Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 932 - 954 2017-10-30

Öğretmen Adaylarının Çözünme Konusundaki Başarılarının CHAID Analizi ile İncelenmesi
Investigation of Preservice Teachers' Achievement in Dissolution Through CHAID analysis

Şenol ŞEN [1] , Ayhan Yılmaz [2]

252 347

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının çözünme konusundaki başarıları ile öğrenme yaklaşımları, motivasyonları ve bilimsel epistemolojik inançları arasındaki ilişkileri CHAID analizi ile incelemektir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Bu amaçla çalışmaya 618 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak çözünme kavram testi, öğrenme yaklaşımları envanteri, kimya motivasyon ölçeği ve bilimsel epistemolojik inanç ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection) analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının, kariyer motivasyonlarının ve yüzeysel öğrenme yaklaşımlarının başarıları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca CHAID analizi, öğretmen adaylarının çözünme konusundaki başarılarını yordayan en önemli değişkenin bilimsel epistemolojik inançlar olduğunu ortaya koymuştur.

The aim of this study was to investigate the relations between preservice teachers’ achievement in dissolution, learning approaches, motivation and scientific epistemological beliefs through CHAID analysis. The study was conducted with correlational research design, which is one of the quantitative research methods. For this purpose, a total of 618 preservice teachers participated in the study. The dissolution concept test, the revised two‐factor study process questionnaire (R‐SPQ‐2F), chemistry motivation questionnaire and scientific epistemological beliefs survey were used as data collection tools. CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection) analysis was used to analyze the data of the study. At the end of the study, a significant effect of preservice teachers’ scientific epistemological beliefs, career motivation and surface learning approaches on their achievement was determined. In addition, results of CHAID analysis showed that the scientific epistemological beliefs were the most important predictor of preservice teachers’ achievement in dissolution.

  • Akgün, A., & Gülmez, H. (2015). Lise öğrencilerinin epistemolojik inanışlarının kimya dersi akademik başarısına etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 68-80.
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Şenol ŞEN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ayhan Yılmaz
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @ { buefad296174, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {932 - 954}, doi = {10.14686/buefad.296174}, title = {Investigation of Preservice Teachers' Achievement in Dissolution Through CHAID analysis}, key = {cite}, author = {ŞEN, Şenol and Yılmaz, Ayhan} }
APA ŞEN, Ş , Yılmaz, A . (2017). Investigation of Preservice Teachers' Achievement in Dissolution Through CHAID analysis. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 932-954. DOI: 10.14686/buefad.296174
MLA ŞEN, Ş , Yılmaz, A . "Investigation of Preservice Teachers' Achievement in Dissolution Through CHAID analysis". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 932-954 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/296174>
Chicago ŞEN, Ş , Yılmaz, A . "Investigation of Preservice Teachers' Achievement in Dissolution Through CHAID analysis". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 932-954
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Preservice Teachers' Achievement in Dissolution Through CHAID analysis AU - Şenol ŞEN , Ayhan Yılmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.296174 DO - 10.14686/buefad.296174 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 932 EP - 954 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.296174 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.296174 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Investigation of Preservice Teachers' Achievement in Dissolution Through CHAID analysis %A Şenol ŞEN , Ayhan Yılmaz %T Investigation of Preservice Teachers' Achievement in Dissolution Through CHAID analysis %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.296174 %U 10.14686/buefad.296174
ISNAD ŞEN, Şenol , Yılmaz, Ayhan . "Investigation of Preservice Teachers' Achievement in Dissolution Through CHAID analysis". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 932-954. https://doi.org/10.14686/buefad.296174