Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, Sayfalar 915 - 931 2017-10-31

Analysis of Critical Thinkings of Prospective Biology Teachers on a Socio-Scientific Issue in Terms of Empathy
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Bir Konudaki Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Empati Açısından İncelenmesi

ESRA ÇAKIRLAR-ALTUNTAŞ [1] , Miraç YILMAZ [2] , Salih Levent TURAN [3]

348 369

This mixed method study aims to analyse the general critical thinking and critical thinking by developing empathy levels of prospective biology teachers about socio-scientific issue and their decision making states related to this issue. 22 prospective biology teachers studying in a state university in Spring Term 2015-2016 participated to the study. Content analysis, rubric evaluations, descriptive and inferential statistics were used in the analysis of data collected with two-openended questions. As a result, the findings show that when statements enabling to develop empathy are made, critical thinking deepens, critical thinking levels increase and decision-making states change.

Karma yöntemin benimsendiği bu araştırma biyoloji öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konuya ilişkin genel eleştirel düşünme ve empati kurarak eleştirel düşünme görüşlerini ve düzeylerini; bu konuya ilişkin karar verme durumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, 2015-2016 Bahar Dönemi’nde bir devlet üniversitesinin Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 22 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İki açık uçlu sorudan oluşan nitel veri toplama formu ile elde edilen verilerin analizinde içerik analizi, dereceli puanlama anahtarı değerlendirmeleri, betimsel ve yordamsal istatistikler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eleştirel düşünmenin empati kurmayı sağlayan ifadeler kullanıldığında derinleştiği; eleştirel düşünme düzeylerinin arttığı; karar verme durumlarının ise değiştiği bulgularına ulaşılmıştır.


 • Acun Kapıkıran, N. (2009). Öğretmen adaylarının empatik eğilim ve kendini ayarlama açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26, 81-91.
 • Albe, V. (2008). Students’ positions and considerations of scientific evidence about a controversial socioscientific issue. Science & Education. 17 (8-9), 805-827.
 • Cotton, K. (1991). Teaching thinking skills. Erişim tarihi:15.05.2016 http://educationnorthwest.org/sites/default/files/TeachingThinkingSkills.pdf
 • Creswell, J. W. & Garrett, A. L. (2008). The "movement" of mixed methods research and the role of educators. South African Journal of Education. 28 (3), 321–333.
 • Cüceloğlu, D. (1995). İyi düşün doğru karar ver. İstanbul: Sistem yayıncılık.
 • Çakırlar-Altuntaş, E., Yılmaz, M. & Turan, S.L. (2016). Biyoloji öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28-30 Eylül 2016, Trabzon.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya (18.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Doğanay, A., Akbulut-Taş, M. & Erden, Ş. (2007). Üniversite öğrencilerinin bir güncel tartışmalı konu bağlamında eleştirel düşünme becerilerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 52, 511-546.
 • Dökmen, Ü. (2005). İletişim çatışmaları ve empati (31. Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ekinci, Ö. & Aybek, B. (2010). Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online. 9 (2), 816-827.
 • Epstein, R. L. (1999). Critical thinking. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
 • Kolsto, S.D. (2006). Patterns in students’ argumentation confronted with a risk-focused socio-scientific issue. International Journal of Science Education. 28 (14), 1689- 1716.
 • Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme. Yayınlanmış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kutlu, H., Doğan, C. D. & Karakaya, İ. (2009). Öğrenci başarısının belirlenmesi performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Lee, H., Abd-El-Khalick, F. & Choi, K. (2006). Korean science teachers' perceptions of the introduction of socio-scientific issues into the science curriculum. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education. 6 (2), 97-117.
 • MEB, (2016). Öğretim Programları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. California: Sage Publications.
 • NCEE (1988). Anation at risk: The imperativefor educational reform. Washington: Govemment Printing Office.
 • Norris, S. P. (1985). Synthesis of research on critical thinking. Educational Leadership. 8, 40-45.
 • Nosich, M.G. (2012). Eleştirel düşünme ve disiplinler arası eleştirel düşünme rehberi (B. Aybek, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Pala, A. (2008). Öğretmen adaylarının empati kurma düzeyleri üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23, 13-23.
 • Paul, R.W. (1991). Staff development for critical thinking: Lesson plan remodelling as the strategy. In A.L.Costa (Ed.). Developing Minds (A Reseource Book For Teaching). Alexandria, Virginia: Revised Education.
 • Paul, R. W. (1984). Critical thinking fundamental to education for a free society. Educational Leadership. 1, 5-14.
 • Petty, R.E., Brinol, P. & Tormala, Z.L., (2002). Thought confidence as a determinant of persuasion: the selfvalidation hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology. 82 (5), 722–741.
 • Pfister H.R., Böhm, G. & Jungermann, H., (2000). The cognitive representation of genetic engineering: Knowledge and evaluations. New Genetics and Society. 19 (3), 295–316.
 • Saba, A., Rosati, S. & Vassallo, M., (2000). Biotechnology in agriculture: perceived risks, benefits and attitudes in Italy. British Food Journal. 102 (2), 114–121.
 • Sadler, T. D. (2003). Informal reasoning regarding SSI: Their influence on morality and content knowledge. Published Doctoral Dissertation. University of Sout Florida.
 • Sadler, T.D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of literature. Journal of Research in Science Teaching. 4, 513–536.
 • Sadler, T.D., & Zeidler, D.L. (2004). The morality of socioscientific issues: Construal and resolution of genetic engineering dilemmas. Science Education. 88, 4–27.
 • Siegrist, M. (2000). The influence of trust and perceptions of risks and benefits on the acceptance of GT. Risk Analysis. 20 (2), 195‐203.
 • Topçu, M.S. (2015). Sosyobilimsel konular ve öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Tutuk, A., Al, D. & Doğan, S. (2002). Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerisi ve empati düzeylerinin belirlenmesi. C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 6 (2), 36.
 • Walsh, D. & Paul, R. (1988). The goal of critical thinking: From educational ideal to educational reality. Washington D.C.: American Federation Of Teachers.
 • Yılmaz, M. & Demirhan, H. (2014). Variables predicting prospective biology teachers’ acceptance perceptions regarding gene technology. European Journal of Science and Mathematics Education. 2 (3), 147-154.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ekim 2017
Dergi Bölümü Makaleler / Articles
Yazarlar

