Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 1, Sayfalar 206 - 275 2018-02-28

The Value of Nasreddin Hodja Fikras in Terms of Turkish Teaching to Foreigners
Nasreddin Hoca Fıkralarının Yabancılara Türkçe Öğretimi Bakımından Değeri

TALHA GÖKTENTÜRK [1] , Eyyüp SALLABAŞ [2]

195 457

European Council Modern Languages Department that aims developing a common foreign language program, a common standard in foreign language teaching, common criterions and a tool that based on this, has forged The Common European Framework. Also Turkey, in the year of 2000, because of the Socrates program, adopted a language teaching according to this framework. Language teaching is also cultural education, with this side, combining culture elements that Turkish depends with language teaching is quite important. An important part of Turkish also forms literary texts. In these literary texts Nasreddin Hodja holds an important place and one of the important source that must use in language education process. In this study, potential value of Nasreddin Hodja jokes was revealed by document analysis method. Place of Nasreddin Hodja in the field of teaching Turkish to foreigners was examined and according to language levels that determined in European Language Portfolio, Nasreddin Hodja jokes was offered. 

Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı oluşturmuştur. Bu çerçeve programına uygun olarak Avrupa Dil Portfolyosu geliştirilerek dil eğitiminde bir standart getirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye de 2000 yılında üye olduğu Socrates Programı dolayısıyla bu çerçeveye göre dil öğretimini benimsemiştir. Dil öğretimi aynı zamanda kültür öğretimidir. Bu bakımdan yabancılara Türkçe öğretiminde Türk kültürünün de öğretilmesi esastır. Türk kültürünü ve mizah anlayışını yansıtan edebi metinler arasında yer alan Nasreddin Hoca fıkraları dil öğretimi esnasında faydalanılması gereken edebî ürünlerin başlıcalarındandır. Bu çalışmada Nasreddin Hoca fıkralarının yabancılara Türkçe öğretimindeki potansiyel değeri doküman analizi yöntemi ile ortaya konulmuştur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanındaki ders materyallerinde Nasreddin Hoca fıkralarının yeri incelenmiş ve Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde belirlenmiş olan dil seviyelerine uygun olarak okutulabilecek örnek Nasreddin Hoca fıkraları teklif edilmiştir. 

  • References Aksan, D. (2007). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Albayrak, N. (2006). Nasreddin Hoca. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi. Ergin, M. (2012). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım. Güleç, İ. (2012). Nasreddin Hoca’nın Biri Bir Gün. İstanbul: İz Yayıncılık. Kıran, Z. Kıran, A. (2010). Dilbilime Giriş (Dilbilgisinden Dilbilime). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Koltaş, E. (2014). Nasreddin Hoca’dan Fıkralar. İstanbul: D-Eğitim Kitaplığı. Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications. Pehlivan, F. (2007). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürlerarası Etkileşim Odaklı Yaklaşım Uyarınca Metin Çalışmaları. (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Talat, T. Ölmez M. (2003). Türk Dilleri –Giriş-.İstanbul: Yıldız Dil ve Edebiyat Dizisi: 2. Tecer, A. K. (1964). Nasreddin Hoca. MEB İslâm Ansiklopedisi (c. 9, ss. 109a-114b). İstanbul: MEB Devlet Kitapları İstanbul Basımevi. Tuna, O. N. (1990). Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları. Türkçe Sözlük (2011). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Yıldırım, A. Şimşek, H. (2006).Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.Ankara: Seçkin yayınları. Yin, R. K. (2003). Applications of Case Study Research Second Edition (Applied Social Research Methods Series Volume 34). California: Sage Publications. İncelenen Öğretim Setleri: Yabancılar İçin Türkçe (A1, A2, B1, B2, C1) (2013). Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim ve Araştırma Merkezi. Ankara. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe (A1, A2, B1, B2, C1) (2014). Kültür Sanat Basımevi. İstanbul. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe (1 Temel, 2 Orta, 3 Yüksek) (2016). Ankara Üniversitesi TÖMER. Ankara. Yedi İklim Türkçe (A1, A2, B1, B2, C1, C2) (2015). Yunus Emre Enstitüsü. Ankara.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler / Articles
Yazarlar

Yazar: TALHA GÖKTENTÜRK
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Eyyüp SALLABAŞ
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { buefad356300, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartın Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {206 - 275}, doi = {10.14686/buefad.356300}, title = {The Value of Nasreddin Hodja Fikras in Terms of Turkish Teaching to Foreigners}, key = {cite}, author = {GÖKTENTÜRK, TALHA and SALLABAŞ, Eyyüp} }
APA GÖKTENTÜRK, T , SALLABAŞ, E . (2018). The Value of Nasreddin Hodja Fikras in Terms of Turkish Teaching to Foreigners. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7 (1), 206-275. DOI: 10.14686/buefad.356300
MLA GÖKTENTÜRK, T , SALLABAŞ, E . "The Value of Nasreddin Hodja Fikras in Terms of Turkish Teaching to Foreigners". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 206-275 <http://dergipark.gov.tr/buefad/issue/35713/356300>
Chicago GÖKTENTÜRK, T , SALLABAŞ, E . "The Value of Nasreddin Hodja Fikras in Terms of Turkish Teaching to Foreigners". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 206-275
RIS TY - JOUR T1 - The Value of Nasreddin Hodja Fikras in Terms of Turkish Teaching to Foreigners AU - TALHA GÖKTENTÜRK , Eyyüp SALLABAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14686/buefad.356300 DO - 10.14686/buefad.356300 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 206 EP - 275 VL - 7 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.356300 UR - http://dx.doi.org/10.14686/buefad.356300 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi The Value of Nasreddin Hodja Fikras in Terms of Turkish Teaching to Foreigners %A TALHA GÖKTENTÜRK , Eyyüp SALLABAŞ %T The Value of Nasreddin Hodja Fikras in Terms of Turkish Teaching to Foreigners %D 2018 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 7 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.356300 %U 10.14686/buefad.356300
ISNAD GÖKTENTÜRK, TALHA , SALLABAŞ, Eyyüp . "Nasreddin Hoca Fıkralarının Yabancılara Türkçe Öğretimi Bakımından Değeri". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 / 1 (Şubat 2018): 206-275. http://dx.doi.org/10.14686/buefad.356300