Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 1420 - 1429 2017-10-30

Relationships between Educational Philosophies Favoured by Prospective Teachers and Their Achievement Motivation
Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri ile Başarı Motivasyonları Arasındaki İlişkiler

Emrullah YILMAZ [1]

255 255

The aim of this study is to examine the relationship between educational philosophies favoured by prospective teachers and their achievement motivation. To this end, educational philosophies determination scale and achievement focused motivation scale were applied to 570 subjects attending pedagogical formation courses provided by two universities in Turkey in 2016. In the light of the analyses carried out in SPSS 22 statistical package programme, a medium level, positive, significant correlation was found between prospective teachers’ achievement motivation and philosophies of education they favour. The educational philosophy having the highest correlation with achievement motivation was progressivism followed by reconstructionism, perennialism and essentialism, respectively. As the standardised coefficients suggest, the variable with the highest effect on achievement motivation was progressivism followed by perennialism, reconstructionism and essentialism, respectively. It was observed that contemporary philosophies of education more closely correlated with achievement motivation compared to the classical ones. 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri ile sahip oldukları başarı motivasyonları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaçla, 2016 yılında Türkiye’de iki üniversite tarafından verilen pedagojik formasyon kursuna devam eden 570 deneğe eğitim-öğretim felsefesini belirleme ölçeği ve başarı odaklı motivasyon belirleme ölçeği uygulanmıştır. SPSS 22 istatistik programı kullanılarak yapılan analizlere göre başarı motivasyonu genel değişkeni ile en yüksek ilişkiye sahip olan eğitim felsefesi ilerlemecilik iken, ilerlemeciliği yeniden kurmacılık, daimicilik ve esasicilik takip etmektedir. Standartlaştırılmış katsayılara göre başarı odaklı motivasyon üzerinde en yüksek etkiye sahip olan değişkenler sırasıyla ilerlemecilik, daimicilik, yeniden kurmacılık ve esasicilik şeklinde sıralanmıştır. Modern eğitim felsefelerinin klasik olanlara kıyasla başarı motivasyonu ile daha yakından ilişkili oldukları gözlenmiştir.      

 • Akpınar, B. (2010). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Data.
 • Ayhan, H. (1997). Eğitim bilimine giriş. İstanbul: Şule Yayınları.
 • Biçer, B., Er, H. ve Özel A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 229-242.
 • Conti, G. J. (2007). Identifying your educational philosophy: Development of the philosophies held by instructors of lifelong-learners (PHIL). MPAEA Journal of Adult Education Volume 36(1), p.19-37.
 • Curwin, R. L. (2014). Can assessments motivate. Educational Leadership, 72(1), 38-40.
 • Duman, B. (2008). Öğrencilerin benimsedikleri eğitim felsefeleriyle kullandıkları öğrenme stratejileri ve öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 203-224. Guthrie, J. T., Wigfield, A., & VonSecker, C. (2000). Effects of integrated instruction on motivation and strategy use in reading. Journal of Educational Psychology, 92(2), 331-341.
 • Kaplan, L.S. and Owings, W. A. (2015). Educational foundations. Stamford: Cengage Learning.
 • Kaur, S. (2013). Academic achievement in relation to achievement motivation of high school students. International Journal of Science and Research, 2(12), 409-411. Moss, G. and Lee, C. (2010). A critical analysis of philosophies of education and INTASC standards in teacher preparation. International Journal of Critical Pedagogy, Vol 3 (2) pp. 36-46.
 • Sahu, B. (2002). The new educational philosophy. New Delhi: Sarup&Sons.
 • Schunk, D.H. (2012). Learning theories: An educational perspective. (6th edition). Boston: Pearson Education.
 • Semerci, Ç., Semerci, N. ve Çerçi, N. (2002). Eğitim-öğretim felsefesini belirleme ölçeği, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC.
 • Semerci, Ç. (2010). Başarı odaklı motivasyon (BOM) ölçeğinin geliştirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 2123-2133.
 • Semerci, Ç., Semerci, N. ve Yılmaz, E. (2016). Öğretmen adaylarının eğitim-öğretime ilişkin felsefi düşünceleri: boylamsal bir çalışma. III. Eurasian Educational Research Congress, Muğla Sıtkı Koçman University, 331 Mayıs- 3 Haziran, 2016, Muğla, s. 149-152.
 • Sönmez, V. (2009). Eğitim felsefesi (9. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Story, P.A., Hart, J.W., Stasson, M.F. and Mahoney, J.M. (2009). Using two-factor theory of achievement motivation to examine performance-based outcomes and self-regulatory processes. Personality and Individual Differences, 46, 391-395.
 • Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Woolfolk, A. (2013). Educational psychology. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson.
 • Yılmaz, E. (2014). Güçlü Yön Temelli Yaklaşımın Yükseköğretimde İngilizce Dersinde Devam, Akademik Başarı ve Motivasyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Unpublished PhD Thesis. Fırat University, Elazığ.
 • Youngs, B.B. (1979). Educational philosophy: Why and for whom. Education, 99(4), 355-358.
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0003-2346-9939
Author: Emrullah YILMAZ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad346494, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1420 - 1429}, doi = {10.14686/buefad.346494}, title = {Relationships between Educational Philosophies Favoured by Prospective Teachers and Their Achievement Motivation}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Emrullah} }
APA YILMAZ, E . (2017). Relationships between Educational Philosophies Favoured by Prospective Teachers and Their Achievement Motivation. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 1420-1429. DOI: 10.14686/buefad.346494
MLA YILMAZ, E . "Relationships between Educational Philosophies Favoured by Prospective Teachers and Their Achievement Motivation". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1420-1429 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/30151/346494>
Chicago YILMAZ, E . "Relationships between Educational Philosophies Favoured by Prospective Teachers and Their Achievement Motivation". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1420-1429
RIS TY - JOUR T1 - Relationships between Educational Philosophies Favoured by Prospective Teachers and Their Achievement Motivation AU - Emrullah YILMAZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.346494 DO - 10.14686/buefad.346494 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1420 EP - 1429 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.346494 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.346494 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Relationships between Educational Philosophies Favoured by Prospective Teachers and Their Achievement Motivation %A Emrullah YILMAZ %T Relationships between Educational Philosophies Favoured by Prospective Teachers and Their Achievement Motivation %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.346494 %U 10.14686/buefad.346494
ISNAD YILMAZ, Emrullah . "Relationships between Educational Philosophies Favoured by Prospective Teachers and Their Achievement Motivation". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 1420-1429. https://doi.org/10.14686/buefad.346494