Yazar: ESRA ÇAKIRLAR-ALTUNTAŞ
Ülke: Turkey


Yazar: Miraç YILMAZ

Yazar: Salih Levent TURAN

Bibtex @araştırma makalesi { buefad307420, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartın Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {915 - 931}, doi = {10.14686/buefad.307420}, title = {Analysis of Critical Thinkings of Prospective Biology Teachers on a Socio-Scientific Issue in Terms of Empathy}, key = {cite}, author = {ÇAKIRLAR-ALTUNTAŞ, ESRA and YILMAZ, Miraç and TURAN, Salih Levent} }
APA ÇAKIRLAR-ALTUNTAŞ, E , YILMAZ, M , TURAN, S . (2017). Analysis of Critical Thinkings of Prospective Biology Teachers on a Socio-Scientific Issue in Terms of Empathy. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 915-931. DOI: 10.14686/buefad.307420
MLA ÇAKIRLAR-ALTUNTAŞ, E , YILMAZ, M , TURAN, S . "Analysis of Critical Thinkings of Prospective Biology Teachers on a Socio-Scientific Issue in Terms of Empathy". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 915-931 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/307420>
Chicago ÇAKIRLAR-ALTUNTAŞ, E , YILMAZ, M , TURAN, S . "Analysis of Critical Thinkings of Prospective Biology Teachers on a Socio-Scientific Issue in Terms of Empathy". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 915-931
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of Critical Thinkings of Prospective Biology Teachers on a Socio-Scientific Issue in Terms of Empathy AU - ESRA ÇAKIRLAR-ALTUNTAŞ , Miraç YILMAZ , Salih Levent TURAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.307420 DO - 10.14686/buefad.307420 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 915 EP - 931 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.307420 UR - http://dx.doi.org/10.14686/buefad.307420 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Analysis of Critical Thinkings of Prospective Biology Teachers on a Socio-Scientific Issue in Terms of Empathy %A ESRA ÇAKIRLAR-ALTUNTAŞ , Miraç YILMAZ , Salih Levent TURAN %T Analysis of Critical Thinkings of Prospective Biology Teachers on a Socio-Scientific Issue in Terms of Empathy %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.307420 %U 10.14686/buefad.307420
ISNAD ÇAKIRLAR-ALTUNTAŞ, ESRA , YILMAZ, Miraç , TURAN, Salih Levent . "Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Bir Konudaki Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Empati Açısından İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (Ekim 2017): 915-931. http://dx.doi.org/10.14686/buefad.307420