Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 1027 - 1039 2017-10-30

Adaptation of 3x2 Achievement Goal Questionnaire for Teachers into Turkish: Validity and Reliability Study
Öğretmenler için 3x2 Başarı Yönelimi Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik-Güvenirlik Çalışması

Sündüs Yerdelen [1] , Mehmet Ali Padır [2]

211 362

Recently, studies on achievement goal orientation extended the 2x2 Achievement Goal Theory, by distingushing the mastery goals to task and self, and define the new approach as 3x2 model. Cost, Elliot, and Cury (2015a) stated that determining teachers’ achievement goal orientations based on this model is better for bringing out the individual differences. For this reason, in order to better determine the motivational processes of the teachers in Turkey, it was aimed to adapt the teachers version of “3x2 Achievement Goal Questionnaire” into Turkish and provide evidence for the validity and reliability in Turkish context. With this purpose, the scale was translated into Turkish and administered to 207 teachers in various branches. Confirmatory factor analysis results supported the 6- factor structure of the 3x2 Achievement Goal Questionnaire, as in the original questionnaire, in Turkish context and the factor loadings of the items were found to be sufficiently high. In addition, the Cronbach alpha coefficients indicated adaquate internal consistency for each subscale. As a result, findings of this study supported that this scale is a valid and reliable measure to assess the achievement goal orientations of Turkish teachers.

Son yıllarda başarı yönelimi üzerine yapılan çalışmalar öğrenme-temelli hedefler için görev/öz ayrımı yaparak daha önceki yıllarda ortaya atılan 2x2 Başarı Yönelimi teorisini genişletmiş ve 3x2 olarak nitelendirmişlerdir. Bu yeni modele göre öğrenciler için bir ölçek geliştirilmiştir ve sonrasında bu ölçeğin benzer bir versiyonunu öğretmenler için geliştiren araştırmacılar (Mascret, Elliot, ve Cury, 2015a), öğretmenlerin bu yaklaşıma göre başarı yönelimlerinin belirlenmesinin bireysel farklılıkları daha iyi ortaya koyacağını ifade etmişlerdir. Bu nedenle, Türkiye’deki öğretmenlerin motivasyonel süreçlerini daha iyi belirleyebilmek adına bu çalışmada Öğretmenler için 3x2 modeline göre geliştirilmiş olan Başarı Yönelimi Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve Türkiye bağlamında da geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğuna kanıt sunulması hedeflenmiştir. Bu amaçla Türkçe’ye çevrilen ölçek, çeşitli branşlardaki 207 öğretmene uygulanarak veri toplanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, 3x2 Başarı Yönelimi Ölçeğinin Türkiye bağlamında da orijinalindeki gibi 6 faktörlü yapısını sağladığı ve maddelere ait faktör yüklerinin yeterince yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca hesaplanan Cronbach alfa değerleri, her bir altboyut için iç tutarlılığın yeterli düzeyde olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak bu ölçeğin Türkiye’deki öğretmenlerin başarı yönelimlerini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

