Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 1367 - 1384 2017-10-30

Ortaokul Düzeyinde Dijital Hikaye Anlatımının Yansıtıcı Düşünme Becerisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Deneysel Bir Çalışma
An Experimental Study on the Investigation of the Effect of Digital Storytelling on Reflective Thinking Ability at Middle School Level

Mustafa Sarıtepeci [1]

233 628

Bu çalışmada ortaokul düzeyinde dijital öyküleme yönteminin katılımcıların yansıtıcı düşünme becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede bu çalışmada yarı deneysel desen kapsamında ön-test son-test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi kontrol grubunda 35 ve deney grubunda 33 olmak üzere toplam 68 7. sınıf öğrencisi içermektedir. Deney grubunda dersler dijital hikayeleme etkinlikleriyle sürdürülürken kontrol grubunda derslerde araştırma-inceleme etkinliklerine yer verilmiştir. Uygulama 11 hafta sürdürülmüş olup her iki grupta da biri bireysel diğeri işbirlikli olmak üzere iki farklı etkinlik yapılmıştır. Uygulama öncesi ve sonrasında gruplardan veri toplamak için yansıtıcı düşünme ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılardan toplanan verilerle yapılan çalışmalar doğrultusunda kontrol grubunda iki kişi uç değer oluşturduğu için analiz sürecine dahil edilmemiştir. Çalışmanın bulgularına göre ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son-test puanları arasında, deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Buna göre dijital hikayeleme etkinliklerinin kullanımının katılımcıların yansıtıcı düşünme becerilerinin gelişimi üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

In this study, it was aimed to investigate effect of digital storytelling method on participants’ reflective thinking skill at level of middle school. In this framework, pre-test post-test control group model was used under semi-experimental design in this study. Study group consisted of a total of 68 7th grade students, 35 in control group and 33 in experimental group. In the experiment group, the lessons were continued with digital storytelling activities, while in the control group, lessons included research and investigation activities. The application was continued for 11 weeks and two different activities were conducted in both groups, one being the individual and the other cooperating. “Reflective Thinking Scale” was used for data collection prior and after implementation. Two participants in control group didn't included analysis process because they creates outlier. According to findings of the study, it was found a significant difference among groups' corrected post-test scores, favoring the experimental group. Accordingly the use of digital storytelling activities has an impact on the development of participants' reflective thinking skills. In addition, it has been determined that the number of activities/assignment performed by the participants in the online learning environment of the course is effective on the development of reflective thinking ability. 

