Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 287 - 296 2016-06-16

Yurtdışında Kullanılan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

Yusuf ÇELİK [1] , İsmail GÜLCÜ [2]

534 597

İki dilli ortamlarda yetişen bireylere ana dili olarak Türkçenin öğretiminde hedeflere ulaşabilmede ve temel dil becerilerinin edinilmesinde öğrenme materyali olarak kullanılan ders kitaplarının niteliği son derece önemlidir. Bu çalışmada Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2 adet (Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitabı 1-3, Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitabı 4-5) ders kitabı incelenmiştir. Çalışmaya Paris Eğitim Müşavirliği ve Lyon Eğitim Ataşeliği görev bölgelerinde çalışan 43 Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni katılmıştır. Çalışmada öğretmenlerden ders kitabının dış özellikleri bakımından, içerikleri yönünden, ölçme ve değerlendirme, görsel (resim, fotoğraf, grafik, harita vb.) tasarım açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca ders kitaplarının öğrencilere ulaştırılması, derslerde kullanılıp kullanılmadığı ve derslerde kullanılan diğer öğretim materyalleri ile ilgili öğretmen görüşlerine başvurulmuştur.  Araştırmanın sonunda öğretmenler ders kitaplarını birçok açıdan yetersiz bulmuşlar ve ders kitaplarının geliştirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Ders kitaplarının öğrencilere zamanında ulaştırılamadığı ortaya çıkmıştır. Öğretmenler bu durumda ders işlerken genellikle başka materyallerden yararlandıklarını belirtmişlerdir.
Fransa’da Türkçe öğretimi, Türkçe ve Türk Kültürü ders kitabı, ders kitabı incelemesi
 • Ateşal, Z. (2014). 8-10. sınıf “Türkçe ve Türk Kültürü” ders kitabının hedef yaş düzeyine uygunluğu. Turkophone, 1(1), 62-73.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th ed.) London New York: Routledge.
 • Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Millî eğitim dergisi, 39-49.
 • Çelik, Y. (2016). Fransa’da yaşayan iki dilli Türk çocuklarına öz düzenleyici öğretim stratejileriyle Türkçe öğretimi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Çınar, İ. ve İnce, B. (2015). Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarındaki söz varlığına derlem temelli bir bakış. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(1), 198-209.
 • Demirel, Ö. (2000). Plandan uygulamaya öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi.
 • EARGED, (2008). İlköğretim okulu ders kitaplarının değerlendirilmesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Halis, İ. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Küçükahmet, L. (2003). Konu alanı ders kitabi inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel.
 • MEB, (2013a). Türkçe ve Türk kültürü ders öğretim materyali 4-5. sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB, (2013b). Türkçe ve Türk kültürü çalışma kitabı 4-5. sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • İnce, B. (2013). Konuşma. I. Avrupalı Türkler anadili eğitimi çalıştayı sorunlar ve çözüm önerileri. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Özbay, M. (2003). Öğretmen görüşlerine göre Ankara merkez ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Gölge Ofset.
 • Özcan, E. (2011). 6.-7. sınıf Türkçe ve Türk Kültürü ders kitabının okunabilirliği ve hedef yaş düzeyine uygunluğu: Fransa örneği. Sakarya University Journal of Education (SUJE), 1(2), 16 - 24.
 • Özkan, R. (2010). Türk eğitim sisteminde himayeci değerler: İlköğretim ders kitapları örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1124-1141.
 • Sefa, A. (2009). 7. sınıf ilköğretim matematik ders kitabının; görsel, duyuşsal ve akademik yönden incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler / Articles
Yazarlar

Yazar: Yusuf ÇELİK

Yazar: İsmail GÜLCÜ

Bibtex @ { buefad258089, journal = {Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartın Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {287 - 296}, doi = {10.14686/buefad.v5i2.5000183344}, title = {Yurtdışında Kullanılan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {GÜLCÜ, İsmail and ÇELİK, Yusuf} }
APA ÇELİK, Y , GÜLCÜ, İ . (2016). Yurtdışında Kullanılan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 287-296. DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000183344
MLA ÇELİK, Y , GÜLCÜ, İ . "Yurtdışında Kullanılan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2016): 287-296 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/24349/258089>
Chicago ÇELİK, Y , GÜLCÜ, İ . "Yurtdışında Kullanılan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2016): 287-296
RIS TY - JOUR T1 - Yurtdışında Kullanılan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi AU - Yusuf ÇELİK , İsmail GÜLCÜ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000183344 DO - 10.14686/buefad.v5i2.5000183344 T2 - Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 296 VL - 5 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000183344 UR - http://dx.doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000183344 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yurtdışında Kullanılan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi %A Yusuf ÇELİK , İsmail GÜLCÜ %T Yurtdışında Kullanılan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi %D 2016 %J Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1308-7177 %V 5 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000183344 %U 10.14686/buefad.v5i2.5000183344
ISNAD ÇELİK, Yusuf , GÜLCÜ, İsmail . "Yurtdışında Kullanılan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 / 2 (Haziran 2016): 287-296. http://dx.doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000183344