Açık Erişim

Araştırma kütüphanecileri, bu günlüğü kütüphanelerinin elektronik günlük tutanakları arasında listelemelerini öneririz. Ayrıca, bu derginin açık kaynak yayınlama sisteminin, fakülte üyelerine düzenlemeye katılan dergilerle birlikte çalışması için barınak sağlayan kütüphaneler için uygun olduğunu belirtmek de olabilir.( Bkz  Open Journal Systems).