 • Alismail, H. A. (2015). Integrate Digital Storytelling in Education. Journal of Education and Practice, 6(9), 126-129.
 • Alkan, C. K. M. (1998). Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Altınışık, S., & Orhan, F. (2002). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarıları ve derse karşı tutumları üzerindeki etkisi. . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23).
 • Barrett, H. (2008). Multiple purposes of digital stories in ePortfolios. Paper presented at the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference.
 • Barrett, H. C. (2009). How to create simple digital stories. Retrieved from http://electronicportfolios.org/digistory/howto.html.
 • Benmayor, R. (2008). Digital storytelling as a signature pedagogy for the new humanities. Arts and Humanities in Higher Education, 7(2), 188-204. https://doi.org/10.1177/147402220808864.
 • Duru, S., & Çöğmen, S. (2017). İlkokul-Ortaokul Öğrencileri ve Velilerin Ev Ödevlerine Yönelik Görüşleri. İlköğretim Online, 16(1). http://dx.doi.org/10.17051/io.2017.76577.
 • Ivala, E., Gachago, D., Condy, J., & Chigona, A. (2013). Digital storytelling and reflection in Higher Education: A case of pre-service student teachers and their lecturers at a University of Technology. Journal of Education and Training Studies, 2(1), 217-227. https://doi.org/10.11114/jets.v2i1.286.
 • Jenkins, M., & Lonsdale, J. (2007). Evaluating the effectiveness of digital storytelling for student reflection. Paper presented at the ICT: Providing choices for learners and learning. Proceedings ASCILITE Singapore 2007.
 • Malita, L., & Martin, C. (2010). Digital storytelling as web passport to success in the 21st century. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3060-3064. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.465.
 • Matthews-DeNatale, G. (2008). Digital Storytelling: tips and resources. Boston: Simmons College. Retrieved January, 16, 2015.
 • Morra, S. (2013). Steps to great digital storytelling. Edtechteacher. URL: http://edtechteacher. org/8-steps-to-great-digitalstorytelling-from-samantha-on-edudemic.
 • Moseley, C., Gdovin, R., & Jones, K. (2013). Exploring mental models of science teachers using digital storytelling. European Journal of Science Education, 17, 1-20. Nam, C. W. (2017). The effects of digital storytelling on student achievement, social presence, and attitude in online collaborative learning environments. Interactive Learning Environments, 25(3), 412-427. http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2015.1135173.
 • Neo, M., & Neo, T. K. (2010). Students' perceptions in developing a multimedia project within a constructivist learning environment: A Malaysian experience. Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 176-184.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816.
 • Robin, B. (2006). The educational uses of digital storytelling. Technology and teacher education annual, 1, 709. Robin, B. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory Into Practice, 47(3), 220-228. http://dx.doi.org/10.1080/00405840802153916.
 • Robin, B. (2016). The Power of Digital Storytelling to Support Teaching and Learning. Digital Education Review, 30, 17-29.
 • Rule, L. (2010). Digital storytelling: Never has storytelling been so easy or so powerful. Knowledge Quest, 38(4), 56.
 • Sarıtepeci, M., & Çakır, H. (2017). Examining Perceived Satisfaction Related to the Digital Storytelling Process. Paper presented at the EdMedia 2017 Washington, DC, United States.
 • Sarıtepeci, M., & Durak, H. (2016). Bilgi teknolojilerinin temelleri ünitesinin işlenmesinde dijital hikâye anlatımı kullanımının öğrenen motivasyonuna etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi - Journal of Research in Education and Teaching, 5(Özel Sayı), 258-265.
 • Sizemore, J., & Zhu, J. (2011). Interactive non-fiction: Towards a new approach for storytelling in digital journalism. Paper presented at the 4th International Conference on Interactive Digital Storytelling (ICIDS 2011), Vancouver, Canada.
 • Smeda, N., Dakich, E., & Sharda, N. (2014). The effectiveness of digital storytelling in the classrooms: a comprehensive study. Smart Learning Environments, 1(1), 6. https://doi.org/10.1186/s40561-014-0006-3.
 • Strampel, K., & Oliver, R. (2007). Using technology to foster reflection in higher education. Paper presented at the ICT: Providing choices for learners and learning. Proceedings ascilite Singapore 2007.
 • Şeker-Sezginsoy, B. (2016). An Evaluation of Digital Stories Created for Social Studies Teaching. Journal of Education and Practice, 7(29), 18-29. TTKB. (2010). Sosyal Bilgiler Dersi 6 ve 7. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=39
 • Yang, Y.-T. C., & Wu, W.-C. I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: A year-long experimental study. Computers & Education, 59(2), 339-352. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.12.012.
 • Yıldırım, C. (2012). Bilimsel süreç becerileri etkinliklerinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin yansıtıcı düşünmelerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6984-0652
Author: Mustafa Sarıtepeci
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad337772, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1367 - 1384}, doi = {10.14686/buefad.337772}, title = {An Experimental Study on the Investigation of the Effect of Digital Storytelling on Reflective Thinking Ability at Middle School Level}, key = {cite}, author = {Sarıtepeci, Mustafa} }
APA Sarıtepeci, M . (2017). An Experimental Study on the Investigation of the Effect of Digital Storytelling on Reflective Thinking Ability at Middle School Level. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 1367-1384. DOI: 10.14686/buefad.337772
MLA Sarıtepeci, M . "An Experimental Study on the Investigation of the Effect of Digital Storytelling on Reflective Thinking Ability at Middle School Level". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1367-1384 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/337772>
Chicago Sarıtepeci, M . "An Experimental Study on the Investigation of the Effect of Digital Storytelling on Reflective Thinking Ability at Middle School Level". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1367-1384
RIS TY - JOUR T1 - An Experimental Study on the Investigation of the Effect of Digital Storytelling on Reflective Thinking Ability at Middle School Level AU - Mustafa Sarıtepeci Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.337772 DO - 10.14686/buefad.337772 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1367 EP - 1384 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.337772 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.337772 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education An Experimental Study on the Investigation of the Effect of Digital Storytelling on Reflective Thinking Ability at Middle School Level %A Mustafa Sarıtepeci %T An Experimental Study on the Investigation of the Effect of Digital Storytelling on Reflective Thinking Ability at Middle School Level %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.337772 %U 10.14686/buefad.337772
ISNAD Sarıtepeci, Mustafa . "An Experimental Study on the Investigation of the Effect of Digital Storytelling on Reflective Thinking Ability at Middle School Level". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 1367-1384. https://doi.org/10.14686/buefad.337772