KÜNYE VE KURULLAR

Sahibi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Adına

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ (Dekan V.)

 

Editör

Yrd. Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ

 

Editörler Kurulu (Yayın Kurulu)

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK

Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR

Yrd. Doç. Dr. F. Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

Yrd. Doç. Dr. Harun ER

Yrd. Doç. Dr. Neslihan USTA

Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK

Yrd. Doç. Dr. Süreyya GENÇ

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KARA

 

Yabancı Dil Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Özge GÜN 

 

Yayıma Hazırlık

Yrd. Doç. Dr. Arzu ÇEVİK

Yrd. Doç. Dr.  Ömer KEMİKSİZ

 

Sekretarya

Arş. Gör. Hasan Basri KANSIZOĞLU

 

Teknik Sorumlular

Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Barış ÇUKURBAŞI

 

İletişim

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi

74100 BARTIN – TÜRKİYE

e-posta: buefad@bartin.edu.tr

Tel: +90 378 501 10 00 / 1189  (Lütfen mail yoluyla iletişim kurunuz)

Editör / Editor in Chief

Bölüm Editörleri / Editorial Board

Yayıma Hazırlık / Preparing for Publication

Sekreterya / Secretary

Sahibi / Owner

Yabancı Dil Sorumlusu / Foreign Language Specialist