 • Ağbuğa, B. (2014). 3x2 başarı hedef modeli ölçeğinin Türk lisans öğrencileri için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 25(3), 109-117
 • Ames, C. (1984). Competitive, cooperative, and individualistic goal structures: A cognitive- motivational analysis. In C. Ames & R. Ames (Eds.), Research on motivation in education (Vol. 3, pp. 177–207). New York, NY: Academic Press.
 • Barron, K. E., & Harackiewicz, J. M. (2001). Achievement goals and optimal motivation: Testing multiple goal models. Journal of Personality and Social Psychology: Special Issue, 80, 706–722.
 • Butler, R. (2007). Teachers' achievement goal orientations and associations with teachers' help seeking: Examination of a novel approach to teacher motivation. Journal of Educational Psychology, 99(2), 241-252.
 • Butler, R. (2012). Striving to connect: Extending an achievement goal approach to teacher motivation to include relational goals for teaching. Journal of Educational Psychology, 104(3), 726-742.
 • Dweck, C. S. (1986). Motivational process affects learning. American Psychologist, 41, 1010–1018
 • Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256-273.
 • Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational Psychologist, 34, 169–189. Elliot, A. J., & Church, M. A. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 218–232. doi:10.1037/0022-3514.72.1.218.
 • Elliot, A. J., & Harackiewicz, J. M. (1996). Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: A mediational analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 461–475. doi:10.1037/0022-3514.70.3.461.
 • Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2x2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501–519. doi:10.1037/0022-3514.80.3.501
 • Elliot, A. J., & Murayama, K. (2008). On the measurement of achievement goals: Critique, illustration, and application. Journal of Educational Psychology, 100(3), 613–628
 • Elliot, A. J., Murayama, K., & Pekrun, R. (2011). A 3 x 2 achievement goal model. Journal of Educational Psychology, 103(3), 632‐648.
 • Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Tauer, J. M., & Elliot, A. J. (2002). Predicting success in college: A longitudinal study of achievement goals and ability measures as predictors of interest and performance from freshman year through graduation. Journal of Educational Psychology, 94(3), 562–575.
 • Kaplan, A., & Maehr, M. L. (2007). The contributions and prospects of goal orientation theory. Educational Psychology Review, 19, 141–184. doi:10.1007/s10648-006-9012-5
 • Maehr, M. L., & Nicholls, J. G. (1980). Culture and achievement motivation: A second look. In N. Warren (Ed.), Studies in cross-cultural psychology (Vol. 3, pp. 221–267). New York, NY: Academic Press.
 • Maehr, M. L., & Zusho, A. (2009). Achievement goal theory. The past, present, and future. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation at school (pp. 77–104). New York:Routledge.
 • Mascret, N., Elliot, A. J., & Cury, F. (2015a). The 3× 2 achievement goal questionnaire for teachers. Educational Psychology, 37(3), 346-361.
 • Mascret, N., Elliot, A. J., & Cury, F. (2015b). Extending the 3× 2 achievement goal model to the sport domain: The 3× 2 Achievement Goal Questionnaire for Sport. Psychology of Sport and Exercise, 17, 7-14.
 • Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. Psychological Review, 91, 328–346. doi:10.1037/0033- 295X.91.3.328
 • Nitsche, S., Dickhäuser, O., Fasching, M. S., & Dresel, M. (2011). Rethinking teachers’ goal orientations: Conceptual and methodological enhancements. Learning and Instruction, 21(4), 574-586.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd Ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Praetorius, A. K., Nitsche, S., Janke, S., Dickhäuser, O., Drexler, K., Fasching, M., & Dresel, M. (2014). Here today, gone tomorrow? Revisiting the stability of teachers' achievement goals. Contemporary Educational Psychology, 39(4), 379-387.
 • Retelsdorf, J., Butler, R., Streblow, L., & Schiefele, U. (2010). Teachers’ goal orientations for teaching: Associations with instructional practices and teachers’ engagement. Learning and Instruction, 20, 30–46. doi: 10.1016/j.learninstruc.2009.01.001
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Sündüs Yerdelen
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet Ali Padır
Institution: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad335069, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1027 - 1039}, doi = {10.14686/buefad.335069}, title = {Adaptation of 3x2 Achievement Goal Questionnaire for Teachers into Turkish: Validity and Reliability Study}, key = {cite}, author = {Yerdelen, Sündüs and Padır, Mehmet Ali} }
APA Yerdelen, S , Padır, M . (2017). Adaptation of 3x2 Achievement Goal Questionnaire for Teachers into Turkish: Validity and Reliability Study. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 1027-1039. DOI: 10.14686/buefad.335069
MLA Yerdelen, S , Padır, M . "Adaptation of 3x2 Achievement Goal Questionnaire for Teachers into Turkish: Validity and Reliability Study". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1027-1039 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/335069>
Chicago Yerdelen, S , Padır, M . "Adaptation of 3x2 Achievement Goal Questionnaire for Teachers into Turkish: Validity and Reliability Study". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1027-1039
RIS TY - JOUR T1 - Adaptation of 3x2 Achievement Goal Questionnaire for Teachers into Turkish: Validity and Reliability Study AU - Sündüs Yerdelen , Mehmet Ali Padır Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.335069 DO - 10.14686/buefad.335069 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1027 EP - 1039 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.335069 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.335069 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Adaptation of 3x2 Achievement Goal Questionnaire for Teachers into Turkish: Validity and Reliability Study %A Sündüs Yerdelen , Mehmet Ali Padır %T Adaptation of 3x2 Achievement Goal Questionnaire for Teachers into Turkish: Validity and Reliability Study %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.335069 %U 10.14686/buefad.335069
ISNAD Yerdelen, Sündüs , Padır, Mehmet Ali . "Adaptation of 3x2 Achievement Goal Questionnaire for Teachers into Turkish: Validity and Reliability Study". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 1027-1039. https://doi.org/10.14686/buefad.335069