Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-7177 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD) (ISSN 1308-7177) Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından çevrimiçi yayımlanan, açık erişime sahip, ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide eğitim araştırmaları topluluğu için genel anlamda önem taşıyan, eğitim araştırmaları ve ilgili disiplinlerin çok çeşitli alanlarından gelen bilimsel makaleler yayınlamaktadır. Dergi; öğrenme, öğretme ve eğitim alanlarındaki bilimsel araştırmaların yayınlanması için bir platform sağlar. İncelemedeki ve seçim sürecindeki başlıca ölçütler, öğrenme ve öğretim alanına katkının önemi ile ilgilidir. Okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar her yaştaki bireylerle ilgili yapılan özgün nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinden yayınlara yer verilmektedir.

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012 yılında yayım hayatına başlamıştır. Şubat, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayımlamaktadır. Dergiye gönderilen makaleler bağımsız ve ön yargısız, çift - körleme hakemlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Dergi 2017 Ekim sayısına kadar İngilizce veya Türkçe yazılmış makaleleri biri tam metin, diğeri ise geniş özet olacak şekilde yayımlarken, 2018 Şubat sayısı ile birlikte dergiye gönderilecek çalışmalar İngilizce ve Türkçe olarak her iki dilde de yazılmalıdır. Dergimizde yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

- TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı,

- Index Copernicus,

- ProQuest,

- EBSCO Host,

- ERIH PLUS,

- CiteFactor,

- Modern Language Association,

- Open Academic Journal Index (OAJI Indexing),

- Ulrich’s Periodicals Directory,

- Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD),

- Türk Eğitim İndeksi.

 

DUYURULAR

v  Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 Mart 2018 itibariyle ERIH PLUS veritabanında endekslenmeye başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

v  Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin yayın ve yazım kuralları güncellenmiştir. Derginin güncel şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

v  ORCID numarası edinilmesi hakkında ULAKBİM açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1308-7177 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |
Kapak Resmi

112.177

152.045

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD) (ISSN 1308-7177) Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından çevrimiçi yayımlanan, açık erişime sahip, ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide eğitim araştırmaları topluluğu için genel anlamda önem taşıyan, eğitim araştırmaları ve ilgili disiplinlerin çok çeşitli alanlarından gelen bilimsel makaleler yayınlamaktadır. Dergi; öğrenme, öğretme ve eğitim alanlarındaki bilimsel araştırmaların yayınlanması için bir platform sağlar. İncelemedeki ve seçim sürecindeki başlıca ölçütler, öğrenme ve öğretim alanına katkının önemi ile ilgilidir. Okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar her yaştaki bireylerle ilgili yapılan özgün nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinden yayınlara yer verilmektedir.

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012 yılında yayım hayatına başlamıştır. Şubat, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayımlamaktadır. Dergiye gönderilen makaleler bağımsız ve ön yargısız, çift - körleme hakemlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Dergi 2017 Ekim sayısına kadar İngilizce veya Türkçe yazılmış makaleleri biri tam metin, diğeri ise geniş özet olacak şekilde yayımlarken, 2018 Şubat sayısı ile birlikte dergiye gönderilecek çalışmalar İngilizce ve Türkçe olarak her iki dilde de yazılmalıdır. Dergimizde yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

- TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı,

- Index Copernicus,

- ProQuest,

- EBSCO Host,

- ERIH PLUS,

- CiteFactor,

- Modern Language Association,

- Open Academic Journal Index (OAJI Indexing),

- Ulrich’s Periodicals Directory,

- Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD),

- Türk Eğitim İndeksi.

 

DUYURULAR

v  Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 Mart 2018 itibariyle ERIH PLUS veritabanında endekslenmeye başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

v  Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin yayın ve yazım kuralları güncellenmiştir. Derginin güncel şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

v  ORCID numarası edinilmesi hakkında ULAKBİM açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

Cilt 7, Sayı 1 Şubat 2018 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Şub 2018
 1. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümündeki Öğretmen Adaylarının “Kitap” Kavramı Üzerine Algıları
  Sayfalar 1 - 28
  Nevin Akkaya, Eylem Ezgi Özdemir, Serdar Akbulut
 2. Sınama Etkisinde Farklı Öğrenme Koşullarının İncelenmesi: Güvenli İnternet Kullanımı Konusu Örneği
  Sayfalar 29 - 66
  Beyza UÇAR, Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK
 3. Öğretim Elemanlarının Teknoloji Destekli Sınıflardaki Yeterliklerine İlişkin Öğrenci Algıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Sayfalar 67 - 93
  Selma Şenel, Bülent Pekdağ, Mustafa Tuncay Sarıtaş
 4. Argümantasyon Tabanlı Sorgulayıcı Araştırma Yönteminin Yazmaya Etkisinin Ötesinde: Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Beklentilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 94 - 110
  Pınar Seda Çetin, Guluzar Eymur
 5. Sanal Dünya Risk Algısı Ölçeği (SDRAÖ)’nin Geliştirilmesi
  Sayfalar 111 - 131
  Veysel Bilal Arslankara, Ertuğrul USTA
 6. Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Nedenleri
  Sayfalar 132 - 146
  Sabahattin Deniz, Uğur Doğan, Nurettin Şahin
 7. Matematik Öğreniminde Sosyal Değişkenler
  Sayfalar 147 - 175
  Serkan Ünsal, fahrettin korkmaz, mikail aydemir
 8. Eğitim Bilimleri Araştırmalarında İçerik Analizi: Meta-Analiz, Meta-Sentez, Betimsel İçerik Analizi
  Sayfalar 176 - 190
  Serkan DİNÇER
 9. LEGO Robotik Öğretim Uygulamalarının Kabulü Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
  Sayfalar 191 - 214
  Barış Çukurbaşı, Gamze Yavuz Konokman, Bekir Güler, Seçil Eda Kartal
 10. İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 215 - 236
  Subhan Ekşioğlu, Zeynep Demirtaş, Selda Demirkol
 11. Oyunun Değişen Yüzü: Yetişkinlerin Çocukluk Oyunları İle Günümüz Çocuklarının Oyunlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 237 - 259
  Sevcan Yağan Güder, Erhan Alabay
 12. Nasreddin Hoca Fıkralarının Yabancılara Türkçe Öğretimi Bakımından Değeri
  Sayfalar 206 - 275
  TALHA GÖKTENTÜRK, Eyyüp SALLABAŞ
 13. Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Algılarını Yordayan Öğrenme Stratejileri
  Sayfalar 276 - 295
  Yusuf Ziya OLPAK, Ebru KILIÇ ÇAKMAK
 14. Öğretmen Adaylarının Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri
  Sayfalar 296 - 315
  Serpil Özdemir
 15. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Sınıf İçi Etkileşimleri Üzerinde Sosyal Medya Kullanımının Etkisi
  Sayfalar 316 - 348
  ÜNSAL BEKDEMİR, PINAR TAĞRİKULU