Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 1331 - 1344 2017-10-30

A Study on the Acquisitions of Speaking Skill in the 2017 Curricula of Turkish Language Course on Secondary School Level (5th, 6th, 7th and 8th Grades)
2017 Yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Çerçevesinde Konuşma Becerisi Kazanımlarına Yönelik Bir Çalışma

Özlem Bayrak Cömert [1]

536 1099

The speaking skill, which is among basic language skills of mother tongue teaching, has great importance. When the children start going the school, they have already learned how to speak. It is aimed that their speaking skill are improved by teachers as they start to school. It is important to develop the speaking skill at primary, middle and high school grades. The most important source that leads the teachers for the education of speaking skill same as the other skills of the teaching of mother tongue is the "curriculum". For this reason, all the principles of the verbal lecture should be given at attainments related to speaking skill of "Turkish language curriculum” and "Turkish language and literature curriculum ". Being able to speak accurately, beautifully and impressively has become important for every profession in this age. In this article, attainments of speaking skills of the 2017 Turkish curriculum (5, 6, 7 and 8th grades) are investigated and compared with the Turkish curriculums of 2006 (6, 7 and 8th grades) and 2015 (5, 6, 7 and 8th grades). Deficiencies in terms of verbal lecture elements of speaking skill attainment existed in the 2017 Turkish curriculum (5, 6, 7 and 8th grades) are identified and proposals are given.

Ana dili eğitiminin temel dil becerilerinden konuşma becerisi oldukça önemli bir yere sahiptir. Çocuklar okula başladıklarında konuşmayı öğrenmiş durumdadırlar. Çocukların okula başlamasıyla birlikte konuşma becerisinin öğretmenler tarafından geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Konuşma becerisinin ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde geliştirilmesi önemlidir. Ana dilin eğitiminde diğer dil becerilerinde olduğu gibi konuşma becerisinde de öğretmenlere rehberlik eden en önemli kaynak “öğretim programı”dır. Bu sebeple “Türkçe öğretim programı” ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programı”nda konuşma becerisine ait kazanımlarda sözlü anlatım unsurlarının tamamının verilmesi gerekmektedir. Çağımızda doğru, güzel ve etkili konuşabilmek her meslekte önem kazanmıştır. Bu yazıda, 2017 yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) konuşma becerisi kazanımları incelenmiş, programın 2006 yılı (6, 7, ve 8. sınıflar) ve 2015 yılı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Türkçe dersi öğretim programlarıyla karşılaştırılması yapılmıştır. 2017 yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) yer alan konuşma becerisi kazanımlarının sözlü anlatım unsurları açısından eksiklikleri tespit edilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

 • Aksan, D. (2003). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Aytaş, G. (2008). Türkçe öğretiminde tematik yaratıcı drama. Ankara Akçağ.
 • Demirel, Ö. (2003). Türkçe Sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A.
 • Ercilasun, A. B. (2000). Yirmi birinci yüzyıla girerken millî kimlik oluşturmada dilin önemi, Türk Dili, I (579), 3-6.
 • Güzel, A. ve Karadağ, Ö. (2013). Anlatma becerileri açısından “Türkçe dersi öğretim programına (6, 7, 8.sınıflar) eleştirel bir bakış, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1 (1), 45-52. Kaplan, M. (1999). Kültür ve dil. İstanbul: Dergâh.
 • Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve eğitim. Ankara: Engin.
 • Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi grameri (şekil bilgisi). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Korkmaz, Z., Ercilasun, A. B., Gülensoy, T., Parlatır, İ., Zülfikar, H. ve Birinci, N. (2007). Türk dili ve kompozisyon. Bursa: Ekin.
 • MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • MEB. (2017a). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • MEB. (2017b). Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı dersi öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2009). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Ünalan, Ş. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Özlem Bayrak Cömert
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad344547, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1331 - 1344}, doi = {10.14686/buefad.344547}, title = {A Study on the Acquisitions of Speaking Skill in the 2017 Curricula of Turkish Language Course on Secondary School Level (5th, 6th, 7th and 8th Grades)}, key = {cite}, author = {Cömert, Özlem Bayrak} }
APA Cömert, Ö . (2017). A Study on the Acquisitions of Speaking Skill in the 2017 Curricula of Turkish Language Course on Secondary School Level (5th, 6th, 7th and 8th Grades). Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 1331-1344. DOI: 10.14686/buefad.344547
MLA Cömert, Ö . "A Study on the Acquisitions of Speaking Skill in the 2017 Curricula of Turkish Language Course on Secondary School Level (5th, 6th, 7th and 8th Grades)". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1331-1344 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/344547>
Chicago Cömert, Ö . "A Study on the Acquisitions of Speaking Skill in the 2017 Curricula of Turkish Language Course on Secondary School Level (5th, 6th, 7th and 8th Grades)". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1331-1344
RIS TY - JOUR T1 - A Study on the Acquisitions of Speaking Skill in the 2017 Curricula of Turkish Language Course on Secondary School Level (5th, 6th, 7th and 8th Grades) AU - Özlem Bayrak Cömert Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.344547 DO - 10.14686/buefad.344547 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1331 EP - 1344 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.344547 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.344547 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education A Study on the Acquisitions of Speaking Skill in the 2017 Curricula of Turkish Language Course on Secondary School Level (5th, 6th, 7th and 8th Grades) %A Özlem Bayrak Cömert %T A Study on the Acquisitions of Speaking Skill in the 2017 Curricula of Turkish Language Course on Secondary School Level (5th, 6th, 7th and 8th Grades) %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.344547 %U 10.14686/buefad.344547
ISNAD Cömert, Özlem Bayrak . "A Study on the Acquisitions of Speaking Skill in the 2017 Curricula of Turkish Language Course on Secondary School Level (5th, 6th, 7th and 8th Grades)". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 1331-1344. https://doi.org/10.14686/buefad.344547