloji Dergisi, (7), 16-23.
  • Güngör, H. C. (2007). Evlilik Doyumunu Açıklamaya Yönelik Bir Model Geliştirme, Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
  • Özen, Aç (2006). Evlilik Uyumunun Yordayıcıları Olarak Karı ve Kocaların Değer Uyumları ve Eşlerin Çatışma Çözüm Stilleri, Ankara: ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
  • Özgüven, İ. (2001). Ailede İletişim Ve Yaşam. Ankara: PDREM Yayınları.
  • Turan, M. (1997). Erzurum’daki Evli Çiftlerin Evlilik İlişkilerinin Değerlendirilmesi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji, Sosyoloji
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Pınar TELLİOĞLU

Yazar: Hacı ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bseusbed400204, journal = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2548-088X}, address = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {127 - 140}, doi = {10.33905/bseusbed.400204}, title = {Kırsal Kesimde Yaşayan Evli Kadınların Aile İşlevlerinin Evlilik Uyumuna Etkisi}, key = {cite}, author = {TELLİOĞLU, Pınar and ÖZDEMİR, Hacı} }
APA TELLİOĞLU, P , ÖZDEMİR, H . (2018). Kırsal Kesimde Yaşayan Evli Kadınların Aile İşlevlerinin Evlilik Uyumuna Etkisi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 127-140. DOI: 10.33905/bseusbed.400204
MLA TELLİOĞLU, P , ÖZDEMİR, H . "Kırsal Kesimde Yaşayan Evli Kadınların Aile İşlevlerinin Evlilik Uyumuna Etkisi". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2018): 127-140 <http://dergipark.gov.tr/bseusbed/issue/36736/400204>
Chicago TELLİOĞLU, P , ÖZDEMİR, H . "Kırsal Kesimde Yaşayan Evli Kadınların Aile İşlevlerinin Evlilik Uyumuna Etkisi". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2018): 127-140
RIS TY - JOUR T1 - Kırsal Kesimde Yaşayan Evli Kadınların Aile İşlevlerinin Evlilik Uyumuna Etkisi AU - Pınar TELLİOĞLU , Hacı ÖZDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33905/bseusbed.400204 DO - 10.33905/bseusbed.400204 T2 - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 140 VL - 3 IS - 1 SN - 2548-088X- M3 - doi: 10.33905/bseusbed.400204 UR - http://dx.doi.org/10.33905/bseusbed.400204 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kırsal Kesimde Yaşayan Evli Kadınların Aile İşlevlerinin Evlilik Uyumuna Etkisi %A Pınar TELLİOĞLU , Hacı ÖZDEMİR %T Kırsal Kesimde Yaşayan Evli Kadınların Aile İşlevlerinin Evlilik Uyumuna Etkisi %D 2018 %J Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2548-088X- %V 3 %N 1 %R doi: 10.33905/bseusbed.400204 %U 10.33905/bseusbed.400204
ISNAD TELLİOĞLU, Pınar , ÖZDEMİR, Hacı . "Kırsal Kesimde Yaşayan Evli Kadınların Aile İşlevlerinin Evlilik Uyumuna Etkisi". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 1 (Haziran 2018): 127-140. http://dx.doi.org/10.33905/bseusbed.400204