Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 200 - 213 2018-06-01

The Relationship Between Organizational Silence and Allen-Meyer Organizational Commitment Model: A Research In The Health Sector In Turkey
Allen-Meyer Örgütsel Bağlılık Modeli ve Örgütsel Sessizlik İlişkisi: Türkiye'de Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

Erdoğan KORKMAZ [1]

98 646

The purpose of this study is to determine whether the organizational commitment of employes in the public health sector has a meaningful effect on employes’s silent behavior. The study was carried out on a total of 120 people working in public hospitals, emergency health service stations and community health centers operating in Balikesir's Erdek municipality. The data of the study were obtained by questionnaire. It was used 'organizational silence scale' developed by Van Dyne, Ang &   Botero (2003) to measure the levels of silence and ‘organizational commitment scale' developed by Meyer & Allen (1991) to measure the level of organizational commitment of employees in questionnaire. The reciprocal relations and causal relationships between organizational commitment and sub-dimensions and organizational silence and sub-dimensions were analyzed by correlation and simple linear regression methods. According to the results of the research, organizational commitment affects organizational silence positively. In other words, as the organizational commitment increases, the employee silence increases.

Bu çalışmanın amacı, kamu sağlık sektöründeki çalışanların örgütsel bağlılıklarının örgütsel sessizlik davranışı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını, tespit etmektir. Çalışma, Balıkesir’in Erdek ilçesinde faaliyet gösteren kamuya ait hastane, acil sağlık hizmetleri istasyonu ve toplum sağlığı merkezinde çalışan toplam 120 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri anket yöntemiyle elde edilerek, çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini ölçmek için Meyer ve Allen’ in (1991) geliştirdiği ‘örgütsel bağlılık ölçeği’, sessizlik düzeylerini ölçmek için Van Dyne, Ann ve Botero’ nun (2003) geliştirdiği ‘örgütsel sessizlik ölçeği’ kullanılmıştır. Örgütsel bağlık ve alt boyutları ile örgütsel sessizlik ve alt boyutları arasındaki karşılıklı ve neden sonuç ilişkileri korelasyon ve basit doğrusal regresyon yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, örgütsel bağlılık örgütsel sessizliği pozitif yönde etkilemektedir. Diğer bir deyişle örgütsel bağlılık arttıkça çalışan sessizliği artmaktadır.

  • Meyer, J. P., Allen, N. J., & Gellatly, I. R. (1990). “Affective and Continuance Commitment to Therganization: Evaluation of Measures and Analysis of Concurrent and Time-Lagged Relations”. Journal of Applied Psychology, 78, 538–551.
  • Milliken F.J., Morrison E.W., & Hewlin P. (2003). "An Exploratory Study of Employee Silence: Issues That Employees Do not Communicate Upward and Why". Journal of Managment Studies. 40, 1453-1476.
  • Morrison, E.W. (2014). "Employee Voice and Silence". Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1, 173-197. doi: 10.1146 / annurev-orgpsych- 031413-091328.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5292-9266
Yazar: Erdoğan KORKMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bandirma Onyedi Eylul University
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { bseusbed410636, journal = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2548-088X}, address = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {200 - 213}, doi = {10.33905/bseusbed.410636}, title = {The Relationship Between Organizational Silence and Allen-Meyer Organizational Commitment Model: A Research In The Health Sector In Turkey}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, Erdoğan} }
APA KORKMAZ, E . (2018). The Relationship Between Organizational Silence and Allen-Meyer Organizational Commitment Model: A Research In The Health Sector In Turkey. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 200-213. DOI: 10.33905/bseusbed.410636
MLA KORKMAZ, E . "The Relationship Between Organizational Silence and Allen-Meyer Organizational Commitment Model: A Research In The Health Sector In Turkey". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2018): 200-213 <http://dergipark.gov.tr/bseusbed/issue/36736/410636>
Chicago KORKMAZ, E . "The Relationship Between Organizational Silence and Allen-Meyer Organizational Commitment Model: A Research In The Health Sector In Turkey". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2018): 200-213
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship Between Organizational Silence and Allen-Meyer Organizational Commitment Model: A Research In The Health Sector In Turkey AU - Erdoğan KORKMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33905/bseusbed.410636 DO - 10.33905/bseusbed.410636 T2 - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 200 EP - 213 VL - 3 IS - 1 SN - 2548-088X- M3 - doi: 10.33905/bseusbed.410636 UR - http://dx.doi.org/10.33905/bseusbed.410636 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Relationship Between Organizational Silence and Allen-Meyer Organizational Commitment Model: A Research In The Health Sector In Turkey %A Erdoğan KORKMAZ %T The Relationship Between Organizational Silence and Allen-Meyer Organizational Commitment Model: A Research In The Health Sector In Turkey %D 2018 %J Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2548-088X- %V 3 %N 1 %R doi: 10.33905/bseusbed.410636 %U 10.33905/bseusbed.410636
ISNAD KORKMAZ, Erdoğan . "Allen-Meyer Örgütsel Bağlılık Modeli ve Örgütsel Sessizlik İlişkisi: Türkiye'de Sağlık Sektöründe Bir Araştırma". Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 1 (Haziran 2018): 200-213. http://dx.doi.org/10.33905/bseusbed.410636