Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-7177 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD) (ISSN 1308-7177) Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından çevrimiçi yayımlanan, açık erişime sahip, ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide eğitim araştırmaları topluluğu için genel anlamda önem taşıyan, eğitim araştırmaları ve ilgili disiplinlerin çok çeşitli alanlarından gelen bilimsel makaleler yayınlamaktadır. Dergi; öğrenme, öğretme ve eğitim alanlarındaki bilimsel araştırmaların yayınlanması için bir platform sağlar. İncelemedeki ve seçim sürecindeki başlıca ölçütler, öğrenme ve öğretim alanına katkının önemi ile ilgilidir. Okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar her yaştaki bireylerle ilgili yapılan özgün nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinden yayınlara yer verilmektedir.

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012 yılında yayım hayatına başlamıştır. Şubat, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayımlamaktadır. Dergiye gönderilen makaleler bağımsız ve ön yargısız, çift - körleme hakemlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Dergi 2017 Ekim sayısına kadar İngilizce veya Türkçe yazılmış makaleleri biri tam metin, diğeri ise geniş özet olacak şekilde yayımlarken, 2018 Şubat sayısı ile birlikte dergiye gönderilecek çalışmalar İngilizce ve Türkçe olarak her iki dilde de yazılmalıdır. Dergimizde yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

- TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı,

- Index Copernicus,

- ProQuest,

- EBSCO Host,

- ERIH PLUS,

- CiteFactor,

- Modern Language Association,

- Open Academic Journal Index (OAJI Indexing),

- Ulrich’s Periodicals Directory,

- Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD),

- Türk Eğitim İndeksi.

 

DUYURULAR

v  Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 Mart 2018 itibariyle ERIH PLUS veritabanında endekslenmeye başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

v  Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin yayın ve yazım kuralları güncellenmiştir. Derginin güncel şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

v  ORCID numarası edinilmesi hakkında ULAKBİM açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1308-7177 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |
Kapak Resmi

117.368

161.442

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD) (ISSN 1308-7177) Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından çevrimiçi yayımlanan, açık erişime sahip, ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide eğitim araştırmaları topluluğu için genel anlamda önem taşıyan, eğitim araştırmaları ve ilgili disiplinlerin çok çeşitli alanlarından gelen bilimsel makaleler yayınlamaktadır. Dergi; öğrenme, öğretme ve eğitim alanlarındaki bilimsel araştırmaların yayınlanması için bir platform sağlar. İncelemedeki ve seçim sürecindeki başlıca ölçütler, öğrenme ve öğretim alanına katkının önemi ile ilgilidir. Okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar her yaştaki bireylerle ilgili yapılan özgün nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinden yayınlara yer verilmektedir.

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012 yılında yayım hayatına başlamıştır. Şubat, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayımlamaktadır. Dergiye gönderilen makaleler bağımsız ve ön yargısız, çift - körleme hakemlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Dergi 2017 Ekim sayısına kadar İngilizce veya Türkçe yazılmış makaleleri biri tam metin, diğeri ise geniş özet olacak şekilde yayımlarken, 2018 Şubat sayısı ile birlikte dergiye gönderilecek çalışmalar İngilizce ve Türkçe olarak her iki dilde de yazılmalıdır. Dergimizde yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

- TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı,

- Index Copernicus,

- ProQuest,

- EBSCO Host,

- ERIH PLUS,

- CiteFactor,

- Modern Language Association,

- Open Academic Journal Index (OAJI Indexing),

- Ulrich’s Periodicals Directory,

- Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD),

- Türk Eğitim İndeksi.

 

DUYURULAR

v  Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 Mart 2018 itibariyle ERIH PLUS veritabanında endekslenmeye başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

v  Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin yayın ve yazım kuralları güncellenmiştir. Derginin güncel şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

v  ORCID numarası edinilmesi hakkında ULAKBİM açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

Cilt 7, Sayı 2 Haziran2018 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Kavram Haritalarının Otomatik Oluşturulmasına Yönelik Web Tabanlı Bir Uygulama Geliştirilmesi
  Sayfalar 349 - 364
  Şeyhmus Aydoğdu, Tolga Güyer
 2. Benliğin Farklılaşması Envanteri Kısa Formunun (BFE-KF) Türkçe ’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 365 - 380
  Sarıkaya Yusuf, Mehmet Boyacı, Tahsin İlhan, Abdullah Aldemir
 3. Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde Kullandıkları İletişimsel Yaklaşımların Söylem Analizi
  Sayfalar 381 - 428
  ESRA UÇAK, HÜSEYİN BAĞ
 4. Zihin Yetersizliği Olan Bireylerle Sosyal Beceri Öğretimi Alanında Gerçekleştirilen Tek Denekli Araştırmaların İncelenmesi
  Sayfalar 429 - 455
  Serdar Sönmez, Havva Aysun Karabulut, Mehtap Kot, İlknur Çifci Tekinarslan
 5. Ortaokul Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarıyla Desteklenmiş FeTeMM Etkinlikleriyle Dersin İşlenişine ve İşbirlikli Öğrenmeye Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 456 - 478
  Zafer BOLATLI, AGAH TUĞRUL KORUCU
 6. Suç İşleyen Ve İşlemeyen Genç Erkeklerin Benlik Algıları: Pozitif Ve Psikopatolojik Benlik Kurguları
  Sayfalar 479 - 506
  ali eryılmaz
 7. Özel Yetenekli Öğrencilerin Çevre Farkındalık ve Duyarlılıkları: “Bilim ve Sanat Kâşifleri Doğada”
  Sayfalar 507 - 536
  Yakup AYAYDIN, Duygu ÜN, Burçin ACAR-ŞEŞEN, Seda USTA-GEZER, Sezen CAMCI-ERDOĞAN
 8. Yetişkinlerle Çalışan Eğitimcilerin Andragojik Bilgi Düzeyi
  Sayfalar 537 - 561
  serap karabacak
 9. A Study On the Attitudes of Business Owners Towards Learning and Their Economic Literacy: Case of Mersin
  Sayfalar 562 - 587
  Ufuk KOMŞU, Meryem Samırkaş KOMŞU, Hayat BOZ
 10. Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 588 - 608
  Songül KABATAŞ, Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz
 11. Lisansüstü Eğitimde Akıllı Cep Telefonu Kullanımının Olumlu Etkileri Üzerine Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 609 - 635
  Erinç Karataş
 12. Akran-Liderliğinde Takım Öğrenmesi Modelinin Üniversite Öğrencilerinin Genel Kimya Sınav Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 636 - 664
  Ece N. Eren-Şişman, Ceyhan Ciğdemoğlu, Ömer Geban
 13. Öğretmen Adayları için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlikleri Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması
  Sayfalar 665 - 691
  Muhammet Fatih Alkan, Esma Emmioğlu Sarıkaya
 14. Öğretmen Adaylarının Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 692 - 723
  Hatice Kübra Özalp, Melek Gökay
 15. Investigating Preschool Teacher Candidates' STEM Teaching Intention and the views about STEM Education
  Sayfalar 724 - 744
  Mustafa Uğraş, Zülfü Genç