Yazar Rehberi

YAZAR REHBERİ 

Dergimize gönderilecek makalelerde yazarlarımızın uyması gereken esaslar Yazar Rehberi'nde belirtilmiş olup, tüm yazarlarımızın makalelerini göndermeden önce ilgili Yazar Rehberini inceleyerek asgari şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.